Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
versteeg [2018/05/13 12:00]
zaanlander
versteeg [2020/02/07 14:13] (huidige)
kelvin
Regel 7: Regel 7:
 Versteeg werd in 1881 door de liberale Zaandamse kiezersvereniging bovendien kandidaat gesteld als raadslid en ook als zodanig gekozen. Dat een door de koning benoemde burgemeester daarnaast nog gekozen werd in de door hemzelf voorgezeten gemeenteraad,​ was in die tijd nog mogelijk. Het kwam vooral in kleine gemeenten voor. De combinatie bleek in Zaandam echter niet te bevallen. Versteegs raadslidmaatschap is in 1887 beëindigd. In Zaandam werd een straat naar hem vernoemd. In zijn ambtspe­ri­ode vond onder andere de sticht­ing van de zee­havens plaats. Versteeg werd in 1881 door de liberale Zaandamse kiezersvereniging bovendien kandidaat gesteld als raadslid en ook als zodanig gekozen. Dat een door de koning benoemde burgemeester daarnaast nog gekozen werd in de door hemzelf voorgezeten gemeenteraad,​ was in die tijd nog mogelijk. Het kwam vooral in kleine gemeenten voor. De combinatie bleek in Zaandam echter niet te bevallen. Versteegs raadslidmaatschap is in 1887 beëindigd. In Zaandam werd een straat naar hem vernoemd. In zijn ambtspe­ri­ode vond onder andere de sticht­ing van de zee­havens plaats.
  
-Op 7 december 1894 neemt voorzitter Versteeg het woord tijdens de raadsvergadering voor het nemen van afscheid. Met ingang van 10 december 1894 benoemd zijnde tot burgemeester van Schiedam, na een circa 17-jarig verblijf in Zaandam, wenst hij in korte trekken op te sommen hetgeen gedurende dat tijdsverloop ter bevordering van de bloei en de welvaart van Zaandam tot stand is gekomen en verricht. Versteeg heeft getracht daarin naar zijn vermogen werkzaam te zijn en noemt als de meest belangrijke werken de Spoorwegverbinding,​ de Kanaalwerken,​ de Waterleiding,​ het vestigen van de Houtstapel en de aanleg van goede verkeerswegen en dankt de wethouders, de Raad, de Secretarissen en verdere ambtenaren, die steeds zo krachtig aan de ontwikkeling van de gemeente hebben bijgedragen. De Raad heeft door zijn besluiten zeker de kroon op die werken van vooruitgang gezet, besluiten, vaak ingrijpend op financieel gebied. Bij de behandeling van voorstellen in deze vergadering behoorde een wanklank tot de hoge zeldzaamheden en zijnerzijds vergeet en vergeeft hij op deze stond gaarne hetgeen hem minder aangenaam was. Een hartelijk vaarwel roept Versteeg de Raad toe, Gods zegen ruste op hun verdere arbeid!+
 [[https://​archief.zaanstad.nl/​kranten/​zoek-in-kranten?​mistart=8&​mivast=137&​mizig=91&​miadt=137&​milang=nl&​misort=dt%7Cdesc&​miview=ldt&​mizk_alle=versteeg%20westzaan%20burgemeester|Lees hier]] de reacties van de raadsleden op Versteeg'​s afscheid. [[https://​archief.zaanstad.nl/​kranten/​zoek-in-kranten?​mistart=8&​mivast=137&​mizig=91&​miadt=137&​milang=nl&​misort=dt%7Cdesc&​miview=ldt&​mizk_alle=versteeg%20westzaan%20burgemeester|Lees hier]] de reacties van de raadsleden op Versteeg'​s afscheid.
  
  • versteeg.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/02/07 14:13
  • door kelvin