watering

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Haas, de Grauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Grauwe

  Houtzaagmolen te Westzaandam, balkenzager, ook De Haas genoemd. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1725. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, iets zuidelijk van de Papenpadsloot, en wordt voor het laatst vermeld in 1732.

  molen houtzaagmolen
 • Onderneming, de Nieuweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderneming, de Nieuwe

  Houtzaagmolen te Koog, wipmolen. De balken- en stammenzager werd in 1921 gebouwd op het erf van oliemolen De Waterhond, aan en ten oosten van de Watering en aan en ten noorden van de Mallegatsloot. In 1930 werd hij afgebroken, waarna de bedrijfsvoering met een motor werd voortgezet.
 • Reef, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReef, De

  Wat betreft De Reef te Westzaan nog het volgende:

  dr. M.A. Verkade veronderstelt dat de ontginning van het hoogveengebied in de late middeleeuwen begon vanuit 'Westzaan aan den regel', met als eerste fase het graven van De Reef. Zij ziet deze ontginning dus als te zijn verlopen van West naar Oost. Dr. J.K. de Cock is in zijn proefschrift 'Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag' (1965) echter van heel ander…
 • Schoolmeester, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoolmeester, de

  Papiermolen te Westzaan, bijgenaamd De Gauw- of Gouwdief, eigendom van Vereniging de Zaansche Molen. De Windbrief werd gegeven in juni 1695 maar de molen kwam al in september 1692 in bedrijf. De Schoolmeester staat aan de Watering, langs de oude Guisweg. In 1874, van 1957 tot 1964 en van 1998 tot 2002 werd de molen ingrijpend gerestaureerd. De Schoolmeester is, sedert in 1934 de laatste papiermolen in Noorwegen door brand verloren ging, als enige papiermolen ter wereld die op …
 • Waterwegenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaterwegen

  Oppervlaktewateren, geschikt voor de scheepvaart. Voor de Zaanstreek wordt uiteraard allereerst de Zaan genoemd. Als aanvoerweg naar de streek is het Noordzeekanaal van groot belang; vroeger had het Het IJ deze functie. De Nauernasche Vaart heeft voorts enige betekenis als vaarweg van Noord naar Zuid v.v. De Zaan wordt ten zuiden van de sluizen te Zaandam
 • Weiverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeiver

  Naam van verschillende buurten, meestal aan het einde van het dorp, dwars van de hoofdweg en de verbindingsweg vormende naar een naburig dorp. In de Zaanstreek vindt men een aantal Weivers:

  * in Westzaan tussen de Kerkbuurt en de Middel,
 • Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaandam

  Voormalige zelfstandige gemeente, die zowel wat betreft inwonertal als economische betekenis de belangrijkste bewoningskern van de Zaanstreek vormde. Zaandam ontstond in de Franse tijd door de samenvoeging van Oostzaandam en Westzaandam, bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811. Daarbij werden aan de nieuwgevormde gemeente stadsrechten verleend. Per 1 januari 1974 verloor Zaandam zijn zelfstandigheid bij de
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/watering.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
 • (Externe bewerking)