zaandijker

Sluis in Zaandijk, in de Lagedijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLagedijk

Dijk langs de westelijke Zaanoever in Zaandijk en een gedeelte van Koog aan de Zaan. Oorspronkelijk werd de gehele dijk aan de westkant van de Zaan, dus van de Dam in Zaandam tot die bij de Tochtsloot (Knollendam) Zaandijk of Lagedijk genoemd. De lage dijk langs de oostoever werd van de Dam tot het einde van
. Het voormalige gemeentehuis van Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBannehof

Algemeen gebruikte naam voor het voormalige gemeentehuis van Zaanstad, ofschoon feitelijk niet juist; officieel luidde de naam: Gemeentehuis Zaanstad, en was het adres: Bannehof 1. Het Bannehof werd gebouwd in de jaren 1974-'75 als rechtstreeks gevolg van de samenvoeging van zeven gemeenten tot Zaanstad per 1 januari 1974, naar ontwerp van ir.
ligt aan de Zaandijkersluissloot. De Zaandijkersluis werd in 1610 aangelegd, en was toen 18 voet breed (ruim 5 meter) en geheel van hout.

In 1722 werd het onderhoud door de banneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBanne

Zie: Ban (banne) en Bestuur en rechtspraak 1.2.4.
overgedaan aan het dorp Zaandijk, dat vijf jaar later de in verval geraakte sluis (paalwormplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPaalworm

De belangrijkste houtaantaster onder de weekdieren is de paalworm, Teredo spec. div., die net als de gribbel in alle wereldzeeën voorkomt. In verschillende gebieden komen diverse soorten voor, in de Middellandse Zee bijvoorbeeld vier. Paalwormen leven in zowel naald- als loofhout dat in zout of brak water dienst doet als meerpaal, sluisdeur, kadebescherming, dijkbescherming (rijshout) enzovoorts. Aantasting vindt alleen dan plaats, als vrij rondzwemmende larven in het water aanwezig z…
) liet vervangen door een stenen bouwwerk. De nieuwe sluis was 103 bij 16 voet (ongeveer 30 bij 5 meter). De sluis werd in 1953-1954 nog gerenoveerd, maar is later met een damwand afgesloten.

Weinig heeft het gescheeld of de Zaandijkersluis zou tot het verre verleden behoren. Maar in september 2011 is het vierhonderd-jarig bestaan gevierd van de in 1996 gerestaureerde sluis, die de officiële naam Gerrit Jan Honigsluis draagt. De Historische Vereniging Koog-Zaandijk stelde een fraaie special samen voorzien van veel tekst en foto's rond de Gerrit Jan Honigsluis.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaandijker.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)