zaanse_roller_club

Rolschaatsvereniging in Zaandam met drie takken te weten kunstrijden, showrijden en rolhockey.

ZRC werd in 1960 opgericht als onderafdeling van de katholieke speeltuinvereniging St. Theresia, maar was (in tegenstelling tot de speeltuinvereniging) ook toegankelijk voor niet-katholieken. De baan aan de Oostzijde moest echter wel door de pastoor van de St. Bonifatiuskerk worden gezegend.

Eind jaren zestig/begin jaren zeventig kwam de vereniging tot behoorlijke bloei als gevolg van aansprekende resultaten van leden. Gré Sikkes en Hannie Bikkel werden enkele malen Nederlands kampioen in het kunst- en showrijden, terwijl Gré Sikkes samen met John van de Winkel ook enkele malen de nationale titel in het paarrijden behaalde. Nadien liep het ledental weer terug, totdat tenslotte begin jaren tachtig 20 leden waren overgebleven.

De bouw van sporthal De Struyck op de plaats van de ZRC-baan luidde de ommekeer in. Bij de opening in 1982 was De Struyck de enige overdekte baan in Nederland voor rolschaatsers. Enkele malen werden er Nederlandse en Europese kampioenschappen verreden. Begin jaren negentig telde ZRC weer circa 100 leden, van wie ongeveer 60 aan kunsten schoonrijden deden, 20 alleen aan kunstrijden, terwijl 20 leden aan rolhockey deden.

Deze laatste sport laat zich het beste omschrijven als ijshockey op rolschaatsen met een bal, waarbij geen lichamelijk contact is toegestaan. Kunstrijden lijkt op het kunstrijden op ijs, evenals showrijden, waarbij echter meer acrobatiek is toegestaan. ZRC is sinds 1988 een zelfstandige afdeling binnen St. Theresia.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanse_roller_club.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)