Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
zaandamse [2018/06/08 22:41]
zaanlander
zaandamse [2019/05/13 19:20] (huidige)
207.46.13.139 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 6: Regel 6:
 De ZG, waarbij zich op het hoogtepunt bijna 250 organisaties hadden aangesloten,​ werd van meet af opgedeeld in een culturele- en een sociale afdeling. De culturele afdeling werd weer verdeeld in een tiental secties, voor muziek, sport, amateurtoneel,​ jeugd, natuur, cursussen en vorming. Een eigen kantoor en eigen beroepskrachten vormden de onmisbare basis. De sociale afdeling hield zich bezig met maatschappelijke adviezen aan burgers, de samenwerking van de circa 40 sociale organisaties en eigen sociale activiteiten. De culturele secties en werkcommissies waren onuitputtelijk in het organiseren van gezamenlijke activiteiten. De ZG, waarbij zich op het hoogtepunt bijna 250 organisaties hadden aangesloten,​ werd van meet af opgedeeld in een culturele- en een sociale afdeling. De culturele afdeling werd weer verdeeld in een tiental secties, voor muziek, sport, amateurtoneel,​ jeugd, natuur, cursussen en vorming. Een eigen kantoor en eigen beroepskrachten vormden de onmisbare basis. De sociale afdeling hield zich bezig met maatschappelijke adviezen aan burgers, de samenwerking van de circa 40 sociale organisaties en eigen sociale activiteiten. De culturele secties en werkcommissies waren onuitputtelijk in het organiseren van gezamenlijke activiteiten.
  
-De ZG vervulde ook een brugfunctie voor de gemeente, wat ook wel bleek uit het feit dat wethouder [[hille|Rinus Hille]] vijftien jaar voorzitter is geweest en dat het bureau door de gemeente werd gefinancierd. In de loop der jaren heeft de ZG vele initiatieven ontplooid en is er een indrukwekkende lijst ontstaan van instellingen en organisaties,​ die hun bestaan geheel of zijdelings te danken hebben aan dit stuwende orgaan, waaronder enkele monumenten voor de gevallenen 1940-45, theater [[speeldoos|De Speeldoos]],​ de [[Sportraad]],​ het [[zaans2|Zaans Muziek Overleg]], het Zaans Centrum voor Amateurtoneel,​ de uitgifte van het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP), de instelling van de [[cultuurprijs]] het Filmhuis, het creativiteitscentrum [[Komma|Creativiteitscentrum Komma]], [[volksuniversiteit|de volksuniversiteit]],​ de uitleen van beeldende kunst (zie: [[Zienagoog]]) en het kindervakantiewerk Toe Doe.+De ZG vervulde ook een brugfunctie voor de gemeente, wat ook wel bleek uit het feit dat wethouder [[hille|Rinus Hille]] vijftien jaar voorzitter is geweest en dat het bureau door de gemeente werd gefinancierd. In de loop der jaren heeft de ZG vele initiatieven ontplooid en is er een indrukwekkende lijst ontstaan van instellingen en organisaties,​ die hun bestaan geheel of zijdelings te danken hebben aan dit stuwende orgaan, waaronder enkele monumenten voor de gevallenen 1940-45, theater [[speeldoos|De Speeldoos]],​ de [[Sportraad]],​ het [[zaans_muziekoverleg|Zaans Muziek Overleg]], het Zaans Centrum voor Amateurtoneel,​ de uitgifte van het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP), de instelling van de [[cultuurprijs]] het Filmhuis, het creativiteitscentrum [[Komma|Creativiteitscentrum Komma]], [[volksuniversiteit|de volksuniversiteit]],​ de uitleen van beeldende kunst (zie: [[Zienagoog]]) en het kindervakantiewerk Toe Doe.
 == Herstructurering == == Herstructurering ==
  
Regel 18: Regel 18:
 Zonder overeenstemming met de gemeente was verder gaan op deze weg uitgesloten. Toen in 1979 een geheel ander centraal orgaan, het [[Ondersteuningsinstituut]] ontstond, moest de Zaandamse Gemeenschap haar oude doelstelling na 34 jaar opgeven. Het kantoor en het personeel werden aan het nieuwe instituut overgedragen en er kwam een einde aan de samenwerking van verenigingen binnen de ZG, welke organisatie wel bleef bestaan, maar zich beperkte tot enkele specifieke activiteiten in het sociaal-culturele vlak. Zonder overeenstemming met de gemeente was verder gaan op deze weg uitgesloten. Toen in 1979 een geheel ander centraal orgaan, het [[Ondersteuningsinstituut]] ontstond, moest de Zaandamse Gemeenschap haar oude doelstelling na 34 jaar opgeven. Het kantoor en het personeel werden aan het nieuwe instituut overgedragen en er kwam een einde aan de samenwerking van verenigingen binnen de ZG, welke organisatie wel bleef bestaan, maar zich beperkte tot enkele specifieke activiteiten in het sociaal-culturele vlak.
  
-Na J. in 't Veld fungeerden achtereenvolgens als voorzitters [[Stoffels|Toon Stoffels]], [[gebhard_fredrik_coenraad_adriaan|Fredrik C.A. Gebhard]], [[hille|M.J. Hille]], L. Koops, [[prud_homme|Willem J. Prud'​homme van Reine]] en J. de Jong. Als penningmeester fungeerde meer dan 40 jaar [[onselder|Dirk H. van Onselder]]. De dagelijkse leiding berustte bij [[Voorthuizen|Jan Voorthuizen]] (1945-1960),​ die de ZG feitelijk vorm heeft gegeven, J.G. Wijnbeek (1960-1969),​ P. Jongepier (1969-1971) en [[helsloot_pieter_nicolaas|Pieter N. Helsloot]] (1972-1979).+Na J. in 't Veld fungeerden achtereenvolgens als voorzitters [[Stoffels|Toon Stoffels]], [[gebhard_fredrik_coenraad_adriaan|Fredrik C.A. Gebhard]], [[hille|Rinus Hille]], L. Koops, [[prud_homme|Willem J. Prud'​homme van Reine]] en J. de Jong. Als penningmeester fungeerde meer dan 40 jaar [[onselder|Dirk H. van Onselder]]. De dagelijkse leiding berustte bij [[Voorthuizen|Jan Voorthuizen]] (1945-1960),​ die de ZG feitelijk vorm heeft gegeven, J.G. Wijnbeek (1960-1969),​ P. Jongepier (1969-1971) en [[helsloot_pieter_nicolaas|Pieter N. Helsloot]] (1972-1979).
  
 P.N. Helsloot P.N. Helsloot
  • zaandamse.1528490498.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2018/06/08 22:41
  • door zaanlander