Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
zaangemaal [2018/04/17 07:58]
zaanlander
zaangemaal [2018/04/17 08:02] (huidige)
zaanlander
Regel 6: Regel 6:
  
 Na de sloop werden nieuwe kades aangelegd. Hier stuitte men op een onverwacht slechte bodemgesteldheid,​ waarbij extra betonnen palen moesten worden aangebracht. De bouw van het bemalingsgebouw werd uitgevoerd in een droogput. De aanleg van de instroomput vanaf de Beatrixbrug echter, vond voor een groot deel in het water plaats. De bouw van het Zaangemaal op een eilandje nam vier jaar in beslag. ​ Na de sloop werden nieuwe kades aangelegd. Hier stuitte men op een onverwacht slechte bodemgesteldheid,​ waarbij extra betonnen palen moesten worden aangebracht. De bouw van het bemalingsgebouw werd uitgevoerd in een droogput. De aanleg van de instroomput vanaf de Beatrixbrug echter, vond voor een groot deel in het water plaats. De bouw van het Zaangemaal op een eilandje nam vier jaar in beslag. ​
 +==750 m3 water per minuut==
 De twee pompen, die elk 750 m3 water per minuut kunnen verplaatsen,​ worden aangestuurd via computers. Het Zaangemaal speelt een belangrijke rol in de beheersing van de waterkwantiteit en -kwaliteit. Voor de Zaanstreek schijnt in de eerste plaats de factor kwaliteitsbeheersing van groot belang. Vóór het gemaal in werking kwam had de streek vooral 's zomers te lijden van een stinkende, zwarte en zuurstofarme Zaan waarvan de dampen, schilderwerk en koper en zilver aantastten. De twee pompen, die elk 750 m3 water per minuut kunnen verplaatsen,​ worden aangestuurd via computers. Het Zaangemaal speelt een belangrijke rol in de beheersing van de waterkwantiteit en -kwaliteit. Voor de Zaanstreek schijnt in de eerste plaats de factor kwaliteitsbeheersing van groot belang. Vóór het gemaal in werking kwam had de streek vooral 's zomers te lijden van een stinkende, zwarte en zuurstofarme Zaan waarvan de dampen, schilderwerk en koper en zilver aantastten.