verzekeringswezen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
verzekeringswezen [2016/11/15 12:46]
han
verzekeringswezen [2019/04/30 02:37] (huidige)
207.46.13.204 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 10: Regel 10:
 Van onderlinge verzekering van papiermolens is reeds sprake in contracten van 1683, 1694, 1703 en 1714. Papiermolens vormden ook het leeuwendeel van het '​Onderlinge Contract van Assurantie van Brant van Moolens',​ opgericht in 1733. Dit heeft tot l903 bestaan. Nagenoeg alle Zaanse papiermolens waren bij dit Papiermakerscontract ondergebracht. Duidelijk - en ook wel begrijpelijk - hadden de onderlinge contracten, behoudens enkele uitzonderingen,​ de specialisatie per bedrijfstak of per risicosoort als uitgangspunt. Zo verbonden in 1716 en in l7l7 twee groepen van kaaskopers uit Wormerveer zich onderling ter verzekering 'so in opsigt van haren huysen als kaaskoperije'​. Ook de onderlinge verzekering in de Zaanse walsvisvaart,​ die eveneens zeer vroege sporen heeft nagelaten, richtte zich - en wel van reis tot reis - zeer specifiek op die bedrijfstak. Reeds in 1677 was sprake van vereniging van 27 reders met 38 schepen. ​ Van onderlinge verzekering van papiermolens is reeds sprake in contracten van 1683, 1694, 1703 en 1714. Papiermolens vormden ook het leeuwendeel van het '​Onderlinge Contract van Assurantie van Brant van Moolens',​ opgericht in 1733. Dit heeft tot l903 bestaan. Nagenoeg alle Zaanse papiermolens waren bij dit Papiermakerscontract ondergebracht. Duidelijk - en ook wel begrijpelijk - hadden de onderlinge contracten, behoudens enkele uitzonderingen,​ de specialisatie per bedrijfstak of per risicosoort als uitgangspunt. Zo verbonden in 1716 en in l7l7 twee groepen van kaaskopers uit Wormerveer zich onderling ter verzekering 'so in opsigt van haren huysen als kaaskoperije'​. Ook de onderlinge verzekering in de Zaanse walsvisvaart,​ die eveneens zeer vroege sporen heeft nagelaten, richtte zich - en wel van reis tot reis - zeer specifiek op die bedrijfstak. Reeds in 1677 was sprake van vereniging van 27 reders met 38 schepen. ​
  
-Na 1782, toen de walvisvangst ​ op zijn retour was, werd geen verzekering op dit gebied meer gevonden. Op bredere basis - aldus reeds een vroeg gedateerde behoefte daaraan tot uitdrukking brengend - was het in 1728 opgerichte '​Brand-Kontrakt van Brood Bakkerijen en andere Gebouwen aan de Zaan', in 1818 nog eens vernieuwd. Na de bevrijding uit de [[franse|Franse overheersing]] deed zich in geheel Nederland de behoefte aan verzekeren geleidelijk aan meer kennen. Het aantal maatschappijen,​ waaraan men zijn belangen kon toevertrouwen behalve de louter plaatselijk werkende dan wel specifiek gerichte Onderlinges was daarenboven verhoudingsgewijs toch nog gering. Tegen deze achtergrond kan het eind 1819 genomen besluit gezien worden om ook in de Zaanstreek te komen tot de oprichting van een commercieel opgezette verzekeringsmaatschappij op onderlinge basis.+Na 1782, toen de walvisvangst ​ op zijn retour was, werd geen verzekering op dit gebied meer gevonden. Op bredere basis - aldus reeds een vroeg gedateerde behoefte daaraan tot uitdrukking brengend - was het in 1728 opgerichte '​Brand-Kontrakt van Brood Bakkerijen en andere Gebouwen aan de Zaan', in 1818 nog eens vernieuwd. Na de bevrijding uit de [[franse_tijd|Franse overheersing]] deed zich in geheel Nederland de behoefte aan verzekeren geleidelijk aan meer kennen. Het aantal maatschappijen,​ waaraan men zijn belangen kon toevertrouwen behalve de louter plaatselijk werkende dan wel specifiek gerichte Onderlinges was daarenboven verhoudingsgewijs toch nog gering. Tegen deze achtergrond kan het eind 1819 genomen besluit gezien worden om ook in de Zaanstreek te komen tot de oprichting van een commercieel opgezette verzekeringsmaatschappij op onderlinge basis.
  
 In een dagboek van Jacob Honig Jz. uit Zaandijk staat aangetekend:​ 'Anno 1819 alhier opgerigt een Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij onder het Bestuur van Jan Koning als Directeur'​. Hieruit zou voortkomen [[koning6|Koning & Boeke van 1819]], die thans als onderdeel van Stad Rotterdam Anno 1720 nv landelijk werkzaam is. Een andere landelijk werkende en in de Zaanstreek gevestigde Maatschappij die in dit bestek aandacht verdient, is [[Vezeno]] Schadeverzekeringen NV. Opgericht in 1947 als Stichting voor Verzekering tegen Ziekenhuis- en Operatiekosten (Vezeno), werd deze in 1966 omgezet in Vezeno Schadeverzekeringen NV. Een Zaanse maatschappij,​ die eveneens landelijk werkte maar inmiddels niet meer actief is, was de [[Zaanlandsche|Zaanlandsche Assurantie Compagnie]] (ZAC), opgericht in 1845 op initiatief van C. Avis Dz. uit Krommenie. ​   In een dagboek van Jacob Honig Jz. uit Zaandijk staat aangetekend:​ 'Anno 1819 alhier opgerigt een Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij onder het Bestuur van Jan Koning als Directeur'​. Hieruit zou voortkomen [[koning6|Koning & Boeke van 1819]], die thans als onderdeel van Stad Rotterdam Anno 1720 nv landelijk werkzaam is. Een andere landelijk werkende en in de Zaanstreek gevestigde Maatschappij die in dit bestek aandacht verdient, is [[Vezeno]] Schadeverzekeringen NV. Opgericht in 1947 als Stichting voor Verzekering tegen Ziekenhuis- en Operatiekosten (Vezeno), werd deze in 1966 omgezet in Vezeno Schadeverzekeringen NV. Een Zaanse maatschappij,​ die eveneens landelijk werkte maar inmiddels niet meer actief is, was de [[Zaanlandsche|Zaanlandsche Assurantie Compagnie]] (ZAC), opgericht in 1845 op initiatief van C. Avis Dz. uit Krommenie. ​  
  • verzekeringswezen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/04/30 02:37
  • door 207.46.13.204