Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
vries_toon [2017/12/04 09:45]
zaanlander
vries_toon [2018/05/13 08:49] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
-==== Vries, ​Anthonie de (Toon)====+==== Vries, Toon de ====
  
 Zaandijk 1 april 1882 - 1969 Zaandijk 1 april 1882 - 1969
  
-[{{ :​toon_de_vries.png?​200|//​Toon de Vries 1882-1969//​}}]Toon de Vries, één van de grote vier dirigenten van amateurorkesten in de Zaanstreek was autodidact, begiftigd met een grote muzikale intuïtie. De muzikale loopbaan van de geboren en getogen Zaandijker begon als lid van een harmonie op zevenjarige leeftijd. Hij speelde tot 1919 sopraansaxofoon in [[zaandijks|Zaandijks Fanfare Corps]] en kreeg in dat jaar onverwacht de leiding van dit in 1889 opgerichte orkest omdat de toenmalige dirigent J. Vet de verantwoordelijkheid voor deelname aan een concours in Bussum niet wenste te dragen. De Vries nam de directie over en won met het ZFC de eerste ereprijs. Sindsdien voerde hij het orkest 35 jaar achtereen tot grote successen.+[{{ :​toon_de_vries.png?​200|//​Toon de Vries 1882-1969//​}}]Anthonie (Toonde Vries, één van de grote vier dirigenten van amateurorkesten in de Zaanstreek was autodidact, begiftigd met een grote muzikale intuïtie. De muzikale loopbaan van de geboren en getogen Zaandijker begon als lid van een harmonie op zevenjarige leeftijd. Hij speelde tot 1919 sopraansaxofoon in [[zaandijks|Zaandijks Fanfare Corps]] en kreeg in dat jaar onverwacht de leiding van dit in 1889 opgerichte orkest omdat de toenmalige dirigent J. Vet de verantwoordelijkheid voor deelname aan een concours in Bussum niet wenste te dragen. De Vries nam de directie over en won met het ZFC de eerste ereprijs. Sindsdien voerde hij het orkest 35 jaar achtereen tot grote successen.
  
 Directeur Toon de Vries zwaaide de dirigeerstaf eveneens over Uyterweg'​s Fanfare uit Aalsmeer. Hij behaalde met dit succesvol gezelschap niet alleen vijf ereprijzen tijdens de in 1948 gehouden Zomerfeesten in Joure, maar ook de directeursprijs,​ een medaille, aangeboden door H.K.H. de Prinses-Regentes. Directeur Toon de Vries zwaaide de dirigeerstaf eveneens over Uyterweg'​s Fanfare uit Aalsmeer. Hij behaalde met dit succesvol gezelschap niet alleen vijf ereprijzen tijdens de in 1948 gehouden Zomerfeesten in Joure, maar ook de directeursprijs,​ een medaille, aangeboden door H.K.H. de Prinses-Regentes.