vuilstort

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
vuilstort [2019/04/19 10:21]
jan
vuilstort [2019/04/19 10:24] (huidige)
jan ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 1: Regel 1:
 ==== Vuilstort ==== ==== Vuilstort ====
-Zie: [[milieubeheer1|Milieubeheer]] bij welk trefwoord de ontwikkeling van de reinigingsdienst,​ de afvalverbrandings-installatie AVI enzovoort zijn behandeld. Hierbij werd niet aangegeven dat op vele plaatsen in de Zaanstreek in het verleden afval is gestort, tengevolge waarvan inmiddels min of meer ernstige bodemverontreinigingen zijn geconstateerd. Stort van huisafval had door de gemeenten sinds omstreeks 1890 plaats op belten; voor en na die tijd werden ook sloten met huisvuil, toen nog voornamelijk as, gedempt. ​+Zie: [[milieubeheer_dienst|Milieubeheer]] bij welk trefwoord de ontwikkeling van de reinigingsdienst,​ de afvalverbrandings-installatie AVI enzovoort zijn behandeld. Hierbij werd niet aangegeven dat op vele plaatsen in de Zaanstreek in het verleden afval is gestort, tengevolge waarvan inmiddels min of meer ernstige bodemverontreinigingen zijn geconstateerd. Stort van huisafval had door de gemeenten sinds omstreeks 1890 plaats op belten; voor en na die tijd werden ook sloten met huisvuil, toen nog voornamelijk as, gedempt. ​
  
 Betrof dit nog reguliere stortplaatsen,​ daarnaast is inmiddels een aantal van ongeveer twintig illegale stortplaatsen in kaart gebracht, waarop, merendeels door industriële bedrijven, vroeger afval is gedeponeerd. Dikwijls betrof dit chemisch afval of andere stoffen die niet op natuurlijke wijze worden afgebroken en die door hun giftige aard de bodem en/of het grondwater ernstig blijken te verontreinigen. Gebleken is dat zulke stoffen ook op verscheidene gemeentelijke stortplaatsen terecht zijn gekomen. In 1984 is door [[kontakt|Kontakt Milieubeheer Zaanstreek]] een gifkrant uitgebracht,​ enkele jaren daarna een aangevulde editie daarvan. ​ Betrof dit nog reguliere stortplaatsen,​ daarnaast is inmiddels een aantal van ongeveer twintig illegale stortplaatsen in kaart gebracht, waarop, merendeels door industriële bedrijven, vroeger afval is gedeponeerd. Dikwijls betrof dit chemisch afval of andere stoffen die niet op natuurlijke wijze worden afgebroken en die door hun giftige aard de bodem en/of het grondwater ernstig blijken te verontreinigen. Gebleken is dat zulke stoffen ook op verscheidene gemeentelijke stortplaatsen terecht zijn gekomen. In 1984 is door [[kontakt|Kontakt Milieubeheer Zaanstreek]] een gifkrant uitgebracht,​ enkele jaren daarna een aangevulde editie daarvan. ​
  • vuilstort.1555662094.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2019/04/19 10:21
  • door jan