Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
waakzaamheid1 [2017/01/11 01:47]
zaanlander
waakzaamheid1 [2018/06/11 22:34] (huidige)
zaanlander
Regel 14: Regel 14:
 De sociale functie in het dorpsleven duurde tot in de 20e eeuw voort. Legendarisch waren de [[spuitfeest|spuitfeesten]] die de vrijwillige brandweer van Koog hier aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw eens in de twee jaar vierde. In deze tijd kreeg De Waakzaamheid ook een functie in de amateuristische kunstbeoefening in Koog, door uitvoeringen van toneelverenigingen en muziekgezelschappen. ​ De sociale functie in het dorpsleven duurde tot in de 20e eeuw voort. Legendarisch waren de [[spuitfeest|spuitfeesten]] die de vrijwillige brandweer van Koog hier aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw eens in de twee jaar vierde. In deze tijd kreeg De Waakzaamheid ook een functie in de amateuristische kunstbeoefening in Koog, door uitvoeringen van toneelverenigingen en muziekgezelschappen. ​
  
-Het gebouw verwisselde herhaaldelijk van eigenaar. Het beheer berustte beurtelings bij De Jager, Hagen, Van der Kolven, Ero en Breeuwer. ​Het echtpaar Ero, was in de oorlog betrokken bij de Stijkel-groep. ​Beiden overleefden ​de oorlog nietZie[[Tweede]] Wereldoorlog 3., 4+Het gebouw verwisselde herhaaldelijk van eigenaar. Het beheer berustte beurtelings bij De Jager, Hagen, Van der Kolven, Ero en Breeuwer. ​Tijdens de Tweede Wereldoorlog ​was het authentieke Zaanse Pand meer dan eens het toneel van verschillende scènes uit de bezettingstijd. Zo sprak NSB-leider Mussert er op 29 januari 1935 al een volle zaal toe, terwijl een grote groep communisten buiten protesteerde tegen het groeiende fascismeDe eigenaars van het gebouw, het echtpaar Ero, sloot zich aan bij de Nederlandse verzetsorganisatie de StijkelgroepIn 1941 werden zij verraden, opgepakt en na een schijnproces gefusilleerd. In 1942 moesten dansende bezoekers van De Waakzaamheid het ontgeldenzij werden in elkaar geslagen door leden van de Zaanse NSB-weerafdelingOok voor Wormerveerder Piet Zwart werd het etablissement een onheilsplek. Hij werd er op 5 april 1945 van zijn fiets geschoten door verzetsliedenterwijl Zwart al sinds 1940 actief was in de illegaliteit. Roddel en achterklap werden hem uiteindelijk fataal. Na de oorlog vervulde de uitgaansgelegenheid een laatste oorlogsrol: de Waakzaamheid werd een afmeldingsbureau voor onderduikers die zich in de omgeving hadden schuilgehouden.
  
 In de '​feestjaren'​ na de Tweede Wereldoorlog groeide De Waakzaamheid uit tot een jazz-tempel van zelfs internationale bekendheid. Reeds in de hongerwinter kwamen jonge jazz-musici hier bijeen voor jam-sessions en concerten, na de oprichting van de 'Swing Society'​ gebeurde dit meer gestructureerd. Internationale coryfeeën als Sidney Bechet en Billy Holiday musiceerden in De Waakzaamheid,​ zie voorts: [[Jazz]]. In de '​feestjaren'​ na de Tweede Wereldoorlog groeide De Waakzaamheid uit tot een jazz-tempel van zelfs internationale bekendheid. Reeds in de hongerwinter kwamen jonge jazz-musici hier bijeen voor jam-sessions en concerten, na de oprichting van de 'Swing Society'​ gebeurde dit meer gestructureerd. Internationale coryfeeën als Sidney Bechet en Billy Holiday musiceerden in De Waakzaamheid,​ zie voorts: [[Jazz]].
Regel 27: Regel 27:
  
 In 2010 bereikte De Waakzaamheid de finale van het tv-programma Het Mooiste Pand van Nederland. In 2010 bereikte De Waakzaamheid de finale van het tv-programma Het Mooiste Pand van Nederland.
-Op 1 september 2012 vestigde zich restaurant [[ +Op 1 september 2012 vestigde zich restaurant [[http://​restaurantdevijfdesmaak.nl/​|De Vijfde Smaak]] in het pand.
-http://​restaurantdevijfdesmaak.nl/​|De Vijfde Smaak]] in het pand.+
  
 Tal van generaties hebben in deze oude omgeving hun bijeenkomsten gehouden en hun feesten gevierd. Wanneer het er bij feestelijkheden en danspartijen eens wat luidruchtig toeging, of wanneer een politiek debat de gemoederen wat al te zeer verhitte, trok de oude Waakzaamheid zich daarvan bitter weinig aan. Er is in de loop der eeuwen al zoveel rumoer geweest, dat De Waakzaamheid zich nergens meer over verwondert, en slechts een stomme getuige is van elke bijeenkomst,​ hoe sensationeel deze dan ook verloopt. Tal van generaties hebben in deze oude omgeving hun bijeenkomsten gehouden en hun feesten gevierd. Wanneer het er bij feestelijkheden en danspartijen eens wat luidruchtig toeging, of wanneer een politiek debat de gemoederen wat al te zeer verhitte, trok de oude Waakzaamheid zich daarvan bitter weinig aan. Er is in de loop der eeuwen al zoveel rumoer geweest, dat De Waakzaamheid zich nergens meer over verwondert, en slechts een stomme getuige is van elke bijeenkomst,​ hoe sensationeel deze dan ook verloopt.
  
  
-{{tag>actualiseren}}+{{tag>koog herberg tweede_wereldoorlog ero}}