excelsior

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
excelsior [2015/10/19 16:00]
127.0.0.1 Externe bewerking
excelsior [2020/09/10 22:06] (huidige)
jan
Regel 1: Regel 1:
 ==== Excelsior ==== ==== Excelsior ====
-Geheel Onthouders Zangvereniging te Woimerveer Opgericht op 2 november 1903 en bij Koninklijk Besluit van 10 ok'tober 1910 goedgekeurd. Het koor .stond onder leiding van H. Stolpcacaobewerker. die het koor veel successen bij concoursen bezorgde. Door het ontbreken van voldoende jeugdleden werd het koor op 10 oktober 1935 opgeheven. Excelsior was aangesloten bij het "Wormerv eers Drankvveer Comite. Zie ook: 'z' Drankbestrijding.+Geheel Onthouders Zangvereniging te Wormerveer. Opgericht op 2 november 1903 en bij Koninklijk Besluit van 10 oktober 1910 goedgekeurd. Het koor stond onder leiding van H. Stolpcacaobewerker. die het koor veel successen bij concoursen bezorgde. Door het ontbreken van voldoende jeugdleden werd het koor op 10 oktober 1935 opgeheven. Excelsior was aangesloten bij het Wormerveers Drankweer Comité. Zie ook:  [[Drankbestrijding]].
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/excelsior.1445263242.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:33
  • (Externe bewerking)