Makassar, Celebes, 28 januari 1883 -

Johan George Marinus Wastenecker, oud-luitenant-kolonel bij het KNIL, commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten BS in Noordholland had in mei 1940 als majoor in het leger aan de strijd om de Grebbeberg deelgenomen. In april 1943 was hem gevraagd de leiding van de Ordedienstplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOD (Ordedienst)

Uit de Ordedienst, de OD, aanvankelijk vooral oud-officieren uit het leger die tussen vertrek van de Duitsers en terugkomst van de regering de orde wilden handhaven, kwamen personen voort die aan gewapend verzet gingen meedoen. De Duitsers bestreden het verzet te vuur en te zwaard. Aangehouden verzetsmensen werden gemarteld, doodgeschoten of naar concentratiekampen gestuurd.
in Noordholland boven het IJ op zich te nemen.

Wastenecker neemt zijn intrek in Huize Westerlicht, een groot bejaardentehuis in Alkmaar en ontsnapt in de nacht van 22 op 23 december 1944, na een Duitse inval om de Alkmaarse verzetsman Wim Kok in te rekenen, aldaar te voet naar de Zaanstreek.

Als op maandag 5 februari in Zaandam op de hoek van de Zuiddijk en de Savornin Lohmanstraat een politieman wordt geliquideerd staat de volgende dag in het kader van een razzia, gehouden in het woongebied tussen de Bloemgracht en de Prinsenstraat. Alle bewoners werden 's morgens vroeg naar de Burcht gedreven. Binnen het razziagebied stond ook de katholieke kerk. Er zaten, vlak voor de razzia begon, nogal wat mannen in de kerk waarvan de meesten onder de vloer verdwenen voordat de Duitsers de kerk binnen kwamen. Ook kapelaan Groot, de spil van de rooms-katholieke verzetscentrale.

Commandant overste Wastenecker van de Noordhollandse Binnenlandse Strijdkrachten had als onderduiker zijn hoofdkwartier in de katholieke kerk aan de Oostzijde. Wastenecker ging door voor een oom van Kapelaan Groot en liep in een kamerjas tussen de Duitsers door. Hij was een ‘grote vis’ en beschikte over een radiostation. Ze keken niet naar hem om. Het onderzoek in de kerk duurde bijna twee uur. Ook pastoor J.H.M.S. van der Marck en kapelaan Geels belandden tenslotte op de Burcht. Daar speelden zich ingrijpende taferelen af waarbij tien Todeskandidate, waaronder medewerkers van Trouw, werden vermoord.

Bekijk hier de dagorder van overste J.G.M. Wastenecker aan de leden van de Binnenlandse Strijdkrachten ter gelegenheid van de bevrijding. Gedrukt in Zaandam op 6 mei 1945.

Overste J.G.M. Wastenecker sprak bij de onthulling van het verzetsmonument bij de Prins Bernhardbrug op 4 mei 1948.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/wastenecker_johan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)