blikindustrie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
blikindustrie [2016/12/04 22:37]
zaanlander
blikindustrie [2017/12/24 23:05] (huidige)
zaanlander
Regel 7: Regel 7:
  
 De vraag naar blikemballage nam in de tweede helft van de 19e eeuw sterk toe. Verschillende producenten verpakten hun goederen in blik, naar voorbeeld van de cacao- en chocoladefabrieken,​ de conservenfabrieken waaronder inblikkers van groenten en vlees, en de koek- en beschuitfabrieken. ​   ​ De vraag naar blikemballage nam in de tweede helft van de 19e eeuw sterk toe. Verschillende producenten verpakten hun goederen in blik, naar voorbeeld van de cacao- en chocoladefabrieken,​ de conservenfabrieken waaronder inblikkers van groenten en vlees, en de koek- en beschuitfabrieken. ​   ​
 +
 == Ontwikkeling in de Zaanstreek == == Ontwikkeling in de Zaanstreek ==
   ​   ​
Regel 21: Regel 22:
 In de beginjaren van de blikindustrie was de vraag naar blik groter dan het aanbod daarvan. Na 1910 werd deze situatie anders. De conjunctuur daalde, terwijl de blikverwerkende industrieën hun aanbod aanzienlijk hadden uitgebreid. Het aanbod was nu groter dan de vraag en verdere uitbreiding van de productie zou de markt volledig kunnen verzieken. In de beginjaren van de blikindustrie was de vraag naar blik groter dan het aanbod daarvan. Na 1910 werd deze situatie anders. De conjunctuur daalde, terwijl de blikverwerkende industrieën hun aanbod aanzienlijk hadden uitgebreid. Het aanbod was nu groter dan de vraag en verdere uitbreiding van de productie zou de markt volledig kunnen verzieken.
  
-Zowel Woud en Schaap als Verwer hadden evenwel uitbreidingsplannen. Daarom begonnen de directies van beide bedrijven in 1912 opnieuw fusiebesprekingen. Na langdurige onderhandelingen werd in september 1912 de  ([[Verblifa|NV De Vereenigde Blikfabrieken Verblifa]]opgericht. De Verblifa was al bij de oprichting een zeer omvangrijk bedrijf; het aandelenkapitaal bedroeg ƒ 5 mln, waarvan ƒ 2 mln werd geplaatst. Eind 1912 telde Verblifa 1145 werknemers in twee fabrieken te Krommenie, Utrecht, Amsterdam en Weesp. De fabrieken te Krommenie vormden verreweg de belangrijkste poot van het concern. ​+[{{:​verblifa_anno_1924.jpg?​500 |//De blikfabriek Verblifa aan de Noordervaartdijk te Krommenie omstreeks 1924. Rechts de Nauernasche Vaart.//}}]Zowel Woud en Schaap als Verwer hadden evenwel uitbreidingsplannen. Daarom begonnen de directies van beide bedrijven in 1912 opnieuw fusiebesprekingen. Na langdurige onderhandelingen werd in september 1912 de [[Verblifa|NV De Vereenigde Blikfabrieken Verblifa]] opgericht. De Verblifa was al bij de oprichting een zeer omvangrijk bedrijf; het aandelenkapitaal bedroeg ƒ 5 mln, waarvan ƒ 2 mln werd geplaatst. Eind 1912 telde Verblifa 1145 werknemers in twee fabrieken te Krommenie, Utrecht, Amsterdam en Weesp. De fabrieken te Krommenie vormden verreweg de belangrijkste poot van het concern. ​
  
 Nadien breidde de Verblifa zich nog aanzienlijk uit, met name door bedrijfsovernames. Een belangrijke stap tot verdere concentratie in de Nederlandse blikindustrie werd gezet in 1930, toen door Verblifa de aandelen van de nv Woud en Bekkers Blikfabrieken te Dordrecht werden overgenomen. Verblifa-directeuren C. Woud en W. Woud waren in 1928 uit de directie getreden en hadden zich daarna bij Bekkers aangesloten. ​ Nadien breidde de Verblifa zich nog aanzienlijk uit, met name door bedrijfsovernames. Een belangrijke stap tot verdere concentratie in de Nederlandse blikindustrie werd gezet in 1930, toen door Verblifa de aandelen van de nv Woud en Bekkers Blikfabrieken te Dordrecht werden overgenomen. Verblifa-directeuren C. Woud en W. Woud waren in 1928 uit de directie getreden en hadden zich daarna bij Bekkers aangesloten. ​
  • blikindustrie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/12/24 23:05
  • door zaanlander