alberti_jacobus

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
alberti_jacobus [2018/03/14 23:13]
zaanlander
alberti_jacobus [2020/09/15 11:40] (huidige)
jan
Regel 3: Regel 3:
 Zaandijk, 30 juli 1762 - Krommenie, 18 maart 1836 Zaandijk, 30 juli 1762 - Krommenie, 18 maart 1836
  
-[{{ :jacobusalberti.png?200|//Jacobus Alberti, eerste burgemeester van Krommenie//}}]Jacobus Johan Christiaan Alberti, notaris, schout, maire en de eerste burgemeester van Krommenie, zoon van de hervormde predikant Johannes Christiaan Alberti en Stijntje Dico, in 1785 gehuwd met Lijsbeth Johannes Beets (1760-1827). In zijn jonge jaren te Zaandijk was hij kapitein van het Patriottisch gewapend burgergenootschap, is te Krommenie gaan wonen en is zijn schoonvader opgevolgd als notaris, schout en secretaris in 1797. Vóór de Franse tijd was hij schout, tijdens de Franse tijd was hij maire van Krommenie. Op 27 augustus 1825 werd hij als schout ontslagen en herbenoemd als burgemeester. +[{{ :jacobusalberti.png?200|//Jacobus Alberti, eerste burgemeester van Krommenie//}}]Jacobus Johan Christiaan Alberti was  de eerste burgemeester van Krommenie, zoon van de hervormde predikant Johannes Christiaan Alberti. In zijn jonge jaren te Zaandijk was hij kapitein van het [[patriotten|Patriottisch gewapend burgergenootschap]]. Na zijn verhuizing in 1797 naar Krommenie volgde hij  zijn schoonvader op als notaris, schout en secretaris. Vóór de [[franse_tijd|Franse tijd]] was hij schout, tijdens de Franse tijd was hij maire van Krommenie. Op 27 augustus 1825 werd hij als schout ontslagen en herbenoemd als burgemeester. 
  
-Op 7 juni 1827 overleed zijn echtgenote Lijsbeth. Uit dit huwelijk bereikte slechts één zoon de volwassen leeftijd, de zeildoekfabrikant Johannes Alberti (1786-1828). Een jaar later, op 20 december 1828 nam weduwnaar Jacobus Alberti afscheid van zijn zoon die op 45-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een borst- en maagtering en betreurde het verlies zijner kinderen van hun vader. 
  
 Na zijn overlijden op 18 maart 1836 werd hij opgevolgd door zijn schoonzoon [[wardt_dirk_van_der|Dirk van der Wart]]. Na zijn overlijden op 18 maart 1836 werd hij opgevolgd door zijn schoonzoon [[wardt_dirk_van_der|Dirk van der Wart]].
  
-{{tag>notaris burgemeester schout maire krommenie}}+{{tag> burgemeester   krommenie}}
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/alberti_jacobus.1521065595.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:33
  • (Externe bewerking)