Blikfabriek in Krommenie. Het bedrijf werd in 1907 opgericht door Franciscus Wilhelmus Kriek. Na aanvankelijk als voormansoldeerder bij het bedrijf Woud en Schaap in Krommenie te hebben gewerkt, begon hij dat jaar zelfstandig als ketellapper.

Met een complete soldeerinrichting op zijn handkar ging hij de huizen langs om potten en pannen te repareren. Enige jaren daarna begon hij in een schuurtje naast zijn huis onder andere sigarenkisten en paraplubakken te maken. In 1919 begon hij in een fabriekje aan het Vermaningpad met het fabriceren van verfbussen en koekblikken, speciaal gericht op de Zaanse verf- en koekindustrie. Het bedrijf werd in 1931 een naamloze vennootschap en de naam werd gewijzigd in nv Blikfabriek Zaanlandia v/h F.W. Kriek. De juridische vorm werd begin 1970 gewijzigd in BV.

Al kort na het begin stapte de fabriek steeds meer van het handmatig vervaardigen van producten over op het halfautomatisch fabriceren van blikverpakking. Gedurende de Tweede Wereldoorlog maakte Zaanlandia Blik, mede gedwongen door gebrek aan blik, tijdelijk kartonnen deksels, onder andere bestemd voor jampotten. Na de oorlog werd weer volledig overgegaan tot de productie van blikverpakking, terwijl ook het assortiment werd uitgebreid.

Begin 1970 werd een deel van het nabijgelegen terrein van de voormalige (Verblifa (Verenigde Blikfabrieken)) aangekocht en in 1983 werd de productie van het Amsterdamse bedrijf Langeveld overgenomen. In 1987 volgde overname van de oudste blikfabriek van Nederland, die van Wed. J. Bekkers uit 1824, van Thomassen-Drijver-Verblifa in Wehl, waar sindsdien de luxe blikverpakkingen worden gefabriceerd. In 1988 werd Van Kooten Blikindustrie in Groningen overgenomen en naar Krommenie verplaatst. In datzelfde jaar zorgde een nieuwe toegangsweg van de Nauernasche Vaart naar het einde van de Vermaningstraat voor een betere bereikbaarheid van de fabriek.

Zaanlandia Blik richt zich met blikverpakkingen van allerlei aard, uitgezonderd conservenbussen, op de Nederlandse markt en heeft veel afnemers in de Randstad. Het bedrijf maakt met name kleinere series en bussen in speciale uitvoeringen. De productie van grote series bussen, die in de miljoenen aantallen lopen, wordt overgelaten aan de grote fabrieken op dit gebied. Bij het bedrijf waren in 1991 38 personen in dienst.

Zie ook: Blikindustrie en Economische geschiedenis geschiedenis 3.7.1.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanlandia1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)