Nederhorst den Berg 8 juli 1906 - Driebergen 2002

Auteur van een groot aantal belangrijke publicaties over de Zaanstreek op historisch gebied. Mr. Dirk Vis stamt uit een oud Zaans geslachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVis, Heyme Vis

* Wormerveer * Zaandijk * Heyme Vis

Vis, Heyme

Ondernemersgeslacht, actief in de verffabricage

vanaf het begin van de 17e tot in de 20e eeuw.

De verfhoutmalerij was al van het prille begin van de industriële ontwikkeling in de Zaanstreek vertegenwoordigd. Nadat het Amsterdamse tuchthuis het monopolie had verkregen op het raspen van het verfhout, werd op veel plaatsen - ook in de Zaanstreek - illegaal verfhout gemalen. Zie ook
en bracht zijn jeugd door in Westzaan.

Na een opleiding aan de HBS in Zaandam en een rechtenstudie aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam waar hij in 1931 afstudeerde, werkte hij korte tijd als advocaat en procureur, maar in 1933 ging hij als illustrator en kunstschilder werken.

In november 1952 volgde zijn benoeming tot directeur van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs dat in 1967 omgezet werd in de Gerrit Rietveld Academie, inclusief de opleiding tot Tekenleraren in Amsterdam tot 1971.

Vis publiceerde verscheidene brochures en boeken. Voor de Zaanstreek van belang zijn:

 • Drie eeuwen verf, Zaandam-Wormerveer 1945; over de Zaanse verffabricage,
 • De Zaanstreek, Leiden 1948; o.m. over het Zaanse volksleven, nog altijd een van de meest aangehaalde werken over het gebied.
 • Vis a Saandyk, samen met J. Vis JCz.; Zaandijk 1974; Kroniek van een Zaans geslacht, beschrijvende genealogie over de familie Vis.
 • In 1990 verscheen als speciaal nummer van Anno 1961plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAnno 1961

  [Totel van het eerste nummer. Bron Archief Zaans Erfgoed]

  Anno 1961, was een blad dat werd uitgegeven door de vereniging Vrienden van het Zaanse Schans, later van de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis. Er zijn totaal 160 nummers uitgegeven. Het laatste verscheen in in 2001, daarna ging het blad over in het blad Zaanse Erfgoed, als orgaan van de
  Vis' studie Oer-IJ of Oer-Zaan1), waarin hij zijn theorie over het ontstaan van De Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaan

  Belangrijkste waterloop in de Zaanstreek, waar het gebied zijn naam aan dankt. Naar de meest aangenomen theorie ontstaan als veenstroom, een natuurlijke afwateringsstroom voor de naastgelegen veengebieden, in de loop der eeuwen geëvolueerd tot afwateringskanaal en belangrijke scheepvaartweg voor een groot deel van Noord-Holland. Waterstaatkundig wordt als de Zaan beschouwd: de ruim 10 kilometer lange waterloop tussen de dorpen Oost- en Westknollendam in het noorden en de
  uiteen zette.

Voorts publiceerde hij onder meer De Johannes Kerkhovenpolder, Hoorn 1952, over de Dollard en de monografie Rembrandt en Geertje Dircx, 1965; over een derde vrouw in het leven van Rembrandt van Rijn, tussen Saskia van Uylenburgh en Hendrickje Stoffels.

Mr. Dirk Vis bekleedde een groot aantal bestuurlijke functies, waarvan hier worden genoemd:

 • bestuurslid Zaanlandsche Oudheidkundige Vereniging Jacob Honig Jansz Jr (1943-1949),
 • redactielid De Zaende (1946-1948),
 • lid Culturele Raad Noord-Holland (1954-1961),
 • lid Amsterdamse Kunstraad (1958-1961),
 • bestuurslid Stichting A. Roland Holstfonds (Bergen NH, 1974-1979).
 • directeur van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (1952-
 • lid van het bestuur der Volkshogeschool te Bergen bij Alkmaar,
 • lid van de Planologische Dienst van Noord-Holland.

Als beoefenaar van de schilderkunst heeft hij in Noord-Holland veel gewerkt; zo heeft hij voor het Zuiderzee-Museum te Enkhuizen bepaalde bevolkingstypen, die rond om het IJsselmeer wonen afgebeeld, en voorts vooral landschappen, portretten en stillevens in een expressionistische stijl geschilderd.


 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vis_mr_dirk.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
 • (Externe bewerking)