Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
zaanbode [2017/02/28 08:39]
zaanlander
zaanbode [2018/04/28 10:15] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Zaanbode ==== ==== Zaanbode ====
 +
 +1886 - 1889 en 1923 - 1945
 +
 Christelijk weekblad, verschenen in de jaren tachtig van de 19e eeuw en vervolgens opnieuw in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw. De Zaanbode ontstond als{{ :​1886_adv.jpg?​300|}} reactie op de kerkelijke vrijzinnigheid in de Zaanstreek en was bedoeld als platform voor de rechtzinnige protestanten. De ondertitel van het dinsdagblad luidde '​Christelijk weekblad voor Noord-Holland,​ tot zedelijken en, zoo mogelijk, stoffelijken steun van de inwendige zending in die provincie'​. ​ Christelijk weekblad, verschenen in de jaren tachtig van de 19e eeuw en vervolgens opnieuw in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw. De Zaanbode ontstond als{{ :​1886_adv.jpg?​300|}} reactie op de kerkelijke vrijzinnigheid in de Zaanstreek en was bedoeld als platform voor de rechtzinnige protestanten. De ondertitel van het dinsdagblad luidde '​Christelijk weekblad voor Noord-Holland,​ tot zedelijken en, zoo mogelijk, stoffelijken steun van de inwendige zending in die provincie'​. ​