zuiderpolder

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Galensluis, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGalensluis, Jan

  (ook: Lange Laandersluis). Sluis van De Delf tussen het noordpunt van de Zuiderpolder van Assendelft en de Noorderbuitendijken. Op deze plaats was in de 15e eeuw al een Sluis.
 • Poldersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPolders

  Een polder is een uitgestrektheid land, of een complex gronden, omsloten door dijken of kaden, waardoor het van het (meestal) hoger staande buitenwater - dit is buiten de dijken of kaden - is afgesloten. Alle sloten en vaarten binnen de polder hebben in het algemeen een gemeenschappelijke waterstand; de meest gewenste waterstand wordt het polderpeil genoemd. Men tracht dit polderpeil te onderhouden door bemaling of uitwatering, in gevallen dat de waterstand ten gevolge van neerslag te h…
 • Roelensluis, Heinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoelensluis, Hein

  Hein Roelensluis, waterstaatkundige sluis van de Zuiderpolder van Assendelft op het IJ. De 15e-eeuwse sluis had geringe betekenis en is kort na 1696 afgedamd.

  sluis
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zuiderpolder.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/16 20:09
 • door jan