Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wed._b._ros [2018/04/21 17:54] (huidige)
zaanlander aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +==== Wed. B. Ros ====
 +
 +De stalhouderij van wed. B. Ros gelegen aan de Zuiddijk stond de ontwikkeling van het uit haar voegen groeiende centrum van Zaandam behoorlijk in de weg. En dus werd er naarstig naar een oplossing gezocht. Gronden werd aangekocht en toen het besluit eenmaal was gevallen kon er gewerkt worden. Hoe deze ontwikkeling tot stand kwam leest u op de site van [[http://​www.historisch-zaandam.nl/​waarom-de-weduwe-moest-verdwijnen/​|Historisch Zaandam]].  ​
 +