zaanbode

Christelijk weekblad, verschenen in de jaren tachtig van de 19e eeuw en vervolgens opnieuw in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw. De Zaanbode ontstond als reactie op de kerkelijke vrijzinnigheid in de Zaanstreek en was bedoeld als platform voor de rechtzinnige protestanten. De ondertitel van het dinsdagblad luidde 'Christelijk weekblad voor Noord-Holland, tot zedelijken en, zoo mogelijk, stoffelijken steun van de inwendige zending in die provincie'.

Aanvankelijk werd het blad in 1886 uitgegeven in Amsterdam door Martinus Johannes van der Hoogt (1853-1919), vanaf 1888 door Hendrik Kruijver te Zaandam. De Zaanbode kende minimaal drie jaargangen, werd toen voortgezet als de 'Provinciale Noord Hollander' en daarna snel opgeheven. In 1923 werd de Zaanbode heropgericht als 'Christelijk weekblad voor de Zaanstreek', uitgegeven door de Christelijke Persvereniging in Zaandam. Er verschenen tenminste 13 jaargangen. Onbekend is wanneer het blad precies werd opgeheven.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanbode.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/17 14:41
  • door jan