Polder van ruim 398 hectare in zowel de voormalige gemeente Krommenie als in Uitgeest, thans deel uitmakend van het waterschap Het Lange Rond. De Polder grenst aan het Uitgeester meer en de Stierop, vervolgens aan de Markervaart, de Tap- of Tochtsloot en de Nauemase Vaart tot aan de Taandijk, voorts westwaarts langs de Krommenieër dijk tot aan de Uitgeester Lagendijk, om zich vervolgens zuidwaarts in een smalle strook uit te strekken tot de Nieuwendam. Op dit laatste punt behoort ook het in 1357 gesloten Kromme IJ met als restant het meertje De Ham tot het gebied. Polder het Woud heeft twee schutsluizen, bij molen De Woudaap, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoudaap, De

Oliemolen in Oostzaandam, meestal De Aap of Het Aapie genoemd. De eerste vermelding dateert uit januari 1656.

In oktober 1915, toen hij al een tiental jaren werd gebruikt voor het verwerken van cacao-afval en het malen van fourage-artikelen, werd hij door brand verwoest. De molen stond ten westen en op enige afstand van De Gouw, iets ten noorden van het Konijnenpad. Opvallend aan deze molen was dat zijn romp was bekleed met overmaadse planken. Voor oliemolens was dit zeer uitzonder…
(die samen met een klein in de polder Krommenie gelegen elektrisch gemaal voor bemaling zorgt) en in de Markervaart. Zie ook: Landschappenplugin-autotooltip__default 3.5.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/woud1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)