vrouwenverdriet

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
vrouwenverdriet [2019/05/26 10:48]
jan [Petroleumvrouwtje bestolen]
vrouwenverdriet [2019/05/26 11:11]
jan
Regel 1: Regel 1:
 ==== Vrouwenverdriet ==== ==== Vrouwenverdriet ====
-Buurtschap in de voormalige gemeente Assendelft, tussen de Vaartdijk en de Provincialeweg Zaandijk-Buitenhuizen,​ ongeveer ter hoogte van de watertoren, aan het einde van de Communicatieweg. Het buurtje heeft zijn naam waarschijnlijk te danken aan een vroeger daar gelegen herberg. Volgens [[Boer|J.B. de Boer van der Ley]] waren er tijdens het graven van de Nauernasche Vaart zogenoemde polderjongens in keten gehuisvest en zou de naam Vrouwenverdriet zijn ontstaan doordat dezen hun loon in de herberg verdronken. Zou dit juist zijn, dan moet de naam al in 1634 bekend zijn geweest. ​+[{{ :​vrouwenverdriet.jpg|Buurtschap Vrouwenverdriet. Foto: Jan Lapère}}]Buurtschap in de voormalige gemeente Assendelft, tussen de Vaartdijk en de Provincialeweg Zaandijk-Buitenhuizen,​ ongeveer ter hoogte van de [[watertoren_assendelft|watertoren]], aan het einde van de [[communicatiewegen|Communicatieweg]]. Het buurtje heeft zijn naam waarschijnlijk te danken aan een vroeger daar gelegen herberg. Volgens [[Boer|J.B. de Boer van der Ley]] waren er tijdens het graven van de [[nauernasche_vaart|Nauernasche Vaart]] zogenoemde polderjongens in keten gehuisvest en zou de naam Vrouwenverdriet zijn ontstaan doordat dezen hun loon in de herberg verdronken. Zou dit juist zijn, dan moet de naam al in 1634 bekend zijn geweest. ​
  
-Een kleine honderd jaar later komen echter pas de eerste schriftelijke vermeldingen voor, bijvoorbeeld 'op de mole bij de Sluijs aent Vrouwe verdriet'​ (1727). De [[vrouwenverdrietsluis|Vrouwenverdrietsluis]] bestond al in 1565 en werd door de Assendelvers vooral als spuisluis gebruikt. Hij verbond de polder met het Twiske, later dus met de Nauernasche Vaart, en is met name voor recreatief verkeer nog steeds in gebruik. Een voormalige draaibrug over de Nauernasche Vaart verbond Vrouwenverdriet met het Watermolenpad in Westzaan. In het buurtschapje stond van 1731 tot 1892 watermolen [[Student|De Student]].+Een kleine honderd jaar later komen echter pas de eerste schriftelijke vermeldingen voor, bijvoorbeeld 'op de mole bij de Sluijs aent Vrouwe verdriet'​ (1727). De [[vrouwenverdrietsluis|Vrouwenverdrietsluis]] bestond al in 1565 en werd door de Assendelvers vooral als spuisluis gebruikt. Hij verbond de polder met [[twiske|het Twiske]], later dus met de Nauernasche Vaart, en is met name voor recreatief verkeer nog steeds in gebruik. Een voormalige draaibrug over de Nauernasche Vaart verbond Vrouwenverdriet met het Watermolenpad in Westzaan. In het buurtschapje stond van 1731 tot 1892 watermolen [[Student|De Student]].
  
-In 1891 is door de dijkgraaf ​van de polder Assendelft de eerste steen gelegd van het nieuwe stoomgemaal in de Noorderpolder. Na afloop ​van de plechtigheid werd een bijeenkomst gehouden ​in het sluishuis te Vrouwenverdriet. ​+In de jaren dertig ​van de vorige eeuw waren er klachten ​van bewoners over de stank die een in Vrouwenverdriet ​gevestigde beendermeelfabriek verspreidde.
  
 +Bij Vrouwenverdriet is een weerstation gevestigd.
  
  
-==Meisje verdronken== 
-Zondag 10 februari 1929 wilde de heer J. Hos uit Westzaan, vergezeld van zijn vrouw, zijn twaalfjarig dochtertje en zijn schoonouders,​ het te Assendelft woonachtige echtpaar Engel, nabij het Vrouwenverdriet [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010659482:​mpeg21:​a0041|over het ijs]] van de Nauernasche Vaart van Assendelft naar Westzaan gaan bezoeken. Het onbetrouwbare ijs, begaf zich echter, waardoor alle vijf personen te water geraakten. Met moeite slaagde men er in vier van hen te redden; het meisje echter was onder het ijs geschoten. Toen men haar na een kwartier met veel moeite op het droge had weten te brengen, mocht een inmiddels ontboden geneesheer er niet meer in slagen, de levensgeesten weer op te wekken. ​ 
  
-==Gevaar voor dijkdoorbraak== ​ 
-Het water in de kanalen staat op 6 oktober 1930 door de grote regenval en de onmogelijkheid om te spuien zeer hoog. De Vaartdijk tussen de Watertoren en de brug van Vrouwenverdriet,​ schijnt zwak; het water sijpelt er op verschillende plaatsen doorheen en stroomt over de weg. In 1929 moest men bij nacht en ontij de dijk met zandzakken versterken. De 27e juli 1930 sijpelde het water nog even hard door de dijk, als verleden jaar. De opzichter verzekerde, dat bij doorbraak ongeveer 1/2 tot 1 meter water in de huizen zou staan. ​ 
  
-==Last van beendermeelfabriek== ​ 
-Het landelijke Vrouwenverdriet heeft anno 1936 het twijfelachtige voorrecht een [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010482333:​mpeg21:​a0079|beendermeelfabriek]] te bezitten. Dit bedrijf veroorzaakt voor de omwonenden heel wat last. Bij N.W. wind is het de mensen onmogelijk een deur of raam open te hebben. De stank van de fabriek bederft de etenswaren in huis. Als het wasgoed van de drooglijn komt kan men het meteen weer in de wasteil doen om het opnieuw te wassen. Verschillende bewoners hebben de Gezondheids-commissie reeds van dit euvel in kennis gesteld doch tot nu toe nog steeds zonder gevolg. De bewoners wensen dat aan deze toestand een einde komt en verlangen afdoende maatregelen. Dit is zeer goed mogelijk 
- 
-==Door vallende sluisdeur getroffen== ​ 
-Aan het Vrouwenverdriet bij de Watertoren gebeurde begin december 1939 een ernstig [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010944505:​mpeg21:​a0102|arbeidsongeval]],​ dat bijna een mensenleven had gekost. Personeel van de polder Assendelft had onder leiding van opzichter Veenis een der zware deuren van de sluis gelicht en op de vaste wal gebracht. Om de deur gemakkelijker te kunnen herstellen had men die omhoog geplaatst en vastgemaakt met stutten en touwen. Op een gegeven moment brak één der touwen, waardoor de deur kantelde en omviel. Opzichter Veenis geraakte er onder bekneld. Arbeiders wisten de deur op te lichten en Veenis te bevrijden. Hij had verschillende verwondingen opgelopen en klaagde over hevige inwendige pijnen. Dokter De Jong uit Westzaan liet de gewonde per auto naar zijn woning vervoeren. Enkele ribben bleken te zijn gekneusd en doordat Veenis als het ware dubbel gevouwen onder de deur beklemd had gezeten, waren vele spieren ontzet. ​ 
- 
-Lees ook [[https://​www.trouw.nl/​home/​van-vrouwenverdriet-naar-vrouwentroost~a1d3d850/​|Van Vrouwenverdriet naar Vrouwentroost]] 
  • vrouwenverdriet.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/26 11:11
  • door jan