Wessem, Corver van

Ondernemersgeslacht in de 19e en 20e eeuw te Zaandam.

Jan Carel van Wessem (Tiel, 14 maart 1799- Zaandam, 18 juni 1864), zoon van de Tielse koopman Adrianus van Wessem en Jenneke van de Heuvel, gehuwd met Maartje Corver (1801-1884), dochter van Cornelis Corver en Aaltje Ebmeijer. J.C. was raadslid en wethouder van Zaandam van 21 maart 1847 tot 18 juni 1864, houthandelaar en oliefabrikant, hij werkte met De Grote Korfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKorf, De Grote

Houtzaagmolen in Westzaandam, bovenkruier, oorspronkelijk De Korver genoemd.

De windbrief van de balkenzager werd gegeven in november 1679 aan Pieter Pietersz. Korver. De molen stond aan en ten oosten van de Zuiderwatering. De molen werd in april 1843 door brand verwoest, waarna herbouw volgde. In oktober 1866 brandde hij opnieuw af. De eigenaar kocht toen
te Zaandam. Hij werd een voornaam man in deze streek, was lid van Provinciale Staten en de Eerste Kamer der Staten-Generaal en voorzitter van de Kamer van Koophandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
Zaanland en dijkgraaf van de Polder Westzaan. Hij was tevens Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Jan Carel en Maartje Corver hadden drie zoons die hem in zaken opvolgden: Adrianus, Cornelis en Jan Carel.

Adrianus van Wessem (1822-1858), gehuwd met Lijsbeth Dekker, dochter van de graan- en oliehandelaar, olieslager en peller Jan Dekker Gerbz. en Aagje de Jager, was naast lid van de firma Cornelis Corver & Zoon ook oliefabrikant met de molens Het Huis te Muiden, Het Grote Kaar en De Oranjeboom. Hij had een dochter, Agatha, en twee zoons, Jan Carel en Adrianus Johannes.

Cornelis Corver van Wessem, 1826-1891, vernoemd naar zijn grootvader, gehuwd met Neeltje van de Stadt (1828-1894), dochter van de houthandelaar Huybert van de Stadt en Guurtje Zwaardemaker, was houthandelaar ter firma Wed. Corn. Corver & Zoon met De Oude Jager, De Nieuwe Jager, De Zalm en De Kleine Korf en was eigenaar van de Grote Korf. Cornelis Corver van Wessem schonk de gemeente Zaandam Het Volksparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVolkspark

Cornelis Corver van Wessem Park in Zaandam-West, tussen de Provincialeweg en de Vaart, westelijk van de naar het park vernoemde Parkstraat. In 1889 schonk houthandelaar Cornelis Corver van Wessem (1826-1897) het Volkspark vanwege de viering van zijn 40-jarig huwelijk. Hij werd zelf verantwoordelijk voor de kosten van het onderhoud.

Jan Carel van Wessem (1829-1881), gehuwd met Hendrika Korff (1830-1893, dochter van Hendrik Korff en Aartje Corver), was houthandelaar samen met zijn broer Cornelis ter firma Wed. Corn. Corver & Zoon en fa. Van Wessem & Co. De dochter van Adrianus, Agatha van Wessem (1851- 1925), huwde Johannes Augustus van der Nolle (1851-1905), welke in 1875 de molens Het Vliegend Hert en Abrahams Offerande kocht. Hij associeerde zich met zijn zwager Jan Carel.

Hun zoon Adrianus van der Nolle (geb. 1884), gehuwd met Johanna Paulina Theodora Lintz (geb. 1888), kwam in 1905 in de zaak en werd in 1920 directeur van de toen onder die naam opgerichte nv Houthandel v/h van Wessem & Co. Hun zoon Johannes Augustus van der Nolle (geb. 1916) kwam in 1940 in de zaak. Adrianus' zoon Jan Carel van Wessem (1854-1924), gehuwd met Johanna Maria Laan (geb. 1866), dochter van Adriaan Laan en Maria Jacoba Sligcher, werd eigenaar van De Grote Korf en was samen met zijn zwager lid van de firma J.C. van Wessem & J.A. van der Nolle, nadien genoemd Van Wessem & Van der Nolle; later was hij directeur van Van Wessem & Co. Zijn zoon Jan Carel van Wessem (geb. 1891) kwam in 1916 in de zaak.

Adrianus' jongste zoon Adrianus Johannes van Wessem (1857- 1924), gehuwd met Elisabeth Latensteijn van Voorst (1859-1931), was houthandelaar ter firma van Wessem & Co en later directeur der nv Houthandel v/h Van Wessem & Co. Zijn zoon Jan Carel van Wessem Az (geb 1891) kwam in 1909 in de zaak. Hij huwde Louise Frederique Julie Wilhelmine Schoten van Aschat (geb 1892) en werd op zijn beurt ook directeur der naamloze vennootschap. De nv Houthandel van Wessem bleef bestaan, sinds 1982 als Van Wessem Houtimport bv.

De werfoutillage in het Westzijderveld werd na de Tweede Wereldoorlog uitgebreid. Eind jaren '60 werden alle activiteiten verplaatst naar de Achtersluispolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAchtersluispolder

Polder, oorspronkelijk Sluispolder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen, droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van…
te Zaandam, waarin 1969 de eerste partij hout werd gelost. Halverwege de jaren `70 begon een moeilijke periode voor het bedrijf en in 1982 werden de aandelen tenslotte overgedaan aan de Zweedse firma Graningen Werkens AB, die de bedrijfsactiviteiten in Zaandam voortzette.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/wessem.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)