amsterdam

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
amsterdam [2019/07/06 11:16]
jan
amsterdam [2019/07/06 11:23]
jan
Regel 1: Regel 1:
 ==== Amsterdam ==== ==== Amsterdam ====
-Buurgemeente van de Zaanstreek, reeds vroeg van grote betekenis voor met name de economische ontwikkeling van de streek, zie [[eco:​economische_ontwikkeling_voor_1580#​stad_en_platteland_economische_tegenstellingen|Economische geschiedenis ​1.2.5.]], \\ +Buurgemeente van de Zaanstreek, reeds vroeg van grote betekenis voor met name de economische ontwikkeling van de streek, 
-[[eco:​economische_ontwikkeling_1580-1800#​economische_expansie_l|2.1. economische expansie]], \\ + 
-[[eco:​economische_ontwikkeling_1580-1800#​industriele_expansie_waardoor|2.4.2. industriele expansie waardoor?​]],​ \\ +<WRAP right round box 40%> 
-[[eco:​economische_ontwikkeling_1580-1800#​economisch_verval_waardoor|2.10.3. economisc verval waardoor]], \\ +**Voor meer informatie ​zie de volgende hoofdstukken van het onderdeel [[eco:​start|economie]]** 
-[[eco:​economische_ontwikkeling_na_1800#​instellingen_van_economisch_nut|3.2.3. instellingen van economisch_nut]] en \\ +  
-[[eco:​economische_ontwikkeling_na_1800#​verstedelijkingzaanstreek_en_amsterdam|3.10.3 verstedelijking zaanstreek en amsterdam]]. ​+ 
 +  *  ​[[eco:​economische_ontwikkeling_voor_1580#​stad en platteland economische tegenstellingen|1.2.5. ​stad_en_platteland_economische_tegenstellingen]], \\ 
 +  ​* ​[[eco:​economische_ontwikkeling_1580-1800#​economische_expansie_l|2.1. economische expansie]], \\ 
 +  ​* ​[[eco:​economische_ontwikkeling_1580-1800#​industriele_expansie_waardoor|2.4.2. industriele expansie waardoor?​]],​ \\ 
 +  ​* ​[[eco:​economische_ontwikkeling_1580-1800#​economisch_verval_waardoor|2.10.3. economisc verval waardoor]], \\ 
 +  ​* ​[[eco:​economische_ontwikkeling_na_1800#​instellingen_van_economisch_nut|3.2.3. instellingen van economisch_nut]] en \\ 
 +  ​* ​[[eco:​economische_ontwikkeling_na_1800#​verstedelijkingzaanstreek_en_amsterdam|3.10.3 verstedelijking zaanstreek en amsterdam]]. ​ 
 + 
 +</​WRAP>​
  
 Voorts was en is Amsterdam ook in sociaal en cultureel opzicht van grote invloed in de Zaanstreek. Hoewel het te ver gaat om de nabijheid van Amsterdam als enige oorzaak van de groei en bloei van de Zaanstreek te noemen, is deze nabijheid zonder twijfel van bijzonder grote betekenis (geweest). Al vóór de 17e eeuw, dus vóór de spectaculaire industriële opkomst van de Zaandorpen, was de bevolking in verschillende opzichten afhankelijk van het welvarende Amsterdam. Dat wil zeggen dat de producten van door Zaankanters beoefende landbouw, veeteelt, visserij en jacht in Amsterdam werden afgezet. Bovendien was er daardoor een vervoersnoodzaak:​ er was al vroeg sprake van schipperij. En minstens zo belangrijk was, dat de relatieve overbevolking van de streek voor een belangrijk deel naar of via Amsterdam kon wegvloeien. Wat dit laatste betreft dient men te bedenken dat de toenmalige zeer extensieve landbouw al heel gauw tot overbevolking ten plattelande leidde (zie: [[Bewoningsgeschiedenis]]). De handels- en havenstad Amsterdam bood werkgelegenheid;​ het is bijvoorbeeld bekend dat jonge mannen uit de Zaanstreek als schepeling monsterden op vanuit Amsterdam varende schepen. Niet alleen Oostzaan moet in dit verband genoemd worden, maar ook in Westzaandam en bijvoorbeeld Krommeniedijk werden bemanningsleden voor de scheepvaart geworven. ​ Voorts was en is Amsterdam ook in sociaal en cultureel opzicht van grote invloed in de Zaanstreek. Hoewel het te ver gaat om de nabijheid van Amsterdam als enige oorzaak van de groei en bloei van de Zaanstreek te noemen, is deze nabijheid zonder twijfel van bijzonder grote betekenis (geweest). Al vóór de 17e eeuw, dus vóór de spectaculaire industriële opkomst van de Zaandorpen, was de bevolking in verschillende opzichten afhankelijk van het welvarende Amsterdam. Dat wil zeggen dat de producten van door Zaankanters beoefende landbouw, veeteelt, visserij en jacht in Amsterdam werden afgezet. Bovendien was er daardoor een vervoersnoodzaak:​ er was al vroeg sprake van schipperij. En minstens zo belangrijk was, dat de relatieve overbevolking van de streek voor een belangrijk deel naar of via Amsterdam kon wegvloeien. Wat dit laatste betreft dient men te bedenken dat de toenmalige zeer extensieve landbouw al heel gauw tot overbevolking ten plattelande leidde (zie: [[Bewoningsgeschiedenis]]). De handels- en havenstad Amsterdam bood werkgelegenheid;​ het is bijvoorbeeld bekend dat jonge mannen uit de Zaanstreek als schepeling monsterden op vanuit Amsterdam varende schepen. Niet alleen Oostzaan moet in dit verband genoemd worden, maar ook in Westzaandam en bijvoorbeeld Krommeniedijk werden bemanningsleden voor de scheepvaart geworven. ​
  • amsterdam.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/07/06 11:23
  • door jan