Blikfabriek in Krommenie. Het bedrijf werd in 1907 opgericht door Franciscus Wilhelmus Kriek. Na aanvankelijk als voormansoldeerder bij het bedrijf Woud en Schaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoud en Schaap

Blik-emballagebedrijf, aanvankelijk te Zaandijk en later te Krommenie, in 1912 opgegaan in de Verblifa (Verenigde Blikfabrieken) Cornelis Woud begon in mei 1888 met een knecht een blikslagerij in Zaandijk, hij werkte toen onder meer voor Verwer. Door de groeiende vraag naar blikken emballage-artikelen had het bedrijf groeimogelijkheden. Daarom besloot Woud in juni 1889 samen te gaan met Jacob Schaap, die de uitbreidingen kon financieren. Woud werd technisch leider, terwijl Schaap…
in Krommenie te hebben gewerkt, begon hij dat jaar zelfstandig als ketellapper.

Met een complete soldeerinrichting op zijn handkar ging hij de huizen langs om potten en pannen te repareren. Enige jaren daarna begon hij in een schuurtje naast zijn huis onder andere sigarenkisten en paraplubakken te maken. In 1919 begon hij in een fabriekje aan het Vermaningpad met het fabriceren van verfbussen en koekblikken, speciaal gericht op de Zaanse verf- en koekindustrie. Het bedrijf werd in 1931 een naamloze vennootschap en de naam werd gewijzigd in nv Blikfabriek Zaanlandia v/h F.W. Kriek. De juridische vorm werd begin 1970 gewijzigd in BV.

Al kort na het begin stapte de fabriek steeds meer van het handmatig vervaardigen van producten over op het halfautomatisch fabriceren van blikverpakking. Gedurende de Tweede Wereldoorlog maakte Zaanlandia Blik, mede gedwongen door gebrek aan blik, tijdelijk kartonnen deksels, onder andere bestemd voor jampotten. Na de oorlog werd weer volledig overgegaan tot de productie van blikverpakking, terwijl ook het assortiment werd uitgebreid.

Begin 1970 werd een deel van het nabijgelegen terrein van de voormalige (Verblifa (Verenigde Blikfabrieken)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerblifa (Verenigde Blikfabrieken)

Voormalig blikbedrijf in Krommenie, tot stand gekomen bij een fusie in 1912. De samenstellende bedrijven, Woud & Schaap en Verwer Blikfabrieken waren in strikte zin geen echte familiebedrijven. Beide waren opgericht aan het einde van de 19e eeuw, toen Zaanse bedrijven meer behoefte kregen aan blik als verpakkingsmiddel.
) aangekocht en in 1983 werd de productie van het Amsterdamse bedrijf Langeveld overgenomen. In 1987 volgde overname van de oudste blikfabriek van Nederland, die van Wed. J. Bekkers uit 1824, van Thomassen-Drijver-Verblifa in Wehl, waar sindsdien de luxe blikverpakkingen worden gefabriceerd. In 1988 werd Van Kooten Blikindustrie in Groningen overgenomen en naar Krommenie verplaatst. In datzelfde jaar zorgde een nieuwe toegangsweg van de Nauernasche Vaart naar het einde van de Vermaningstraat voor een betere bereikbaarheid van de fabriek.

Zaanlandia Blik richt zich met blikverpakkingen van allerlei aard, uitgezonderd conservenbussen, op de Nederlandse markt en heeft veel afnemers in de Randstad. Het bedrijf maakt met name kleinere series en bussen in speciale uitvoeringen. De productie van grote series bussen, die in de miljoenen aantallen lopen, wordt overgelaten aan de grote fabrieken op dit gebied. Bij het bedrijf waren in 1991 38 personen in dienst.

Zie ook: Blikindustrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlikindustrie

Economische sector, emballage-industrie. Ontstaan in de 19e eeuw. In de Zaanstreek belangrijk vanaf einde 19e eeuw tot 1970. Zaanlandia Blik te Krommenie is het laatst overgebleven bedrijf. Algemeen Blikindustrie is in Nederland een van de belangrijkste emballage-industrieën, zowel wat betreft productie-niveau als wat betreft de werkgelegenheid.
en Economische geschiedenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische geschiedenis

1. Economische ontwikkeling vóór 1580 (bladzijde 189 en volgende)

2. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800 (bladzijde 192 en volgende)

3. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800 (bladzijde 205 en volgende)

Bij het begin vap elk hoofdstuk is een opgave geplaatst van de behandelde economische sectoren en eventuele andere met het onderwerp samenhangende onderwerpen. Van hoofdstuk 1 treft u de inhoudsopgave hieronder aan. Door midd…
geschiedenis 3.7.1.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanlandia1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)