boot

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
boot [2015/10/13 14:04]
127.0.0.1 Externe bewerking
boot [2016/02/17 00:03] (huidige)
jan
Regel 1: Regel 1:
-==== Boot, Teunis (Wormerveer 1859 - Koog 1939) ==== +==== Boot, Teunis ​ ​==== 
-Volksdichter. Teun Boot werd geboren in een arm gezin in Wortnerveer-Noord en moest op zijn 9e jaar al van school. Hij ontwikkelde zich als autodidactvertaalde gedichten en een roman (^En zij komt toch') uit het Duits en kreeg vooral bekendheid door zijn wekelijkse gedichten over wel en wee in de Zaanstreekgeplaatst in “De Zaanlander`. Als overtuigd aanhanger van Domela Nieuwenhuisantimilitarist en drankbestrijderschreef hij ook voor “De Vrije Socialist'​ en “Dc Geheelonthouder'​. Daarnaast maakte hij allerlei gedichten op bestellingbijvoorbeeld voor bruiloften. Boot, die ruim 40jaar ​in dienst was bij Oliefabrieken Duyvis in Koogwas een idealist die niet alleen strijdbaar en bekwaam de pen hanteerde, maar zich ook daadwerkelijk inzette voor arme geestverwanten. Mede door zijn inzet kon een actie voor opheffing van de Zaandijker tol (dec. 1930) met succes worden afgerond. ​   ​Instituut Boot werd in de na-oorlogse jaren bezocht door leerlingen van ulo-scholen te Wormerveer. Krommenie en Zaandijk, die machineschrijven wilden leren. Toen uit verder gelegen gemeenten het verzoek kwam ook daar dergelijk onderwijs te geven, werd in 1953 Boots Rijdende Typeschool opgericht. Twee jaar later reden vijf Volkswagenbusjes met elk 100 sehrijfmachines en bemand door drie leraren, door Noord-Holland` Zuid-Holland en Utrecht om daar voornamelijk op ulo-scholen lessen in machineschrijven te geven. Door fusies in de jaren vijftig en zestig groeide het instituut verder. ​   In 1960 was de copieerinrichting uitgegroeid tot een Complete kantoordrukkerij. annex uitgeverij, vooral van door Boot geschreven boeken over machineschrijven,​ stenografie en middenstandsopleiding (met welke laatstgenoemde opleiding het instituut zich ook bezig hield). Een belendend pand aan de Wandelweg werd aangekocht, waarin de drukkerij werd ondergebracht. ln 1961 werd uitgebreid met een kantoormachinehandel. Ook werd een aantal filialen buiten de Zaanstreek geopend. ​   De gestaag groeiende uitgeverij werd in 1970 overgenomen door uitgeverij WoltersNoordhoff te Groningen, waar in 1987 de door Boot geschreven boeken nog steeds in gebruik waren. ​   In 1980 begon Boot de ontmanteling van zijn zaak. Drukkerij en instituten werden verkocht. Zoon Bernhard Boot ging verder met uitsluitend het lesgeven in stenografie en machineschrijven. Hij richt zich hoofdzakelijk op cursisten in Zaanstreek/​Waterland. Het personeelsbestand was in 1965 uitgegroeid tot 20 personen; sinds 1987 is nog slechts sprake van een eenmanszaak. ​+(Wormerveer 1859 - Koog 1939)  
 + 
 +Volksdichter. Teun Boot werd geboren in een arm gezin in Wormerveer-Noord en moest op zijn 9e jaar al van school. Hij ontwikkelde zich als autodidactvertaalde gedichten en een roman ('En zij komt toch') uit het Duits en kreeg vooral bekendheid door zijn wekelijkse gedichten over wel en wee in de Zaanstreekgeplaatst in '[[Zaanlander|De Zaanlander]]`. Als overtuigd aanhanger van [[domela|Domela Nieuwenhuis]], antimilitarist en drankbestrijderschreef hij ook voor “'​De ​Vrije Socialist'​ en '​De ​Geheelonthouder'​. ​ 
 + 
 +Daarnaast maakte hij allerlei gedichten op bestellingbijvoorbeeld voor bruiloften. Boot, die ruim 40 jaar in dienst was bij [[duyvis-recter|Oliefabrieken Duyvis]] in Koogwas een idealist die niet alleen strijdbaar en bekwaam de pen hanteerde, maar zich ook daadwerkelijk inzette voor arme geestverwanten. Mede door zijn inzet kon een actie voor opheffing van de Zaandijker tol (dec. 1930) met succes worden afgerond. ​   ​ 
 + 
  • boot.1444737896.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2015/10/13 16:07
  • (Externe bewerking)