zbb

Zaanse Bestuurders Bondplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Bestuurders Bond (ZBB)

In januari 1906 gesticht samenwerkingsverband van een aantal toen in de Zaanstreek actieve 'moderne' vakverenigingen. Lid werden bij de oprichting ook de afdelingen Zaandam van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) en de Nederlandsche Vereeniging van Geheelonthouders (uit dit laatste blijkt de aanvankelijk nauwe band tussen vakbeweging en geheelonthouding).
, zie ook: Vakverenigingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVakverenigingen

Organisaties van werknemers, met het doel tot gezamenlijke positieverbetering te geraken. Andere namen voor vakvereniging zijn vakbeweging, arbeidersverenigingen, werknemersverenigingen en vakcentrales. De arbeidersbeweging is van grote invloed geweest op de politieke bewustwording.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zbb.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)