Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
wfc [2018/01/24 04:09]
zaanlander
wfc [2019/05/20 23:30]
jan [Voetbalrelletjes]
Regel 3: Regel 3:
 {{ :​vd_kapelle.png?​200|}}De Wormerveersche Football Club WFC, gevestigd in Wormerveer en opgericht op 1 november 1907 is voortgekomen uit twee clubs, Olympia en Sparta. Tot 1916 werd gebruik gemaakt van terreinen van de gemeente Wormer. In 1916 verhuisde WFC naar Het Sportpark achter het station in Wormerveer, het latere Saenden-complex. Een periode die in sportief opzicht zeer succesvol was. Het seizoen 1917/1918 bracht WFC aan de top van het Nederlandse voetbal, de 1e klasse. Het verblijf was van korte duur, in 1921 volgde degradatie naar de tweede klasse. Waarna WFC geleidelijk aan de naam van de eeuwige tweedeklasser opgespeld kreeg. {{ :​vd_kapelle.png?​200|}}De Wormerveersche Football Club WFC, gevestigd in Wormerveer en opgericht op 1 november 1907 is voortgekomen uit twee clubs, Olympia en Sparta. Tot 1916 werd gebruik gemaakt van terreinen van de gemeente Wormer. In 1916 verhuisde WFC naar Het Sportpark achter het station in Wormerveer, het latere Saenden-complex. Een periode die in sportief opzicht zeer succesvol was. Het seizoen 1917/1918 bracht WFC aan de top van het Nederlandse voetbal, de 1e klasse. Het verblijf was van korte duur, in 1921 volgde degradatie naar de tweede klasse. Waarna WFC geleidelijk aan de naam van de eeuwige tweedeklasser opgespeld kreeg.
  
-== Voetbalrelletjes ==  
-Wormerveer 6 januari 1930 - Tijdens de voetbalwedstrijd W. F. C. - Z. V. V. te Wormerveer, was het reeds merkbaar, dat het publiek het verschillende malen niet eens was met de beslissingen van de scheidsrechter. Toen het eindsignaal klonk drong het publiek naar de toegang tot de kleedlokalen en ving een hevig geschreeuw en gejoel tegen de scheidsrechter aan. Naar men mededeelde werd één der Z. V. V.-spelers door iemand uit het publiek in de rug getrapt. De demonstratie tegen de scheidsrechter nam zulk een vorm aan, dat de politie het terrein ontruimde en de toegangen tot de kleedkamers vrijmaakte. Het publiek bleef zich echter op de weg verzamelen en toen de scheidsrechter zich naar de trein zou begeven, was begeleiding van de politie noodzakelijk. ​ 
  
-Op enige afstand volgden een 600 a 700-tal luid tierende demonstranten,​ waaronder een groot aantal op relletjes beluste opgeschoten jongens. In de nabijheid van het station vloog plotseling een straatklinker in de richting van den scheidsrechter en den begeleidende inspecteur van politie, zonder echter doel te treffen. Daar de trein eerst te halfzes in de richting Amsterdam vertrok, plaatste de politie de scheidsrechter in een autobus naar Zaandam om vandaar de reis naar Amsterdam te kunnen vervolgen. Door het afkeurenswaardig optreden van het publiek, waarmede ten slotte niets dan nadeel en voor de ontvangende club en voor de demonstranten zelve, kan worden bereikt, werd de openbare orde ernstig verstoord. Na het vertrek van den scheidsrechter bleef het op straat in de omgeving van het station nog vrij lang rumoerig. Bron: [[https://​krantenbankzeeland.nl/​issue/​gco/​1930-01-06/​edition/​0/​page/​3|Goesche Courant]] 
 == Grote Bloei == == Grote Bloei ==
 De vereniging maakte niettemin grote bloei door, de behoefte aan een grotere accommodatie bleek urgent. Op basis van een strak financieel beleid en grote zelfwerkzaamheid werd op 30 september 1934 een nieuw complex aan de Noordse Balk in gebruik genomen. Aanvankelijk werd dit complex gehuurd, in 1944 werd tot aankoop besloten. WFC manifesteerde zich daardoor als één van de weinige Zaanse verenigingen met een eigen accommodatie. Het complex werd in de loop der jaren regelmatig verbeterd. Met het Paviljoen, gebouwd in 1959 en vergroot in 1990, het Jeugdhonk gebouwd in 1975 en nieuwe kleedkamers,​ tot stand gekomen in 1986 en naast drie velden, twee trainingsvelden en een trainingsloods. De vereniging maakte niettemin grote bloei door, de behoefte aan een grotere accommodatie bleek urgent. Op basis van een strak financieel beleid en grote zelfwerkzaamheid werd op 30 september 1934 een nieuw complex aan de Noordse Balk in gebruik genomen. Aanvankelijk werd dit complex gehuurd, in 1944 werd tot aankoop besloten. WFC manifesteerde zich daardoor als één van de weinige Zaanse verenigingen met een eigen accommodatie. Het complex werd in de loop der jaren regelmatig verbeterd. Met het Paviljoen, gebouwd in 1959 en vergroot in 1990, het Jeugdhonk gebouwd in 1975 en nieuwe kleedkamers,​ tot stand gekomen in 1986 en naast drie velden, twee trainingsvelden en een trainingsloods.
  • wfc.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/21 00:20
  • door jan