windbrief

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Abrahams Offerande (Westzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAbrahams Offerande (Westzaandam)

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in augustus 1689. De molen stond ter hoogte van de tegenwoordige Langestraat. Hij werd gesloopt in 1898.

  westzaandam paltrok balkenzager
 • Abrahams Offerande (Oostzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAbrahams Offerande (Oostzaandam)

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in september 1716 aan Abraham Jansz. Drijver. De molen was toen al enige jaren in bedrijf. Hij heeft gestaan ten westen van de Gouw, nabij het Hanenpad en werd in 1755 gesloopt.
 • Arend, de Blauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArend, de Blauwe

  Naernase Vaart Hennepklopper te Krommenie. De windbrief werd gegeven in april 1693 aan Symon Blauwe c.s. Hij heeft gestaan aan de Nauernasche Vaart, op het noordeinde van de dijk. In 1904 werd er een dieselmotor in geplaatst en in 1913 werd hij gesloopt.

  molen hennepklopper
 • Arismolen, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArismolen, De

  Meelmolen in Wormer, ook De Ariskenmolen of De Liefde genoemd. De Windbrief werd gegeven tussen 1584 en 1601. De molen heeft gestaan aan en ten oosten van de Arisveersloot (later de Uilsloot), ten zuiden van de bebouwing. Hij is na 1698 verdwenen.
 • Bleker, de ( I )plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBleker, de ( I )

  Houtzaagmolen en oorspronkelijk volmolen te Oostzaandam achtkante bovenkruier, ook de Klamp genoemd. De windbrief werd gegeven in januari 1646 aan Pieter Jansz. Bleecker. In 1726 werd de molen in een assurantie-contract opgenomen ten name van Klas Klamp Kleijndert. Dit is de eerste vermelding als zaagmolen (
 • Boer, De Gekroondeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, De Gekroonde

  Houtzaagmolen in Koog aan de Zaan, Paltrok.

  De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in juli 1720. In 1738 werd hij afgebroken en vervoerd naar Westzaandam, waar hij werd neergezet ter vervanging van de afgebrande paltrok de Jonge Visser van welke molen hij de naam overnam. Hij heeft gestaan waar tegenwoordig de Machinistenstraat is.
 • Boerenjongen, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoerenjongen, de

  Oliemolen te Wormerveer. De windbrief werd gegeven in juni 1695. Hij heeft gestaan aan de Noorddijk aan de Zaan, ten noorden van de oliefabriek De Tijd en werd vóór juni 1814 gesloopt.

  molen oliemolen
 • Feniks, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFeniks, De

  Hennepklopper in Krommenie, oorspronkelijk De Witte Arend genoemd, naam vaak verbasterd tot Venus.

  De windbrief werd gegeven in april 1693. Hij heeft gestaan aan de Nauernasche Vaart, iets ten noorden van de (latere en inmiddels verdwenen) brug, en werd in augustus 1840 door brand verwoest.
 • Floris, de Graafplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFloris, de Graaf

  Houtzaagmolen te Westzaandam. waarschijnlijk paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in juni 1692 aan de weduwe van Floris Jacobsz. De molen heeft gestaan beoosten de Vaart iets zuidelijk van de huidige Parkstraatsloot en is in 1750 gesloopt.
 • Het Groeneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHet Groene

  Houtzaagmolen en later snuifmolen in Westzaandam, achtkante bovenkruier, ook Het Groene Vaandel genoemd.

  De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in december 1726. Als snuifmolen werd hij in oktober 1824 verkocht tot afbraak. Hij stond aan en ten oosten van de Vaart, achter het Hollandsepad.
 • Huisman, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisman, de

  Snuifmolen en later papiermolen te Assendelft. De windbrief werd gegeven in 1733 aan Engel Huisman. In 1778 werd hij, na blikseminslag, door brand verwoest, waarna herbouw volgde. In 1796 werd hij ingericht als papiermolen.

  Op 15 december 1832 staat
 • Karpertje, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKarpertje, het

  Houtzaagmolen in Westzaandam, paltrok.

  De windbrief van deze lat- en veerzager werd gegeven op 28 april 1712. Op zijn plaats stond eerder de gelijknamige mosterdmolen. De molen is vermoedelijk in 1801, of kort daarna, gesloopt. Hij stond ten oosten van de Watering en is een eenling onder zijn soortgenoten. Paltrok-veerzagers kwamen verder niet voor.
 • Kattegat, het Oosterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKattegat, het Ooster

  Houtzaagmolen, later oliemolen en tenslotte verfmolen te Oostzaandam, achtkante bovenkruier. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in februari 1694 aan Huybert Hendricksz. Kat. In 1743 werd hij verzekerd als oliemolen. In 1855 veranderde hij opnieuw van bestemming en ging hij verfhout malen. Hij heeft gestaan ten westen van de Zuiddijk, ten noorden van de
 • Kauwer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKauwer, de

  De eerste papiermolen in de Zaanstreek was de in 1616 geplaatste Kauwer in Westzaandam, ook wel De Oude Papiermolen genoemd. De molen maalde lompen fijn. De windbrief werd gegeven in februari 1616. Hij heeft gestaan ten oosten en op enige afstand van de Vaart, achter het
 • Koekoek, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoekoek, De

  Oliemolen en later papiermolen in Koog aan de Zaan, ook De Koekuit en tenslotte De Haan genoemd.

  De windbrief werd gegeven in augustus 1627. In 1668 werd hij vertimmerd tot papiermolen. In april 1847 werd hij ingericht als meelmolen en kreeg hij de naam De Haan.
 • Koker, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoker, De

  Meelmolen in Oostzaandam, ook De Kokermolen genoemd.

  De windbrief werd gegeven in september 1589. Hij was waarschijnlijk een wipmolen (waar kokermolen een andere naam voor is). Hij werd in mei 1735 door brand verwoest, waarna een grote achtkante bovenkruier op zijn plaats werd gezet. Hij heeft gestaan aan weg en Zaan, aan de noordkant van het
 • Korf, De Groteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKorf, De Grote

  Houtzaagmolen in Westzaandam, bovenkruier, oorspronkelijk De Korver genoemd.

  De windbrief van de balkenzager werd gegeven in november 1679 aan Pieter Pietersz. Korver. De molen stond aan en ten oosten van de Zuiderwatering. De molen werd in april 1843 door brand verwoest, waarna herbouw volgde. In oktober 1866 brandde hij opnieuw af. De eigenaar kocht toen
 • Liefde, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, de

  Houtzaagmolen te Westzaan. De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in juli 1723. Hij heeft gestaan nabij de dijk, ten westen van het dorp en werd gesloopt omstreeks 1757.

  molen houtzaagmolen
 • Liefde, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, ook De Hamburg genoemd. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in juni 1676. Hij heeft waarschijnlijk gestaan ten oosten van en nabij de tegenwoordige spoorlijn, en kwam in 1827 in slopershanden.

  molen houtzaagmolen paltrok
 • Liefde, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de vermoedelijke balkenzager werd gegeven in juli 1726. Hij heeft vermoedelijk gestaan nabij de Hogendijk en werd na 1741 gesloopt.

  molen houtzaagmolen
 • Liefde, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, de

  Oliemolen te Wormer, bijgenaamd De Vetpot. De windbrief werd gegeven in april 1695. Hij werd in juli 1704 door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan de Wormerringdijk, binnendijks, werd gesloopt in 1851 en vervangen door een gelijknamige stoom-olieslagerij.
 • Liefde, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, De

  Pelmolen in Oostzaandam, ook Het Dolhuis genoemd. De windbrief werd gegeven in november 1689. De molen werd in 1903 van zijn standplaats ten westen van De Weer, tussen de Kerksloot en de Zuidervaldeursloot, afgebroken, en vervoerd naar Woudenberg, waar hij als korenmolen werd herbouwd.
 • Liefde, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, de

  Pelmolen te Westzaandam, achtkante bovenkruier. De windbrief werd gegeven in juni 1699. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Watering en ten noorden van de Papenpadsloot, en werd gesloopt omstreeks 1800.

  molen pelmolen
 • Lijst van economische onderwerpenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst van economische onderwerpen

  Alles met de tag “economie”. Laden duurt lang

  Aardolie- en steenkoolhandel

  Handelstak, belangrijk geworden met de komst van de stoommachines en later de elektriciteit. Steenkool, ook wel eens “zwart goud` genoemd, is een verzamelnaam voor een groot aantal delfstoffen met zeer verschillende eigenschappen. Alle zijn zwart van kleur en worden in lagen, meestal diep onder de aardoppervlakte, aangetroffen; ze danken hun ontstaan aan langzame ontleding en omzetting…
 • Maan, de Wassendeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMaan, de Wassende

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in januari 1703. De molen heeft achter het Papenpad gestaan, ten westen van de Vaart, en werd na april 1714 gesloopt.
 • Pieter Schoenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPieter Schoen

  Verfbedrijf te Zaandam, later omgedoopt tot Sigmacoatings, sinds 2008 onderdeel van PPG.

  De familienaam Schoen kwam rond 1600 al op verschillende plaatsen voor en stamde vermoedelijk zelfs uit de 13e of 14e eeuw. In januari 1725 kreeg
 • Pink, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPink, het

  Oliemolen te Koog, in eigendom van Vereniging de Zaansche Molen. De windbrief werd gegeven in oktober 1620. Hij werd gebouwd als wipmolen; in 1751 werd deze vervangen door een achtkante bovenkruier. Oorspronkelijk had deze een met hout beklede kap, deze werd vervangen door rietbedekking nadat de molen in maart 1876 door storm zwaar was beschadigd. In november 1903 werd de molen opnieuw door storm beschadigd.
 • Reiger, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReiger, De

  Pelmolen te Oostzaandam, ook De Kwak genoemd. De windbrief werd gegeven in december 1697. Hij heeft gestaan ten westen van de Gouw, achter de katholieke kerk, en werd in september 1751 door brand verwoest, waarna pelmolen De Twee Gebroeders op zijn plaats werd neergezet.
 • Reus, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReus, de

  Oliemolen te Koog. De Windbrief werd gegeven op 14 mei 1649. Hij heeft gestaan aan weg en Zaan tegenover de Machinistenstraat en werd in 1880 gesloopt. De pakhuizen zijn nog aanwezig achter het garagebedrijf van Booy.

  oliemolen molen
 • Ridder, de Groeneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRidder, de Groene

  Oliemolen te Westzaandam. De Windbrief werd gegeven aan Adriaen Jacobsz. Groen in november 1649. De molen heeft gestaan aan en ten zuiden van de Blauwepadsloot, ten westen en op enige afstand van de tegenwoordige spoorlijn, en werd gesloopt in september 1898.
 • Ridder, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRidder, de Jonge

  Houtzaagmolen te Westzaandam, zeskante bovenkruier. De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in april 1708 aan Jan Gerritsz. Ridder. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, achter het Blauwe Pad, en werd gesloopt in 1743 en vervoerd naar Oostzaandam.
 • Ridder, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRidder, de Jonge

  Snuifmolen te Westzaandam. De Windbrief werd gegeven in april 1708 aan Jan Gerritsz. Ridder. Hij heeft gestaan nabij de Westzijderkerk. Verder is over deze molen niets bekend.
 • Rietvink, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRietvink, de

  Oliemolen en later cement- en trasmolen te Wormer. De windbrief werd gegeven in april 1641. Aan het einde van de 18e eeuw werd hij omgebouwd tot cement- en trasmolen (zie: Jan Dekker). Hij heeft gestaan aan de Wormerringdijk, buitendijks, en werd gesloopt in 1879, en vervangen door een fabriek.
 • Rietvink, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRietvink, de

  Runmolen te Westzaandam. De Windbrief werd gegeven in januari 1648. Hij werd in november 1694 door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan de Voorzaan bij het Kerkerak, en is waarschijnlijk kort na augustus 1796 gesloopt.
 • Rob, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRob, de

  Oliemolen en oorspronkelijk verfmolen te Westzaandam.

  De Windbrief werd gegeven in 1631. Hij werd vóór 1685 ingericht tot oliemolen. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Westzanerdijk, op vrij grote afstand westelijk van de tegenwoordige spoorlijn, ter hoogte van de Kleine Braak en werd vóór 1722 gesloopt.
 • Roggebloem, de (Oostzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoggebloem, de (Oostzaandam)

  De Roggebloem, oliemolen te Oostzaandam, ook De Tas genoemd, de Windbrief werd gegeven in september 1685. Hij heeft gestaan op de zuidkant van de Hemmes aan de Kuil en werd, na een aantal jaren voor het malen van cacao-afval te zijn gebruikt, gesloopt in oktober 1913.
 • Roggebloem, de (Westzaan)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoggebloem, de (Westzaan)

  De Roggebloem, oliemolen te Westzaan, de Windbrief werd gegeven in juni 1695, rijkelijk laat want de eerste vermelding dateert uit 1694. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Roggebloemsloot, halverwege tussen de huizen en de Gouw, en werd op 6 mei 1898, na een aantal jaren als doppenmolen in bedrijf te zijn geweest, door brand verwoest. In zijn schuren werd het bedrijf met behulp van een elektromotor voortgezet; deze malerij werd in juni 1942 door brand verwoest.
 • Ro(o)hoorn, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRo(o)hoorn, de

  Snuifmolen te Westzaandam, later te Zaandijk. De Windbrief werd gegeven in maart 1752. Hij stond achter het Blauwe Arendspad. Bij de aanleg van de spoorlijn in 1868 werd hij in zijn geheel verrold. Na 1880 werd hij gebruikt als lattenzager, voor de fabricage van stopverf, en tenslotte voor het malen van specerijen. In 1904 werd hij afgebroken en naar Zaandijk overgebracht, waar hij op de schuren van oliemolen De
 • Rosbaijer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRosbaijer, de

  [De Rosbaijer. Bron: Beeldbank Gemeente Archief Zaanstad]Pelmolen te Westzaandam, oorspronkelijk volmolen, achtkante bovenkruier; de naam is een verbastering van Ros Beijaard.

  De Windbrief werd gegeven in mei 1649. Omstreeks 1694 werd hij ingericht tot pelmolen. Rond 1883 brak zijn as en stortte het vooreind met roeden naar beneden. Na tien jaar werd hij hersteld en ingericht tot het malen van houtmeel. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Mallegatsloot, ten westen van de t…
 • Rosmolen, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRosmolen, de

  Snuif-, poeder- en verfmolen te Oostzaandam. De Windbrief werd gegeven in juni 1729. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Gouw, ten noorden van de Kopermolensloot, en werd in februari 1822 door een door de eigenaar aangestoken brand verwoest.
 • Rot, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRot, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, bovenkruier, zie: De Walrot, de Rot, de Oude. Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De Windbrief van de vermoedelijke balkenzager werd gegeven in april 1720. Hij heeft waarschijnlijk nabij het tegenwoordige NSstation gestaan en kwam in 1777 in slopershanden.
 • Rozenboom, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozenboom, de

  Houtzaagmolen en later mosterdmolen te Koog, Bovenkruier. De Windbrief van de veerzager werd gegeven in juni 1723. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Veersloot, ten westen van de tegenwoordige spoorlijn, in het verlengde van de Julianastraat, en werd in december 1814 (hij was toen mosterdmolen) door brand verwoest.
 • Rozenboom, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozenboom, de

  Pelmolen te Oostzaandam. De Windbrief voor de grote molen werd gegeven in mei 1763. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, in het verlengde van de Perenboomsloot; ofschoon hij eigenlijk op Oostzaans grondgebied stond is hij altijd tot Oostzaandarn gerekend. In augustus 1899 werd hij, na blikseminslag, door brand verwoest.
 • Rust van 't Vaderland, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRust van 't Vaderland, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, ook De Rust genoemd. De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in september 1720. Hij werd in 1889 afgebroken van zijn standplaats ten zuiden van de Papenpadsloot, oostelijk van de spoorlijn, en vervoerd naar het erf van de in november verbrande molen
 • Schoolmeester, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoolmeester, de

  Papiermolen te Westzaan, bijgenaamd De Gauw- of Gouwdief, eigendom van Vereniging de Zaansche Molen. De Windbrief werd gegeven in juni 1695 maar de molen kwam al in september 1692 in bedrijf. De Schoolmeester staat aan de Watering, langs de oude Guisweg. In 1874, van 1957 tot 1964 en van 1998 tot 2002 werd de molen ingrijpend gerestaureerd. De Schoolmeester is, sedert in 1934 de laatste papiermolen in Noorwegen door brand verloren ging, als enige papiermolen ter wereld die op …
 • Sint Jacob, de Groteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSint Jacob, de Grote

  Houtzaagmolen te Westzaan, paltrok, meestal De Sinter genoemd. De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in 1719 aan Jacob Dirksz. Groot. Hij stond aan en op enige afstand zuidelijk van de Pronkersloot, tussen weg en Gouw, en is in oktober 1922 door brand verwoest.
 • Sint Lucas, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSint Lucas, de

  Oliemolen te Oostzaandam, ook De Schoenlapper, De Luikes en De Lukes genoemd. De Windbrief werd gegeven in oktober 1679. Hij heeft gestaan nabij Haaldersbroek, buitendijks aan de noordoosthoek van de Poel, en werd gesloopt in 1910.

  oliemolen molen
 • Sluiswachter, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSluiswachter, de

  Verfmolen. oorspronkelijk ook tabaksstamper, te Oostzaandam. De Windbrief werd gegeven in mei 1696. ln december 1737 werd hij door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Noordervaldeursloot, niet ver van de huizen, en werd gesloopt in mei 1897.
 • Spatter, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpatter, de

  Oliemolen te Wormer. De Windbrief werd gegeven in december 1658, maar de molen was al ouder. In december 1787 verd hij door brand verwoest. waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan de Wormerringdijk, binnendijks, en werd, met zware stormschade, in 1901 gesloopt. Op zijn erf kwam later de stoom-gortpellerij Mercurius.
 • Star, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStar, de

  Volmolen te Zaandijk. De Windbrief werd gegeven in december 1645. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Guispadsloot, en werd voor 1697 afgebroken en vervoerd naar Oostzaandam. waar hij als papiermolen De Morgenster de werd herbouwd. Op zijn erf te Zaandijk kwam later papiermolen Het
 • Ster, de Verguldeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSter, de Vergulde

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in januari 1700. Hij heeft gestaan ten noorden van de tegenwoordige Parkstraat, bij de brug over de Vaart, en werd in 1888 gesloopt.
 • Stolp, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStolp, de

  Snuifmolen te Westzaandam. De Windbrief werd gegeven aan Dirk Dirksz. Stolp in oktober 1696. In april 1760 werd hij door brand verwoest. waarna herbouw volgde; hij werd toen tevens ingericht als verfmolen. Hij heeft gestaan achter de tegenwoordige Rei gerstraat, nabij De
 • Storm, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStorm, de

  Verfmolen te Koog. De Windbrief werd gegeven in februari 1758. de molen was echter al ouder. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Sluissloot. ten oosten en niet ver van de Watering. en werd in augustus 1866 door blikseminslag verwoest.
 • Stresa Baromeaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStresa Baromea

  Snuifmoleri te Westzaandam. De Windbrief werd gegeven in februari 1768. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Watering. nabij en ten zuiden van de Papenpadsloot. en werd waarschijnlijk kort na augustus 1805 gesloopt.
 • Strijd, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStrijd, de

  Oliemolen te Oostzaandam. De Windbrief werd gegeven in oktober 1686. Omstreeks 1896 werd hij doppenmolen. later werd hij gebruikt voor het verwerken van cacao-afval. In 1947 kwam de molen in het bezit van Vereniging De Zaansche Molen . maar hij werd in februari 1949 door brand verwoest. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van `t Kalf.
 • Sybrandsz., Dirkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSybrandsz., Dirk

  In 1596 is de door Cornelis Corneliszoon van Uytgeest gebouwde kleine zaagmolen Het Juffertje per vlot naar een blijvende standplaats in Oostzaandam vervoerd. Koper was Oostzaandammer Dirck Sybrandsz van wie weinig nadere gegevens bekend zijn. Het Juffertje werd door Hendrick Jacobsz Soeteboom in 1658 'dese vruchtbare Moeder-moolen' genoemd en hij vermeldde ook: 'In voorige tijden liet men het Juffertje dus spreken:
 • Tulp, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTulp, de

  Houtzaagmolen en tabaksstamper te Koog. achtkante bovenkruier. De Windbrief van de geheel met hout beklede veerzager en tabaksstamper werd gegeven in januari 1660. In 1894 werd de molen - hij was toen balkenzager, na een periode als eikenzager te zijn gebruikt ~ tot stellinghoogte afgebroken en herbouwd als korenmolentje Hoop op Zegen te Hoofddorp. In Koog werd het zaagbedrijf voortgezet met behulp van een motor en later een stoommachine. De zagerij werd in 1935 gesloopt. Hij heeft ges…
 • Veldmuis, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeldmuis, De

  Snuifmolen en later, na verplaatsing, houtzaagmolen in Westzaan, ook De Kikker genoemd.

  De windbrief werd gegeven in november 1689. De molen stond ten oosten van het dorp, tussen de Korenbloem- en de Roggebloemsloot, en is in 1738 verkocht en verplaatst naar het westen van het dorp. op enige afstand van het Zuideinde, aan de naar hem genoemde Veldmuis- of Veerzagersloot, waar hij werd ingericht voor het zagen van veren en latten. De molen werd in 1916 tot stellinghoogte afgebroken…
 • Veldmuis, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeldmuis, De

  Tabaksstamper in Zaandijk en later tabaksstamper en verfmolen in Wormerveer.

  De Windbrief werd gegeven in oktober 1696. Al vroeg werd hij van zijn (onbekende) standplaats in Zaandijk afgebroken en vervoerd naar Wormerveer, waar hij achter het Karnemelkspad werd neergezet. In maart 1711 werd hij door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Zijn sloopjaar is niet bekend.
 • Veldvink, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeldvink, De

  Snuifmolen in Westzaan. De Windbrief werd gegeven in december 1726. De molen stond in de Krabbelbuurt en verdween in 1740.
 • Veldvlieger, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeldvlieger, De

  Houtzaagmolen in Oostzaandam, Paltrok.

  De Windbrief van de balkenzager, oorspronkelijk wagenschotzager, werd gegeven in september 1663. De molen stond aan en ten westen van De Gouw, De achter het Molenpad. Hij werd in de jaren zeventig van de 19e eeuw gesloopt en vervangen door een gelijknamige stoomhoutzagerij.
 • Verdolven, Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerdolven, Het

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok. De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in augustus 1725. De molen stond op enige afstand van de Westzijde, zuidelijk van de huidige Vincent van Goghweg. De molen werd kort na januari 1750 gesloopt.
 • Vering, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVering, De

  Houtzaagmolen in Koog, vermoedelijk Paltrok. De Windbrief werd gegeven in april 1641. Hij heeft gestaan aan het Relkenpad en kwam in juli 1670 in slopershanden.
 • Vijzelaar, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVijzelaar, De

  Volmolen in Oostzaandam. De Windbrief werd gegeven in april 1659. In juni 1681 was hij eigendom van Pouweles Pietersz. Vijselaer. Een deel van het voormalige erf ligt waarschijnlijk onder de spoorlijn naar Enkhuizen. Hij werd omstreeks 1820 gesloopt.
 • Viskoper, De Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigViskoper, De Jonge

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok, ook Het Vissie genoemd.

  De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in juni 1670. De molen stond aan en ten westen van de Vaart, en werd gesloopt in 1888.
 • Visser, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De

  Houtzaagmolen in Westzaan, Paltrok.

  De windbrief van de balkenzager werd gegeven in september 1690 aan de weduwe van Dirk Arisse Visser. De molen stond ten westen van het Zuideinde bij de Kleine Braak en ging in 1749 door brand verloren.
 • Visser, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De

  Oliemolen in Wormer.

  De Windbrief werd gegeven in april 1694, maar de molen was al ouder. De molen stond aan de Wormerringdijk, binnendijks, ongeveer tegenover de Marktstraat in Wormerveer. Hij werd in 1878 vervangen door een stoom-olieslagerij, die slechts drie weken in bedrijf was en toen door brand werd verwoest.
 • Visser, De Gekroondeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De Gekroonde

  Verfmolen in Oostzaandam.

  De Windbrief werd gegeven in januari 1725. De molen stond ten oosten en op enige afstand van De Gouw, en werd in februari 1841 door brand verwoest.
 • Visser, De Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De Jonge

  Houtzaagmolen in Westzaan, Paltrok.

  De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in september 1700 aan Aris Dirkz. Visser. De molen stond ten westen van het dorp, bij de Kleine Braak, en werd gesloopt in 1807.
 • Visser, De Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De Jonge

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok.

  De Windbrief van de wagenschotzager en later balkenzager, werd gegeven in juli 1722. De molen werd in augustus 1738 door brand verwoest, waarna de in Koog aan de Zaan afgebroken molen De Gekroonde Boer op zijn plaats werd neergezet. De molen stond nabij en ten westen van De Watering en kwam in januari 1760 in slopershanden.
 • Visser, De Nieuweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De Nieuwe

  Houtzaagmolen in Westzaan, Paltrok.

  De Windbrief van de vermoedelijke wagenschotzager werd gegeven in augustus 1725 aan Dirk Arisz. Visser. De molen is kort na 1749 gesloopt. Hij stond ten oosten van het Zuideinde.

  molen houtzaagmolen
 • Visser, De Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De Oude

  Houtzaagmolen in Westzaan, Paltrok.

  De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in oktober 1716 aan Claas Dirksz. Visser. De molen stond ten westen van het dorp, nabij de dijk en werd in 1902 gesloopt.

  molen houtzaagmolen
 • Visserij, De Groenlandseplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisserij, De Groenlandse

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok, ook de Groenland genoemd.

  De Windbrief van de Balkenzager werd gegeven in september 1717. De molen stond nabij de tegenwoordige straat Groenland, en werd gesloopt in 1894.
 • Vlieg, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVlieg, De

  Snuifmolen in Zaandijk, ook De Spaanse Vlieg genoemd.

  De Windbrief werd gegeven in januari 1697 aan Albert Jansz. Spaans. De molen werd voor januari 1713 gesloopt, maar later weer herbouwd. Hij stond ten westen van de tegenwoordige spoorlijn, ten noorden van de Schans. De molen werd gesloopt in 1763.
 • Vlijt, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVlijt, De

  Oliemolen in Wormerveer.

  De Windbrief werd gegeven in september 1779. De molen stond aan weg en Zaan. Hij werd gesloopt in 1879, om vervangen te worden door een gelijknamige stoom-olieslagerij.

  oliemolen molen
 • Vogelstruis, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVogelstruis, De

  De Vogelstruis, doppenmolen in Westzaandam, ook wel De Menies genoemd, als verbastering van 'Mooie Nies'.

  De Windbrief werd gegeven in februari 1656. De molen, toebehorende aan de heer T. Jonker te Koog aan de Zaan, stond aan en ten zuiden van de Mallegatsloot, ten oosten van en nabij de tegenwoordige Provincialeweg en verbrandde als poeiermolen op 30 juni 1914. Ook twee pakhuizen met hun inhoud gingen verloren.
 • Vool, het Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVool, het Jonge

  Oliemolen en later pelmolen te Wormerveer. De Windbrief werd gegeven in mei 1649. In mei 1838 werd hij ingericht als pelmolen; ook het oliewerk bleef intact. Hij heeft gestaan aan weg en Zaan, tussen De Engel, Frederik en De Toekomst, en werd in augustus 1930, na jarenlange stilstand, door brand verwoest.
 • Vooltje, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVooltje, het

  Snuifmolen te Westzaandam. ook Het Jonge Paard genoemd (het woord 'vool` betekent 'veulen`). De Windbrief werd gegeven in april 1703, maar de molen was al ouder. Hij werd in oktober 1756 door brand verwoest, werd herbouwd, en raakte opnieuw in brand in oktober 1765. Hij heeft gestaan aan of nabij de Zuiderwatering, vermoedelijk achter het Zeemanspad.
 • Voorn, De Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVoorn, De Jonge

  Papiermolen en later pelmolen in Wormerveer, ook De Nieuwe Voorn, of Het Vierendeel genoemd.

  De Windbrief werd gegeven in september 1687. De molen stond in het veld, ten zuidwesten van het tegenwoordige NS-station. Hij werd rond 1818 ingericht als rijstpeller, en omstreeks 1890, nadat een motor was bijgeplaatst, onttakeld en met plaatijzer beslagen. In februari 1909 werd hij door brand verwoest.
 • Vos, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVos, de

  Houtzaagmolen te Westzaan. paltrok, later De Witte Vos genoemd. De Windbrief is gedateerd 24 september 1643. De toevoeging 'Witte` duikt na 1700 op. Hij heeft gestaan ten westen van het dorp. aan de dijksloot, dicht bij de dorpsingang. De molen is in 1812 gesloopt. Vos, de. Houtzaagmolen te Westzaandam. paltrok, ook Het Vosje genoemd. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1695. Hij heeft gestaan achter het Blauwe Arendspad. en werd vermoedelijk in 1821 gesloopt.
 • Vos, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVos, de

  Pel- en oliemolen te Wormerveer. De Windbrief werd gegeven in november 1689. Hij heeft gestaan aan de Noorddijk, buitendijks, iets ten zuiden van de tegenwoordige meelfabriek De Vlijt, en werd in oktober 1712 door brand verwoest.

  molen oliemolen
 • Vos, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVos, de

  Oliemolen te Krommenie. De Windbrief werd gegeven in december 1627. Hij heeft gestaan aan de Kerksloot, nabij de Heiligeweg, en werd gesloopt tussen 1668 en 1680.

  oliemolen molen
 • Vrede, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrede, de

  Oliemolen te Westknollendam. De Windbrief werd gegeven in juni 1685. Hij heeft gestaan aan de Tochtsloot en werd gesloopt in 1872 en vervangen door een gelijknamige stoom-olieslagerij. zie: Croklaan bv

  oliemolen molen
 • Vreugd, de Wildeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVreugd, de Wilde

  Schelpzandmolen te Westzaan.

  De windbrief werd gegeven in juni 1741. Hij heeft gestaan aan het Zuideinde, en kwam in januari 1753 in slopershanden.
 • Vrijheid, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrijheid, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, achtkante Bovenkruier. De Windbrief van de wagenschotzager, en later balkenzager, werd gegeven in november 1724. Hij heeft gestaan aan de Westzanerdijk, en werd in 1746 gesloopt.
 • Vrijheid, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrijheid, de

  Pel- en oliemolen te Wormerveer. De Windbrief werd gegeven in juli 1742. In 1750 of 1751 werd de pelmolen ingericht voor het slaan van oliezaden. Hij heeft gestaan aan de Noorddijk, in het noordelijkste deel, buitendijks. en werd in 1896 afgebroken en vervoerd naar Alkmaar, waar hij als korenmolen werd herbouwd.
 • Waterland, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaterland, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in december 1719. Hij heeft gestaan nabij en ten oosten van de Watering, en kwam in 1755 in slopershanden.
 • Welvaren, 's Landsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWelvaren, 's Lands

  Oliemolen te Westknollendam. De Windbrief werd gegeven in 1681. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Tochtsloot, als derde molen vanaf de Zaan, en werd na juni 1814 gesloopt.

  oliemolen molen
 • Wezel, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWezel, de

  Oliemolen en oorspronkelijk volmolen te Koog. De Windbrief voor de volmolen werd gegeven injuni 1639. Injuli 1691 ging hij door brand verloren, waarna herbouw volgde. Vermoedelijk werd hij in 1729 oliemolen. In 1899 werd hij geheel onttakeld en werd een stoommotor geplaatst, nadat hij vanaf 1895 cacao-afval had verwerkt. Later werd de molen vervangen door cacaofabriek Hollandia, die op haar beurt weer moest wijken voor een fabriek van wasprodukten (thans
 • Wildeboer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWildeboer, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De Windbrief van de Balkenzager werd waarschijnlijk gegeven in augustus 1718 aan Grietje Wildeboer. Hij heeft gestaan op de zuidkant van het Langeland, ten westen van de Vaan en werd in 1911 gesloopt.
 • Wildeman, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWildeman, de Jonge

  Pelmolen te Koog. Ook De Willem genoemd. De Windbrief werd gegeven in maart 1728 aan Maarten Wildeman. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Watering, ten zuiden van de Weelsloot en werd gesloopt in 1902.
 • Wildeman, de Rodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWildeman, de Rode

  Oliemolen te Wormerveer. De Windbrief werd gegeven in januari 1648. Hij heeft gestaan aan weg en Zaan en werd gesloopt in 1872, om plaats te maken voor olieslagerij De Toekomst (zie: Croklaan bv).

  oliemolen molen
 • Wildschieter, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWildschieter, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, zeskante bovenkruier, ook De Schieter genoemd. De Windbrief van de Balkenzager werd gegeven in april 1683. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Zuiderwatering en werd in 1916 tot stellinghoogte afgebroken, waarna een elektromotor werd bijgeplaatst.
 • Windhond, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindhond, de

  Houtzaagmolen te Zaandijk, paltrok. De Windbrief werd gegeven in september 1643. Hij heeft gestaan aan het Hazepad. ongeveer halverwege tussen de Lagedijk en de spoorlijn. ten zuiden van de Sluissloot, en werd in mei 1908 gesloopt.
 • Windhond, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindhond, de

  Oliemolen te Oostzaandam. De Windbrief werd gegeven in september 1663. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Zuidervaldeursloot, ten westen en op enige afstand van de Weer, en werd gesloopt in 1889.

  oliemolen molen
 • Windrechtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindrecht

  Al door de graven van Holland werd het gebruik van molens belast. Was voor de bouw ervan een vergunning vereist (zie Windbnef), jaarlijks diende aan de grafelijkheid windrecht te worden betaald, een pachtsom voor het gebruik van de wind

  Toen in 1581 graaf Philips II werd afgezworen, naastten de Staten van Holland ook de windpacht, waardoor elk jaar een aanzienlijk bedrag in de schatkist vloeide Door het grote aantal industnemolens dat hier in de 17e eeuw werd gebouwd, was de Zaanstr…
 • Zaansche Molen, Vereniging Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaansche Molen, Vereniging De

  Vereniging van molenliefhebbers, die zich ten doel stelt molens en met molens samenhangende attributen te bewaren en zo mogelijk aan het publiek ten toon te stellen, dan wel voor het publiek toegankelijk te maken. De Zaansche Molen behoort tot de grotere verenigingen in de streek (2750 leden in 1992) en is eigenaar van het
 • Zaanstroom, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanstroom, De

  Cacaomolen, en oorspronkelijk cement- en schelpzandmolen, in Wormerveer.

  De Windbrief werd gegeven in februari 1767. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, ten zuiden van het Krommenieërpad, en is in 1886 omgebouwd tot wasserij door K. Hartog.
 • Zalm, De Gekroondeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZalm, De Gekroonde

  Houtzaagmolen in Oostzaandam, paltrok. De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in juni 1725 aan Theunis Pietersz. Zalm. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Gouw. De molen werd in 1748 gesloopt
 • Zalmen, de Drieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZalmen, de Drie

  Houtzaagmolen in Oostzaandam, Paltrok. De Windbrief werd gegeven in oktober 1686. Hij heeft gestaan achter het Prinsenpad. De molen werd in 1751 of 1752 gesloopt.
 • Zeilenmaker, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZeilenmaker, De

  Pelmolen in Oostzaandam, bijgenaamd De Prik.

  De Windbrief werd gegeven in augustus 1728. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Gouw. ongeveer in het verlengde van het Rad van Avontuurspad. De molen werd tijdens een hevige storm in februari 1925, toen hij al geruime tijd buiten bedrijf was, door brand verwoest.
 • Zemelzak, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZemelzak, De

  Papiermolen in Zaandijk. De Windbrief werd gegeven in maart 1695.

  De molen stond ten oosten van de Nieuwe Vaart, achter de tegenwoordige kantoren van Koning & Boeke. Hij werd gesloopt in 1800.
 • Zevenster, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZevenster, De

  Pelmolen in Oostzaandam. De Windbrief werd gegeven in december 1690. De molen stond aan en ten zuiden van de Braakdijk, nabij het Heerenhuis. Hij kwam in 1811 in slopershanden.

  molen pelmolen
 • Zoeker, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZoeker, De

  Oliemolen De Zoeker in Zaandijk en tegenwoordig Zaandam. Eigendom van Vereniging De Zaansche Molen.

  De Windbrief werd gegeven in april 1667. In 1891 werd hij gerenoveerd en ingericht als verfmolen. Ook werden een petroleummotor en maalstenen geplaatst voor het vermalen van koffiedoppen. In 1914 werd het volledige oliewerk van de gesloopte molen
 • Zon, De Rijzendeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZon, De Rijzende

  Papiermolen in Wormerveer. De Windbrief werd gegeven in juli 1727.

  In juli 1731 en maart 1746 werd hij door brand verwoest. Beide keren volgde herbouw. De molen stond aan en ten zuiden van de Zuidersluissloot, ten westen van de tegenwoordige spoorlijn. De molen werd in 1885 afgebroken en vervoerd naar Nieuw Vennep waar hij als korenmolen werd herbouwd.
 • Zwaan, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwaan, De

  Houtzaagmolen in Westzaan. De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in juli 1678. De molen stond aan de Westzanerdijk, aan en ten westen van de Gouw. Hij werd waarschijnlijk kort na juli 1742 gesloopt.
 • Zwaan, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwaan, De

  Oliemolen en later hennepklopper in Krommenie. De Windbrief werd gegeven in september 1649. In augustus 1666 was hij al ingericht als hennepklopper. De molen werd in mei 1761 door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij stond gestaan aan de Nauernasche Vaart, zuidelijk van de vroegere brug. En werd gesloopt in 1887.
 • Zwaan, De Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwaan, De Jonge

  Papiermolen in Koog, ook Het Kooger Oud genoemd. De Windbrief werd vermoedelijk gegeven in juni 1616. Waarschijnlijk werd de molen in 1628 door een nieuwe molen vervangen. Hij heeft gestaan in het westelijk deel van het tgenwoordige park waar vroeger het Koogerhoutspad liep. De molen werd gesloopt in 1855.
 • Zwaan, De Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwaan, De Witte

  Oliemolen in Westzaandam, beter bekend als De Zwan. De Windbrief werd gegeven in mei 1649. De molen stond aan weg en Zaan, iets zuidelijk van het spoorviaduct. De molen werd in 1889 afgebroken en vervangen door stoom-oliefabriek Het Hart

  oliemolen molen
 • Zwaluw, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwaluw, De

  Houtzaagmolen in Westzaan, paltrok. De Windbrief werd gegeven in april 1641. De molen stond aan de Mallegatsloot, iets ten westen van de Gouw. Hij is in 1750 afgebroken.
 • Zwaluw, De Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwaluw, De Jonge

  Snuifmolen in Westzaan. De Windbrief werd gegeven in juni 1756. De molen stond aan en ten noorden van de Mallegatsloot, op het erf van de in 1750 afgebroken houtzaagmolen De Zwaluw. De molen is in 1805 gesloopt.
 • Zwart, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwart, De

  Meelmolen in Wormer, ook De Zwarte Raven genoemd.

  De Windbrief werd gegeven tussen 1584 en 1601. De molen stond aan en ten westen van de Torensloot, achter de huizen. Hij werd gesloopt in 1744.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/windbrief.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
 • (Externe bewerking)