Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
bart [2019/04/29 19:52]
jan
bart [2019/04/29 20:02] (huidige)
jan
Regel 8: Regel 8:
 De volgende dag ergerde men zich zodanig dat men openlijk verklaarde dat de pastoor ketterde. Het duurde nog een jaar tot Bartel Jacobsz er openlijk voor uit kwam dat hij zich bij de hervormde leer had aangesloten. ​ De volgende dag ergerde men zich zodanig dat men openlijk verklaarde dat de pastoor ketterde. Het duurde nog een jaar tot Bartel Jacobsz er openlijk voor uit kwam dat hij zich bij de hervormde leer had aangesloten. ​
  
-Aanvankelijk bleef hij evenwel ook de Rooms Katholieke kerk nog trouw: de ene keer droeg hij de mis op, de andere keer leidde hij een dienst volgens de leer van Calvijn. Alras trokken zijn hervormde diensten verreweg de meeste kerkbezoekers. Toen de nieuwe leer steeds meer aanhang verwierf verliet pastoor Bartholemeus de Rooms Katholieke kerk. Kort daarna ​hield hij een openbare predikatie te [[Oostzaandam]] op de [[grote_sluis|Grote Sluis]], voor een grote menigte. ​+Aanvankelijk bleef hij evenwel ook de Rooms Katholieke kerk nog trouw: de ene keer droeg hij de mis op, de andere keer leidde hij een dienst volgens de leer van Calvijn. Alras trokken zijn hervormde diensten verreweg de meeste kerkbezoekers. Toen de nieuwe leer steeds meer aanhang verwierf verliet pastoor Bartholemeus de Rooms Katholieke kerk. Kort daarnaHet verhaal van Bartel Jacobsz staat uitgebreid beschreven in het boek Geschiedenis der Zaanlanden, daterend uit 1849 door Jacob Honig.  
 +Het verhaal van Bartel Jacobsz staat uitgebreid beschreven in het boek Geschiedenis der Zaanlanden, daterend uit 1849 door Jacob Honig.  
 +Het verhaal van Bartel Jacobsz staat uitgebreid beschreven in het boek Geschiedenis der Zaanlanden, daterend uit 1849 door Jacob Honig.  
 + hield hij een openbare predikatie te [[Oostzaandam]] op de [[grote_sluis|Grote Sluis]], voor een grote menigte. ​
  
 Enige tijd later trok hij op een zondag naar Westzaan, waar hij op de [[dingstal|dingstal]],​ het plein voor de kerk, waar recht werd gesproken, een predikatie hield voor een grote schare, waaronder zij van Zaandam die hem waren gevolgd en mensen van andere dorpen. Nadat de predikatie was geëindigd stormde het volk de kerk binnen en werden beelden, waaronder het prachtige beeld van St. Joris, de schutspatroon,​ omver gerukt. ​ Enige tijd later trok hij op een zondag naar Westzaan, waar hij op de [[dingstal|dingstal]],​ het plein voor de kerk, waar recht werd gesproken, een predikatie hield voor een grote schare, waaronder zij van Zaandam die hem waren gevolgd en mensen van andere dorpen. Nadat de predikatie was geëindigd stormde het volk de kerk binnen en werden beelden, waaronder het prachtige beeld van St. Joris, de schutspatroon,​ omver gerukt. ​
Regel 14: Regel 17:
 Volgens de aantekeningen van het bisdom Utrecht werd in 1568 wegens wegzending of vlucht van pastoor Bartholemeus Wilhelmi de priester Nicolaas Nicolai tot pastoor van Oostzaan aangesteld, die aldaar tot 1570 bleef. Diens aanstelling was vermoedelijk een laatste wanhopige poging de parochie alsnog voor de moederkerk te behouden. Na zijn vertrek is de parochie waarschijnlijk overgegaan op de nieuwe leer. Bartel Jacobsz. Bart vluchtte voor de vervolging naar Engeland, doch keerde later terug naar Nederland. Hij overleed op zeer hoge leeftijd te Beverwijk. ​ Volgens de aantekeningen van het bisdom Utrecht werd in 1568 wegens wegzending of vlucht van pastoor Bartholemeus Wilhelmi de priester Nicolaas Nicolai tot pastoor van Oostzaan aangesteld, die aldaar tot 1570 bleef. Diens aanstelling was vermoedelijk een laatste wanhopige poging de parochie alsnog voor de moederkerk te behouden. Na zijn vertrek is de parochie waarschijnlijk overgegaan op de nieuwe leer. Bartel Jacobsz. Bart vluchtte voor de vervolging naar Engeland, doch keerde later terug naar Nederland. Hij overleed op zeer hoge leeftijd te Beverwijk. ​
  
-Te Oostzaan werd op 18 januari 2005 het [[http://​www.grotekerkoostzaan.nl/​historie#​Opening|Bartel Jacobsz Centrum]] geopend als aanbouw van de hervormde Grote kerk.+Te Oostzaan werd op 18 januari 2005 het Bartel Jacobsz Centrum geopend als aanbouw van de hervormde Grote kerk.
  
-Het verhaal van Bartel Jacobsz staat [[http://​www.grotekerkoostzaan.nl/​historie#​Bartel%20Jacobsz|uitgebreid beschreven]] in het boek Geschiedenis der Zaanlanden, daterend uit 1849 door Jacob Honig. ​ 
  
 D. Kerssens D. Kerssens
  • bart.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/04/29 20:02
  • door jan