Kantoor voor informatieverschaffing over vakantie en recreatie in het gebied Zaanstreek, Wijdewormer, Landsmeer en de rest van Nederland. Daarnaast houdt de VVV zich bezig met verkoop van kaarten, brochures en dergelijke en worden evenementen mede georganiseerd.

De eerste VVV van Nederland werd opgericht in Valkenburg in 1885. Daarna groeide het aantal VVV-kantoren snel, tot meer dan 450 in 990. Er bestaan drie soorten VVV-kantoren: VVV-I-kantoren, met informatieverstrekking over het hele land, regionale en lokale kantoren. De Zaanse VVV is één van de 72 I-kantoren. Deze status wordt door de Algemene Nederlandse Vereniging van VVV`s in Hilversum verleend als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals openstelling gedurende het hele jaar en informatieverschaffing over het hele land.

Voorts dient een VVV-I-kantoor theaterreserveringen en arrangementen, alsmede boekingen voor overnachtingen in het eigen gebied en elders te verzorgen en moeten er geschenkbonnen en museumzegels verkijgbaar zijn. De officiële oprichting van de Zaanse VVV dat toen nog voor Vereniging tot bevordering van Vreemdelingen Verkeer stond, had plaats in februari 1927. In 1900 was al sprake van een Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in Zaandam die echter niet zelfstandig opereerde, maar een commissie van de Vereniging tot Plaatselijk Nut betrof.

De directe aanleiding tot de oprichting van de Zaanse VVV was de aanwezigheid van een aantal plaatsen in de Zaanstreek waar tolgeldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTol

Betaling die men verschuldigd is voor het gebruik van zekere wegen, bruggen, tunnels, kanalen, vaarten en rivieren. In de Zaanstreek waren tolgelden tot in de laren '30 van de 20e eeuw een gemeentelijke bron van inkomsten. Op 'strategische plekken' in de streek waren tolhekken geplaatst. Tegen de tolheffing is in de jaren '20 en '30 veelvuldig actie gevoerd, het voortouw daartoe werd genomen door de
moest worden betaald. Door onder andere de inspanningen van de VVV werden de tollen na verloop van tijd opgeheven. Daarnaast was de Zaanse VVV ook al vroeg actief in het verschaffen van onderdak aan toeristen. Tijdens de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam vonden met name veel Japanners een slaapplaats in de Zaanstreek dankzij VVV-bemiddeling. Een hoogtepunt in het bestaan van de Zaanse VVV was de organisatie van de Dam-tot-Dam-raceplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDam-tot-Damrace

Publiciteitsevenement in 1959, georganiseerd door de Zaanse VVV in het kader van de Zaanse acties voor ondertunneling van het Noordzeekanaal. De Dam-tot-Damrace, die eind augustus `59 drie dagen lang de Zaanstreek beheerste, was een idee van de reclame-chef van
in augustus 1959. Dit evenement duurde drie dagen en had tot doel de aandacht te vestigen op de noodzaak van de aanleg van de Coentunnelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCoentunnel

Door Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen ontworpen en tussen 1961 en 1965 aangelegde, 1283 meter lange ondertunneling van het Noordzeekanaal als deel van de Ringweg A 10 Amsterdam en de Coentunnelweg A8 tussen de Zaanstreek en achterliggend Noord-Holland. De lengte van het onderwatergedeelte is 587 meter, de afrit aan de Zaanse kant 300 meter. De tunnel is zo diep aangelegd dat het Noordzeekanaal ter plaatse een diepte van 15,5 meter beneden NAP kan behouden bij een bodembree…
.

Hoogtepunten

Andere hoogtepunten waren speedboatraces op het Zwetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwet, Het

Breed water bij Wormer en Jisp, tussen de Poel en het dorp Jisp. Ook buiten de Zaanstreek komt deze naam voor, het woord Zwet betekent grens of grensscheiding. Het Zwet heeft zijn bijzondere bekoring. Men kan er afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen, genieten van mooie vergezichten, het zo boeiende vogelleven of 's avonds van een zonsondergang en het machtige silhouet van de Zaanse industrieën. Ook bij watersporters als roeiers, zeilers en zwemmers is het gebied zeer in trek.…
, Skelterraces tijdens Zaandam 150 jaar stad en een optocht met oldtimers van de Pioneer Automobile Club door de Zaanstreek in 1977. Naast de eenmalige evenementen organiseert de VVV het traditionele jaarfeest op de Zaanse Schansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Schans

Sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw ontwikkeld buurtje met woningen en andere gebouwen, vrij toegankelijk en ontworpen om de ooit in de Zaanstreek ontstane bouwstijl en -trant voor de toekomst te behouden. De Zaanse Schans ontwikkelde zich aanvankelijk onbedoeld tot mondiaal bekende toeristische bestemming met jaarlijks bijna twee miljoen bezoekers in 2016. Het buurtje verrees in een hoek van de Kalverpolder, begrensd door Kalverringdijk en Leeghwaterweg. Het terrein heeft een …
, rondvluchten boven de Zaanstreek, boottochten door de vogelbroedgebieden in Westzaan en Jisp, en rondvaarten naar Artis, het poppentheater in Oostknollendam, de grachten van Amsterdam en met de stoomboot Johannes naar het Cruquius Stoomgemaal. De Zaanse VVV is ook betrokken bij landelijke evenementen, als de Landelijke Fietsdagen en Kerkepadroutes.

Het kantoor van de VVV vond aanvankelijk onderdak aan de Gedempte Grachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGedempte Gracht

De Gedempte Gracht anno 1966 Hoofdwinkelstraat in Zaandam-west, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Rozengracht en ten zuiden van de Vinkenstraat, lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

De naam Gedempte Gracht ontstond in 1858 toen de sloot tussen het Zilverpad (zuidkant) en het
in Zaandam, eerst bij dagblad De Zaanlanderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlander, De

In de Zaanstreek, tot 1992, verschijnend ochtendblad, onderdeel van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen in Alkmaar. Het blad werd opgericht door J.C. Peereboom in Wormerveer, die in november 1886 het Algemeen Advertentieblad De Zaanlander, weekblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westzaan en Krommenie liet verschijnen. De edities van 1886 tot 1922 zijn
en later in een pand met de Zaandamse Gemeenschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaandamse Gemeenschap, Stichting

Overkoepelende stichting van sociale en culturele verenigingen en organisaties in Zaandam, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. Zoals onder het trefwoord Gemeenschap is aangegeven, ontstond na de bevrijding in 1945 in vele gemeenten de behoefte om de in de bezettingsjaren gegroeide nieuwe gemeenschapszin om te zetten in een vaste samenwerking van de sociale en culturele verenigingen en organisaties.
. In 1960 werd het kantoor verplaatst naar de Stationsstraat, en in 1984 naar de Gedempte Gracht. In de jaren zeventig waren dependances gevestigd in de Theekoepel op de Zaanse Schans en in het filiaal van de Nutsspaarbank aan de Zaanweg in Wormerveer.

De belangrijkste inkomstenbron ligt in de subsidieverschaffing van de gemeente Zaanstad, in 1991 fl. 77.000. Daarnaast beschikt de Zaanse VVV over bijdragen van leden en donateurs en zijn er inkomsten uit eigen activiteiten als VVV-geschenkbonnen, excursies, theaterreserveringen en verkoop van artikelen. Samen met de VVV's van Amsterdam, Monnickendam, Volendam, Edam en Purmerend vormde de Zaanse VVV, de Streek-VVV Groot Amsterdam. In 1990 trad Amsterdam uit dit verband, aangezien de VVV van de hoofdstad werd omgevormd in een Promotie-VVV. De Zaanse en Waterlandse VVV's vormden per 1 januari 1990 vervolgens de Streek-VVV Zaanstreek-Waterland.

C. Koppenol

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanse_vereniging_voor_vreemdelingenverkeer.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/06/09 17:48
  • door zaanlander