Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
zevenduizend [2016/10/05 21:13]
han
zevenduizend [2018/04/25 16:10] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
-==== Zevenduizend, ​De (7000==== +==== De 7000 ====
-Gratis advertentie-weekblad in Zaandam, genoemd naar de oorspronkelijke oplage van het blad. De 7000 verscheen in oktober 1919 voor het eerst, als voortzetting van het toen drie jaar oude Gemeenteblad Zaandam.+
  
-Het blad werd gefinancierd door advertenties en gemeentelijke subsidie. De gemeente leverde ook een groot deel van de kopij aan. Voorts waren ingezonden brieven, feuilletons,​ kleine berichten en artikelen uit andere bladen in de kolommen opgenomen. In 1926 was de oplage gestegen tot 12.000 exemplaren. In januari 1933 ging De 7000 op in de [[Zaanlandsche1|Zaanlandsche Courant]], een uitgave van [[stuurman3|Stuurman]]. ​   +1919 - 1933 
 + 
 +{{ :​kop7000.png?​500|}}De 7000, Zaanlandsche Courant, gratis advertentie-weekblad in Zaandam, genoemd naar de oorspronkelijke oplage van het blad. De 7000 verscheen in oktober 1919 voor het eerst, als voortzetting van het toen drie jaar oude Gemeenteblad Zaandam. 
 + 
 +Het blad werd gefinancierd door advertenties en gemeentelijke subsidie. De gemeente leverde ook een groot deel van de kopij aan. Voorts waren ingezonden brieven, feuilletons,​ kleine berichten en artikelen uit andere bladen in de kolommen opgenomen. In 1926 was de oplage gestegen tot 12.000 exemplaren. In januari 1933 ging De 7000 op in de [[zaanlandsche_courant|Zaanlandsche Courant]], een uitgave van [[stuurman3|Stuurman]]. ​  
 + 
 +{{tag>​krant weekblad advertentieblad}}