Blik-emballagebedrijf, aanvankelijk te Zaandijk en later te Krommenie, in 1912 opgegaan in de Verblifa (Verenigde Blikfabrieken) Cornelis Woud begon in mei 1888 met een knecht een blikslagerij in Zaandijk, hij werkte toen onder meer voor Verwer. Door de groeiende vraag naar blikken emballage-artikelen had het bedrijf groeimogelijkheden. Daarom besloot Woud in juni 1889 samen te gaan met Jacob Schaap, die de uitbreidingen kon financieren. Woud werd technisch leider, terwijl Schaap zich met administratie en boekhouding belastte en bovendien trachtte de klantenkring uit te breiden.

Het bedrijf werd in oktober 1889 overgebracht naar de Padlaan te Krommenie. Na mislukte fusiebesprekingen met Verwer besteedden Woud en Schaap het lakken en decoreren uit bij Bekkers in Dordrecht; het bedrijf hield zich zelf nog uitsluitend bezig met de vervaardiging van blikwerk. Maar in de jaren 1897 en 1898 hadden Woud en Schaap hun inrichting voor het bedrukken en lakken van blik zodanig uitgebreid, dat zij deze werkzaamheden zelf, volkomen onafhankelijk van andere ondernemingen, konden uitvoeren. Aangezien Verwer in 1897 zijn blikslagerij geheel modern inrichtte, waren de twee bedrijven te Krommenie, die nog afnemers van elkaar waren geweest, nu concurrenten. De naam van het bedrijf van Woud en Schaap was al in 1889, toen Cornelis Woud meerderjarig was, veranderd in 'NV Zaanlandsche Blikfabrieken v/h Woud en Schaap`.

Tot 1907 groeide het bedrijf van Verwer aanzienlijk sneller dan dat van Woud en Schaap, mede doordat Verwer met zijn winstgevende methode van vernisbereiding gemakkelijker vermogen kon aantrekken. Na een langdurig arbeidsconflict bij Verwer in 1907 streefde het bedrijf van Woud en Schaap dat van Verwer voorbij. Doordat de conjunctuur terugliep en de totale Nederlandse blikproductie sterk was gegroeid, was omstreeks 1911 het aanbod van blik gelijk geworden aan de vraag. Bij verdere productievergroting kon de markt bedorven worden. Maar beide blikemballage-fabrieken in Krommenie hadden uitbreidingsplannen. Verwer opende in 1912 een nieuwe fabriek in Utrecht, waarin ook een goed uitgeruste drukkerij-afdeling werd ondergebracht, en Woud en Schaap hadden, naast een overname van de fabriek van A.C. Vis te Weesp, ook een werkplaats in Amsterdam gebouwd.

De lasten voor beide ondernemingen waren evenwel hoog. Verwer had, met een aandelenkapitaal van f 800.000, twee obligatieleningen van in totaal f 158.000 en een bankschuld van ruim f 300.000, terwijl het bedrijf van Woud en Schaap, met een aandelenkapitaal van f 500.000, een bankschuld van f 108.000 en een obligatielening van f 138.000 had uitstaan. Met deze hoge lasten zou het voor beide bedrijven moeilijk zijn om het voor eventuele nieuwe uitbreidingen benodigde vermogen te verkrijgen. Daarom kwamen Verwer en Woud en Schaap in het begin van 1912 bijeen om besprekingen te voeren, met het doel een einde aan de concurrentie te maken; men streefde naar een fusie. Na langdurig overleg kwamen zij tot overeenstemming: op 23 september 1912 werd de Verblifa (Verenigde Blikfabrieken) opgericht.

  • woud.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/12/04 22:25
  • door zaanlander