Krommenie, 7 oktober 1860 - Santpoort, 18 oktober 1943

mr. Jan Walig, zoon van de eerdere burgemeester Cornelis Walig, notaris, advocaat en burgemeester, gehuwd met Maria Schaap, woonachtig aan de Lagedijk 60 te Zaandijk, werd in 1880 student te Amsterdam en promoveerde op 17 november 1885 aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de rechtswetenschap, na verdediging van een academisch proefschrift getiteld: „De nadere overeenkomsten van artikel 1910 B.W.“. In 1889 werd hij bij Koninklijk besluit tot candidaat-notaris benoemd en na van 1893 tot 1896 burgemeester van Krommenie te zijn geweest, mocht hij zich op 2 maart 1896 als notaris te Zaandijk vestigen.

Op 27 december 1893 werd mr Jan Walig benoemd tot burgemeester van de gemeente Krommenie, in 1895 gevolgd door een aanstelling als kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Zaandam.

De gemeenten Koog aan de Zaan en Zaandijk behoorden tot het notariaat van Walig en aan het feit dat wijlen mr. M. Donker Zaandijker van geboorte was, dankte Zaandijk de eer de notaris van de beide gemeenten als burger te bezitten. In 1936 was mr. Jan Walig 40 jaar actief als notaris. Bij Koninklijk Besluit van 9 augustus 1937 is aan mr. Jan Walig, op zijn verzoek met ingang van de dag van indiensttreding van zijn opvolger eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van notaris te Zaandijk.

Op sportief gebied nam Walig regelmatig deel aan nationale kolfwedstrijden. Hij maakte voorts deel uit van het bestuur van het Witte Kruis. Bij Koninklijk besluit van 9 augustus 1937 is aan mr. Jan Walig, op zijn verzoek met ingang van de dag van indiensttreding van zijn opvolger eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van notaris te Zaandijk.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/walig_jan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)