werkgeversverenigingen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
werkgeversverenigingen [2016/06/26 19:49]
jan [3.3. Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV)]
werkgeversverenigingen [2018/01/05 01:07]
zaanlander
Regel 6: Regel 6:
  
 De zeven centrale werkgeversorganisaties zijn:  De zeven centrale werkgeversorganisaties zijn: 
-Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond (NCOV) en het KNOV voor het midden- en kleinbedrijf;​ het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) en het VNO voor de grote werkgevers; het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité (KNLC); de Katholieke Nederlandse Boerenen Tuindersbond (KNBTB) en de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (NCBTB) in de agrarische sector. ​+   ​* ​Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond (NCOV) en  
 +   ​* ​het KNOV voor het midden- en kleinbedrijf; ​ 
 +   ​* ​het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) en 
 +   ​* ​het VNO voor de grote werkgevers; ​ 
 +   ​* ​het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité (KNLC); ​ 
 +   ​* ​de Katholieke Nederlandse Boerenen Tuindersbond (KNBTB) en  
 +   ​* ​de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (NCBTB) in de agrarische sector. ​
  
-NCOV en KNOV voeren geregeld informeel overleg. VNO en NCW werken samen in de Raad van Nederlandse Werkgevers Verbonden (RNWV). KNLC, KNBTB en NCBTB vormen het Overlegorgaan Centrale Landbouworganisaties. De drie overlegorganen komen samen in de Raad van de Centrale Ondememersorganisaties (RCO), van waaruit afgevaardigden naar de Stichting van de Arbeid en Sociaal Economische Raad worden gestuurd. NCOV, KN LC, KN BTB en NCBTB hebben geen aparte afdeling binnen de Zaanstreek, en worden hier verder niet behandeld. Het NCW heeft een afdeling West, waaronder de Zaanstreek valt, en heeft daardoor een zetel in de [[kamer|Kamer van Koophandel]]. VNO en KNOV vertegenwoordigen het grootste deel van de bijna 6000 in het handelsregister ingeschreven Zaanse bedrijven. ​+   ​* ​NCOV en KNOV voeren geregeld informeel overleg. 
 +   ​* ​VNO en NCW werken samen in de Raad van Nederlandse Werkgevers Verbonden (RNWV). 
 +   ​* ​KNLC, KNBTB en NCBTB vormen het Overlegorgaan Centrale Landbouworganisaties. 
 +De drie overlegorganen komen samen in de Raad van de Centrale Ondememersorganisaties (RCO), van waaruit afgevaardigden naar de Stichting van de Arbeid en Sociaal Economische Raad worden gestuurd. NCOV, KN LC, KN BTB en NCBTB hebben geen aparte afdeling binnen de Zaanstreek, en worden hier verder niet behandeld. ​ 
 + 
 +Het NCW heeft een afdeling West, waaronder de Zaanstreek valt, en heeft daardoor een zetel in de [[kamer|Kamer van Koophandel]]. VNO en KNOV vertegenwoordigen het grootste deel van de bijna 6000 in het handelsregister ingeschreven Zaanse bedrijven. ​
  
 === 2. Ontstaan werkgeversorganisaties === === 2. Ontstaan werkgeversorganisaties ===
  • werkgeversverenigingen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/06 21:07
  • door 82.94.44.133