verpakkingsindustrie

Industrietak, die zich bezighoudt met de vervaardiging van verpakkingen voor eindproducten. In de Zaanstreek houdt thans een veertigtal bedrijven en bedrijfjes zich bezig met de verpakkingsindustrie, vooral op het gebied van de karton- en papierverpakkingen.

Al vanaf het begin van de industriële productie is er de behoefte aan verpakkingsmaterialen. In het verleden waren met name de kuiperijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKuiperijen

In de Kuiperij Bron: Isings Werkplaatsen waar houten vaten worden gekuipt, dat wil zeggen: in elkaar gezet. Het woord kuipen komt in het Germaans als kuper en in het Romeins als cuppa voor. Beschilderingen op Egyptische graftombes van ongeveer 2500 jaar voor Christus geven houten emmers met houten banden te zien. Later werd in de Bijbel gesproken over vaten.
en de zakkenhandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZakkenhandel

Onder zakkenhandel in de oorspronkelijke betekenis moet worden verstaan: de handel in zakken, vervaardigd uit jute, katoen, vlas en andere geweven stoffen, voor de verpakking van grondstoffen en eindproducten in hoeveelheden van 50 tot 100 kilogram. De zakkenhandel is ontstaan toen in het midden van de vorige eeuw grote hoeveelheden grondstoffen, zoals oliezaden, rijst en cacao in zakken werden geïmporteerd voor de industrie in opkomst. In die tijd leverde het voormalige Brits-Indi…
van belang; de zakkenhandel handhaafde zich. Met de industriële revolutie en de schaalvergroting in de productie nam de behoefte aan verpakkingsmaterialen toe. Met name in de levensmiddelenindustrie groeide de behoefte aan verpakkingsmaterialen die de houdbaarheid van artikelen verlengen. In Krommenie ontstond een omvangrijke blikindustrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlikindustrie

Economische sector, emballage-industrie. Ontstaan in de 19e eeuw. In de Zaanstreek belangrijk vanaf einde 19e eeuw tot 1970. Zaanlandia Blik te Krommenie is het laatst overgebleven bedrijf. Algemeen Blikindustrie is in Nederland een van de belangrijkste emballage-industrieën, zowel wat betreft productie-niveau als wat betreft de werkgelegenheid.
(zie ook: Blikembaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlikemba nv

Blikemballage-bedrijf te Zaandam. In 1948 ontstaan door een fusie tussen het Zaandamse bedrijf Snaas en Van Kalsbeek en het bedrijf van Van der Wal te IJsselmuiden. De Zaandamse fabriek met circa 80 werknemers werd in 1956 verplaatst naar Hoorn. In 1970 werd Blikemba overgenomen door Numans Blikfabrieken te Amsterdam.
, Verblifaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerblifa (Verenigde Blikfabrieken)

Voormalig blikbedrijf in Krommenie, tot stand gekomen bij een fusie in 1912. De samenstellende bedrijven, Woud & Schaap en Verwer Blikfabrieken waren in strikte zin geen echte familiebedrijven. Beide waren opgericht aan het einde van de 19e eeuw, toen Zaanse bedrijven meer behoefte kregen aan blik als verpakkingsmiddel.
. Verweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerwer

Blikbedrijf in Krommenie, in 1912 opgegaan in de Verblifa (Verenigde Blikfabrieken).

Aangezien zowel de cacao- en chocolade-industrie, als brood-, koek- en beschuitfabrieken in de Zaanstreek sterk waren vertegenwoordigd, lag het voor de hand dat ook hier een blikemballage-industrie zou ontstaan. De Zaanse blikindustrie ontstond in eerste instantie evenwel niet ter bevoorrading van deze bedrijven, maar doordat het in 1885 opgerichte lakkers- en vernisbedrijf in Krommenie de beschikking k…
Woud & Schaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoud en Schaap

Blik-emballagebedrijf, aanvankelijk te Zaandijk en later te Krommenie, in 1912 opgegaan in de Verblifa (Verenigde Blikfabrieken) Cornelis Woud begon in mei 1888 met een knecht een blikslagerij in Zaandijk, hij werkte toen onder meer voor Verwer. Door de groeiende vraag naar blikken emballage-artikelen had het bedrijf groeimogelijkheden. Daarom besloot Woud in juni 1889 samen te gaan met Jacob Schaap, die de uitbreidingen kon financieren. Woud werd technisch leider, terwijl Schaap…
en Zaanlandiaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlandia Blik bv

Blikfabriek in Krommenie. Het bedrijf werd in 1907 opgericht door Franciscus Wilhelmus Kriek. Na aanvankelijk als voormansoldeerder bij het bedrijf Woud en Schaap in Krommenie te hebben gewerkt, begon hij dat jaar zelfstandig als ketellapper.
).

Vanaf de eeuwwisseling namen de gebruiksmogelijkheden van papier en karton als verpakkingsmateriaal toe, terwijl na de Tweede Wereldoorlog plastic als verpakkingsmateriaal steeds belangrijker werd. Het aandeel van metalen verpakkingen nam af, ofschoon er een toename van drukverpakking in aluminium was. In de Zaanstreek beweegt Vetira Romance Aerosolsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVetira Romance Aerosols BV

economie koog

Vetira Romance Aerosols BV

Afvulbedrijf van aerosols (spuitbussen), dat bij oprichting was gevestigd te Koog aan de Zaan, later aan de Westzijde, daarna aan de Sluispolderweg te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in 1948 onder de naam nv Chemische Industrie Vetira door H.J. Boon uit Zaandijk. Begonnen met een kapitaal van ƒ 4000, richtte men zich op de verkoop van vitamineconcentraten voor veevoeder, verpakte bestrijdingsmiddelen voor land- en tuinbouw en vervaardiging en verhan…
zich op dit terrein. De vatenfabriek van Pielkenroodplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPielkenrood

Aanvankelijk smederij te Zaandijk; uit dit bedrijf kwamen Metaalwarenfabriek Pielkenrood bv en Pielkenrood Water Treatment (Holland) bv voort, beide hierna behandeld. Jacob Pielkenrood (1862-1938) was als meesterknecht werkzaam bij de Sociëteit der IJzersmederij te Zaandijk, een gemeenschappelijke onderhoudsdienst van de eigenaren van de plaatselijke molens. Door de steeds verdergaande teruggang van het molenbestand aan het einde van de 19e eeuw bood deze dienstbetrekking op den duu…
te Zaandijk wordt tot de metaalindustrie gerekend. De Zaanse levensmiddelenindustrie zorgde in de 20e eeuw voor een grote vraag naar papieren en kartonnen verpakkingen. Daardoor ontstond in de Zaanstreek een omvangrijke productie van verpakkingen.

De hierna genoemde bedrijven richten zich overigens niet uitsluitend op de Zaanse markt. Zie:

 • Ado Scholtzplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigADO-Scholtz bv

  Papierwarenbedrijf in Krommenie. De basis voor het bedrijf werd gelegd in augustus 1927 toen de grossierderij in handelsdrukwerk van N.G. Kerssens werd ondergebracht in de Algemene Drukkerij Onderneming (ADO), een drukkerij-combinatie van Schouten en Van Diepen uit Assendelft. Tegelijkertijd werd Kerssens opgenomen in de directie. In 1962 splitsten de drukkerijen Schouten en Van Diepen zich af en nam Kerssens de bedrijfsnaam en de voorraden van ADO over.
 • Bolding Verpakkingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBolding Verpakkingen bv

  Producent van verpakkingen voor levensmiddelen te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in 1898 door de 19-jarige Daan Bolding. Aangezien hij op dat moment niet handelsbevoegd was moest zijn moeder, die een bakkerij had aan de Westzijde in Zaandam, enige jaren als eigenares optreden. De naam van het bedrijf luidde toen 'Firma Wed. W. Bolding', met als aanduiding 'Handelsdrukkerij en Papierhandel'. Het bedrijf vestigde zich in 1950 aan de Provincialeweg 200 te Zaandam. Tot …
 • Adriaan Dekkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker bv, Papierindustrie Adriaan

  Verpakkingsdrukkerij te Wormer, indirect voortgekomen uit papierwarenfabriek P. *Dekker Jzn te Wormerveer. P. Dekker Jzn begon in 1850 in Wormerveer met de productie van papieren zakken. Van eenmanszaak groeide dit bedrijf uit tot een nv met aan het begin van de jaren `30 circa 50 werknemers. De crisisjaren maakten een einde aan de bloeiperiode. Na een staking werd het bedrijf in 1938 geliquideerd en kwamen de toen nog 40 werknemers op straat te staan. Op de p…
 • Remmert Dekkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker bv, Drukkerij Remmert

  Drukkerij te Wormer, fabrikant van diverse soorten vouwkartonnages voor met name de voedingsmiddelenindustrie, opgericht in 1896 door Remmert Dekker Pietzoon, die met een startkapitaal van f 1000 in Wormerveer een papierhandel begon. Het bedrijf specialiseerde zich al snel in de productie van en handel in verpakkingsmaterialen voor banketbakkers; tot 1972 bleven gebakdozen het belangrijkste artikel. Desondanks was in 1938 de doelstelling van Luxe Papierwarenfabriek …
  ,
 • Haza papierplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaza Papier bv

  Papierwarenindustrie en handel te Zaandijk. Werkmaatschappij van Van Cooth Holding bv te Koog aan de Zaan. Opgericht in 1895 door A. Haan, die papieren zakken voor verpakking van zout, suiker, soda, fruit en dergelijke ging maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog begon een groepje onderduikers in het bedrijf met het maken van schuurpapier. Toen in 1945 de oorlog ten einde was, verfden zij het overgebleven papier in diverse kleuren en verkochten dat als feestversiering. Dit was de e…
 • Hellema Verpakkingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHellema, Johan D.A.

  Zaandam, 24 mei 1896 - Obdam, 10 februari 1945

  Johan Dirk Antoon Hellema, papierwarenfabrikant en verzetsstrijder was op 10 februari 1945 aanwezig bij een bijeenkomst van de verzetsgroep onder leiding van Hil Schipper in Spanbroek. Ook andere belangrijke ondergrondse kopstukken als de Alkmaarse chirurg Frederik Haverkamp en de Amsterdamse verzetsman Tobias Biallosterski, schuilnaam Hans Engelse, waren present. Tijdens hun tocht met de auto richting Amsterdam werden zij doo…
 • Krijt Krommenieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrijt Krommenie bv

  Groothandel in papier, karton, kunststoffen, zelfklevend materiaal en computergestuurde tekst- en lettersnijplotters.

  Aanvankelijk gevestigd in Zaandijk, later in Krommenie en tegenwoordig aan de Industrieweg in Wormerveer. Het bedrijf is voortgekomen uit de in 1774 gestichte firma
  ,
 • Molenaar Papierplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenaar Papier bv

  Fabricage- en handelsbedrijf van allerlei papier- en verpakkingsmaterialen aan het Weiver in Westzaan. Het bedrijf, dat in 2014 onder de naam Bakker en Molenaar verpakkingen failliet ging, produceerde bedrukte zakken, rollen en vellen voor bakkers, slagers, supermarkten, het productschap voor aardappelen, groente en fruit. En handelde in polyethyleen, dozen, luxe verpakkingen en zakjes voor fotolaboratoria. Het afzetgebied lag grotendeels op de binnenlandse markt met enige ex…
  .
 • Sociale Werkvoorzieningplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSociale werkvoorziening

  Werkvoorziening volgens de Wet Sociale Werkvoorziening (1969), die tot doel heeft werkgelegenheid te bieden aan personen die vanwege een handicap niet aan het arbeidsproces deel kunnen nemen; in de Zaanstreek ondergebracht bij de Dienst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek, een dienst van gemeente Zaanstad, maar werkzaam voor de hele streek. Jisp, Oostzaan en Wormer dragen bij naar rato van het aantal uit hun gemeente geplaatste personen.
  .
 • Veer Kartonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeer Karton

  Karton-industrie aan de Industrieweg in Assendelft, opgericht in 1956 door Willem van 't Veer. Veer Karton houdt zich bezig met de fabricage van vier- en zespunts geplakte dozen voor met name (banket)bakkerijen en de industrie.

  Geografisch richt het bedrijf zich voornamelijk op de landen van de Europese Gemeenschap. De juridische vorm veranderde van eenmanszaak, via nv tot bv. Bij het bedrijf waren in 1990 86 personen in dienst.
  ,
 • ]Zaanlandse Drukkerij en Verpakkingsindustrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlandse Verpakkings Industrie bv

  Papierwarenbedrijf en grafische industrie in Koog aan de Zaan (Stationsstraat), voortzetting van de Zaanlandsche Stoomdrukkerij aldaar. De Zaanlandsche Stoomdrukkerij werd op 1 oktober 1881 opgericht door Evert Nicolaas Smit Ez. (1860-1914) en was voor de Zaanstreek vooral van belang door de uitgave van de Nieuwe Zaansche Courant.
  en

Daarnaast zijn onder meer de volgende bedrijven actief: Muskopak (Wormerveer). Marvos (Westzaan). Zaanstad (Zaandam), Bakker & Stoffels (Zaandam).

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/verpakkingsindustrie.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
 • (Externe bewerking)