Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
wilhelminaschool_zaandam [2019/06/07 11:47]
kelvin
wilhelminaschool_zaandam [2019/06/07 13:06]
kelvin
Regel 10: Regel 10:
 Hij werkte nauw samen met Bets Bos en met Geert van Duinen, hoofd Wilhelminaschool en later van de Rijkskweekschool te Alkmaar. Brinkkemper,​​ Van Duinen en de kweekschool-leraren hadden grote invloed op de onderwijskundige ontwikkelingen in met name Zaandam. Daarnaast was Brinkkemper initiatiefnemer van het kamp 'Hee 6' op Terschelling in 1947. Ook nu nog maken meerdere Zaanse basisscholen van dit kamp gebruik voor meerdaagse schoolreisjes. ​ Hij werkte nauw samen met Bets Bos en met Geert van Duinen, hoofd Wilhelminaschool en later van de Rijkskweekschool te Alkmaar. Brinkkemper,​​ Van Duinen en de kweekschool-leraren hadden grote invloed op de onderwijskundige ontwikkelingen in met name Zaandam. Daarnaast was Brinkkemper initiatiefnemer van het kamp 'Hee 6' op Terschelling in 1947. Ook nu nog maken meerdere Zaanse basisscholen van dit kamp gebruik voor meerdaagse schoolreisjes. ​
  
- +Later werd Cor Rudolph verantwoordelijk voor ideeën van de school.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 == Aantijgingen ==  == Aantijgingen == 
-In de jaren '70 kwam de school in opspraak. Zo zouden de kinderen teveel vrijheid hebben. (([[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010558729:​mpeg21:​a0066|citeert het Nederlands Dagblad]])) ​ +In de jaren '70 kwam de school in opspraak, door een conservatieve landelijke oudergroep, die verder niets te maken had met het Zaanse onderwijs. Zo zouden de kinderen teveel vrijheid hebben ​en het onderwijs te chaotischOok zouden leraren drugs gebruiken ​(([[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010558729:​mpeg21:​a0066|citeert het Nederlands Dagblad]])). ​Met name de laatste beschuldigingen konden niet waargemaakt wordenHet leidde er toe dat het gemeentebestuur bij het ministerie ​op het matje moest komen  
-Het was vooral de pedagoog en onderwijskundige Cor Rudolph van het APS die de vernieuwingen inhoudelijke vorm gafIn 1975 vervulde dezelfde Rudolph een bemiddelende rol toen de Wilhelminaschool als meest pregnante vernieuwingsschool na aantijgingen van een kleine, extreem-conservatieve landelijke oudergroep, mensen die overigens niets met het Zaandamse onderwijs te maken hebben gehad, in conflict raakte met de gemeente en de rijksinspectieEen en ander leidde er toe dat het gemeentebestuur ​tot bij de minister ​op het matje geroepen werd. +
  
-De beschuldigingen van de betreffende groep kwamen neer op een te grote vrijheid voor de kinderen, een chaotische onderwijsvorm en seksuele misstanden. Met name de laatste beschuldigingen konden niet waargemaakt worden. ​ 
-Niettemin [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010558729:​mpeg21:​a0066|citeert het Nederlands Dagblad]] uit een rapport van de Vereniging '​Algemene Bond van Ouders en Opvoeders'​ die zich kant tegen zogenaamde kritische leraren en misstanden bij de openbare Zaandamse lagere scholen in het algemeen en de aldaar gevestigde openbare Wilhelminaschool in het bijzonder, het volgende: //,,De kinderen doen waar ze zin in hebben. Ze maken zelf uit of ze naar binnen gaan of niet, als de bel luidt. Onder toeziend oog van onderwijzend personeel wordt een jochie op verschrikkelijke wijze afgetuigd. Zitten blijven bestaat niet. De leerlingen zijn soms twee jaar of meer achter vergeleken bij andere lagere scholen. Geschiedenis en aardrijkskunde worden niet meer gegeven. Daarentegen wel seksuele voorlichting op de meest ergerlijke wijze. In de klassen zijn tentdoeken aan het meubilair vastgespijkerd,​ waaronder kinderen van tien, elf jaar ongeveer, zich bezig houden met handtastelijkheden van hetero- en homoseksuele aard, alsmede met het lezen van pornografische lectuur. De leerkrachten gebruiken drugs."// ​ 
  
-,,De zaak begon pas goed te rollen toen twee raadsleden, te weten de heren J. Kuyt (VVD) en D. Winkel (D' 66) [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010374580:​mpeg21:​a0090|vragen stelden]]. Uit brieven van de ouders bleek ook dat de onderwijskrachten drugs gebruikten, gezien de vage verweesde opmerkingen tijdens het spreekuur met de ouders en het stomweg laten begaan van de kinderen, die soms helemaal geen les meer kregen, en zich afreageerden in agressie en bovengenoemde situaties. Eén en ander resulteerde hierin dat de school kinderen afleverde, die niet eens geschikt waren voor de mavo. Trouwens, cijfers werden niet gegeven, de ouders wisten niet wat ze met de kinderen aan moesten en werden tijdens de spreekuren omver gepraat. De heer Ansink zegt dat de kinderen ludiek en creatief bezig moeten worden gehouden. Een leerproces mag in zijn ogen niet op school. Ook meent hij dat de maatschappij veranderd moet worden."​ aldus het Nederlands Dagblad. 
  
 De ouders van de kinderen die de school bezochten waren tevreden over de school en hadden deze juist bewust gekozen vanwege de pedagogisch-didactische uitgangspunten. Afgesproken werd dat de onderwijskundig pedagoog Cor Rudolph van het APS zich direct met de onderwijsvernieuwing aan de Wilhelminaschool zou bemoeien, terwijl de rijksinspectie en de gemeentelijke inspectie extra aandacht aan de school zouden besteden. ​ De ouders van de kinderen die de school bezochten waren tevreden over de school en hadden deze juist bewust gekozen vanwege de pedagogisch-didactische uitgangspunten. Afgesproken werd dat de onderwijskundig pedagoog Cor Rudolph van het APS zich direct met de onderwijsvernieuwing aan de Wilhelminaschool zou bemoeien, terwijl de rijksinspectie en de gemeentelijke inspectie extra aandacht aan de school zouden besteden. ​
Regel 33: Regel 29:
  
 De nieuwe tijdgeest, die zich toen al aankondigde,​ de nieuwe zakelijkheid,​ meer accent op leerprestaties en effectiviteit,​ was hiermede debet aan. In de Wilhelminaschool werden belangrijke didactische en pedagogische principes gerealiseerd,​ zoals een op de eigen belevingswereld van het kind gebaseerde didactiek en het sociaal-pedagogische uitgangspunt van de platformschool. De nieuwe tijdgeest, die zich toen al aankondigde,​ de nieuwe zakelijkheid,​ meer accent op leerprestaties en effectiviteit,​ was hiermede debet aan. In de Wilhelminaschool werden belangrijke didactische en pedagogische principes gerealiseerd,​ zoals een op de eigen belevingswereld van het kind gebaseerde didactiek en het sociaal-pedagogische uitgangspunt van de platformschool.
-== Platformschool == 
-Het begrip platformschool was ontwikkeld door de eerder genoemde Cor Rudolph. Het ging om een echte ontmoetingsschool voor mensen met verschillende etnische en culturele achtergronden. Met name ook de buitenlandse leerkrachten kregen daarbij een essentiële en gelijkwaardige rol toebedeeld. Wat voor scholen later een probleem zou worden, leerlingen van verschillende nationaliteiten en verschillende culturele achtergronden in één school, was voor Jan Ansink een essentieel uitgangspunt om tot een pedagogisch en sociaal optimaal functionerende school te komen. Het idee van de platformschool heeft van officiële zijde echter weinig steun gekregen. 
  
-Vanaf 1966, rijksregeling subsidiëring pedagogische centra, moesten de landelijke pedagogische centra hun directe begeleiding- en ondersteuningstaken geleidelijk afbouwen. Deze taken waren vanaf 1966 in principe weggelegd voor de regionale en plaatselijke schoolbegeleidings- en adviesdiensten die nadien in versneld tempo van de grond kwamen. ​+
  
 Lees ook:  Lees ook: 
  • wilhelminaschool_zaandam.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/06/07 13:06
  • door kelvin