Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
zaanlandsche_courant [2018/04/25 16:13]
zaanlander
zaanlandsche_courant [2018/04/28 15:35] (huidige)
zaanlander
Regel 9: Regel 9:
 De Zaanlandsche Courant had een duidelijk liberale signatuur. De socialisten en sociaaldemocraten moesten het veelvuldig ontgelden. De schoolstrijd keerde regelmatig terug in de kolommen, terwijl voorts veel markt- en andere handelsberichten werden opgenomen. Het blad kende een aantal prominente redacteuren. De eerste was [[greebe_mr._arnoldus|mr. A. Greebe]], die voor deze functie moest bedanken toen hij in 1871 werd benoemd tot burgemeester van Zaandam. Zijn opvolger was mr. J. Spekham Duyvis jr, de burgemeester van Koog. Het aantal juristen dat voor de krant werkte was steeds opvallend hoog.  De Zaanlandsche Courant had een duidelijk liberale signatuur. De socialisten en sociaaldemocraten moesten het veelvuldig ontgelden. De schoolstrijd keerde regelmatig terug in de kolommen, terwijl voorts veel markt- en andere handelsberichten werden opgenomen. Het blad kende een aantal prominente redacteuren. De eerste was [[greebe_mr._arnoldus|mr. A. Greebe]], die voor deze functie moest bedanken toen hij in 1871 werd benoemd tot burgemeester van Zaandam. Zijn opvolger was mr. J. Spekham Duyvis jr, de burgemeester van Koog. Het aantal juristen dat voor de krant werkte was steeds opvallend hoog. 
  
-De Zaanlandsche Courant was zeker geen conservatief blad. De Haagse krant De Tijd omschreef Greebe als 'den rooden republikeinschen redacteur'​. Gedurende de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog was de Zaanlandsche Courant één van de vaste waarden in de streek. Per 1 januari ​1933 ging het Gemeentelijke Advertentieblad [[Zevenduizend|De 7000]] in de krant op. In 1941 kwam de Courant onder druk te staan. In september verscheen de krant drie keer niet en in oktober verscheen een extra nummer onder een andere redactie.+De Zaanlandsche Courant was zeker geen conservatief blad. De Haagse krant De Tijd omschreef Greebe als 'den rooden republikeinschen redacteur'​. Gedurende de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog was de Zaanlandsche Courant één van de vaste waarden in de streek. Per 1 januari ​1940 ging het Gemeentelijke Advertentieblad [[Zevenduizend|De 7000]] in de krant op. In 1941 kwam de Courant onder druk te staan. In september verscheen de krant drie keer niet en in oktober verscheen een extra nummer onder een andere redactie.
  
 Hoofdredacteur H.P. Stuurman was gewipt en vervangen door J. Weidema uit Aerdenhout. Inhoudelijk veranderde de krant nadien sterk. Er kwam een buitenlandse rubriek, waarin Duitse overwinningen veel aandacht kregen. Na verloop van tijd kwam de krant geheel onder Duitse controle. De Zaanlandsche Courant ging na de oorlog met [[zaanstreek_advertentieblad|Advertentieblad De Zaanstreek]] en het [[wormer1|Wormer en Jisper Advertentieblad]] op in [[typhoon|De Typhoon]]. ​   ​ Hoofdredacteur H.P. Stuurman was gewipt en vervangen door J. Weidema uit Aerdenhout. Inhoudelijk veranderde de krant nadien sterk. Er kwam een buitenlandse rubriek, waarin Duitse overwinningen veel aandacht kregen. Na verloop van tijd kwam de krant geheel onder Duitse controle. De Zaanlandsche Courant ging na de oorlog met [[zaanstreek_advertentieblad|Advertentieblad De Zaanstreek]] en het [[wormer1|Wormer en Jisper Advertentieblad]] op in [[typhoon|De Typhoon]]. ​   ​
  
 {{tag>​krant weekblad advertentieblad tweede_wereldoorlog liberaal Typhoon}} {{tag>​krant weekblad advertentieblad tweede_wereldoorlog liberaal Typhoon}}