wormerdam

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
wormerdam [2019/05/02 21:51]
jan ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
wormerdam [2019/05/02 22:13] (huidige)
100.24.13.87 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 7: Regel 7:
  
  
-Het woord verleggen schept hier de onduidelijkheid. Heeft dit woord betrekking op de dam of op de dijkplicht? Met andere woorden: kwam de Knollendam in de plaats van de Wormerdam, of kan die Wormerdam ook elders gelegen hebben? [[vis_mr_dirk|Mr. D. Vis]] stelde dat de Wormerdam dezelfde functie vervulde als de (latere) Knollendam, namelijk afsluiting van de Zaan aan de noordzijde. Vis meende dat de dam tegenover het Zandpad te Wormer lag. [[aten3|J. Aten]] sloot zich daarbij aan. Hij schreef dat de Wormerdam plaats maakte voor het Saenderveer,​ het oudste veer in de Zaanstreek, tussen Wormer en Wormerveer. In de 14e eeuw moet het veer al aanwezig zijn geweest; de dam was toen al weggegraven. ​+Het woord verleggen schept hier de onduidelijkheid. Heeft dit woord betrekking op de dam of op de dijkplicht? Met andere woorden: kwam de Knollendam in de plaats van de Wormerdam, of kan die Wormerdam ook elders gelegen hebben? [[vis_mr_dirk|Mr. D. Vis]] stelde dat de Wormerdam dezelfde functie vervulde als de (latere) Knollendam, namelijk afsluiting van de Zaan aan de noordzijde. Vis meende dat de dam tegenover het Zandpad te Wormer lag. [[aten_jan|J. Aten]] sloot zich daarbij aan. Hij schreef dat de Wormerdam plaats maakte voor het Saenderveer,​ het oudste veer in de Zaanstreek, tussen Wormer en Wormerveer. In de 14e eeuw moet het veer al aanwezig zijn geweest; de dam was toen al weggegraven. ​
  
 Ook [[verkade2|dr. M.A. Verkade]] volgde Vis' redenatie. Zij schreef in haar proefschrift:​ De mogelijkheid is mijns inziens helemaal niet uitgesloten,​ dat deze Wormerdam de eerste en toen enige Zaanafsluiting is geweest en dat de Hogendam later meer naar het Zuiden werd aangelegd, nadat naar aanleiding van de reeds genoemde uitbreiding van de Zuiderzee het IJ een steeds onstuimiger water was geworden en een gevaar voor de landen ter weerszijde van de Zaan was gaan opleveren.' ​ Ook [[verkade2|dr. M.A. Verkade]] volgde Vis' redenatie. Zij schreef in haar proefschrift:​ De mogelijkheid is mijns inziens helemaal niet uitgesloten,​ dat deze Wormerdam de eerste en toen enige Zaanafsluiting is geweest en dat de Hogendam later meer naar het Zuiden werd aangelegd, nadat naar aanleiding van de reeds genoemde uitbreiding van de Zuiderzee het IJ een steeds onstuimiger water was geworden en een gevaar voor de landen ter weerszijde van de Zaan was gaan opleveren.' ​
  
 Prof. dr. A. van [[Braam]], gesteund door anderen, zag in de Wormerdamn een deel van de omkading van de (Wijde) Wormer. De Wormerdam zou op de plaats gelegen hebben waar nu de straat [[haaldersbroek|Haaldersbroek]] loopt. Deze dam moet voor 1300 verdwenen zijn. Door de situering van de Wormerdam alhier, zou mede verklaard zijn waarom de Sehinkeldijk tot in de 19e eeuw ophield bij Haaldersbroek. ​   ​ Prof. dr. A. van [[Braam]], gesteund door anderen, zag in de Wormerdamn een deel van de omkading van de (Wijde) Wormer. De Wormerdam zou op de plaats gelegen hebben waar nu de straat [[haaldersbroek|Haaldersbroek]] loopt. Deze dam moet voor 1300 verdwenen zijn. Door de situering van de Wormerdam alhier, zou mede verklaard zijn waarom de Sehinkeldijk tot in de 19e eeuw ophield bij Haaldersbroek. ​   ​
  • wormerdam.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/02 22:13
  • door 100.24.13.87