Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
jong4 [2017/11/01 20:42]
zaanlander
jong4 [2019/03/27 12:38]
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
-==== Jong, Pieter ​Hendrik ​de ====+==== Jong, Pieter de ====
  
-Heemstede 6 november 1912 - Berlijn-Tegel 4 juni 1943 +Heemstede6 november 1912 - Berlijn-Tegel4 juni 1943 
  
-Pieter de Jong, initiator en als verzetsstrijder deel uitmakend van de Stijkelgroep,​ huwde op 1 februari 1939 met Anna Louisa Dekker (31-12-1911).+Pieter ​Hendrik ​de Jong, initiator en als verzetsstrijder deel uitmakend van de Stijkelgroep,​ huwde op 1 februari 1939 met Anna Louisa Dekker (31-12-1911).
  
 In de Waakzaamheid werd mei 1939 een comité benoemd, dat de in de Zaanstreek gedetacheerde militairen aangename en nuttige ontspanning poogde te brengen. Eerder had zich een voorlopig comité gevormd, bestaande een tiental heren die de belangen van de militairen in de Zaanstreek en Waterland, dat eveneens tot het Zaanse detachement behoort, zou behartigen. Bovendien was een comité samengesteld uit de Zaanse burgemeesters. In de Waakzaamheid werd mei 1939 een comité benoemd, dat de in de Zaanstreek gedetacheerde militairen aangename en nuttige ontspanning poogde te brengen. Eerder had zich een voorlopig comité gevormd, bestaande een tiental heren die de belangen van de militairen in de Zaanstreek en Waterland, dat eveneens tot het Zaanse detachement behoort, zou behartigen. Bovendien was een comité samengesteld uit de Zaanse burgemeesters.
Regel 32: Regel 32:
  
 == Loslippigheid == == Loslippigheid ==
-In Nijverdal raakt de man die Johnny ​heeft geliquideerd ​aan de drank. Spoedig is hij weer in de Zaanstreek en verraadt door zijn door de drank gestimuleerde loslippigheid de Koogse ploeg, inclusief de beide Nijverdallers. In april 1941 wordt de Koogse Stijkelgroep,​ ongeveer gelijktijdig met de Haagse, inclusief de beide Nijverdalgangers,​ gearresteerd. Slechts enkelen, waaronder Piet Zwart en de familie Tjeertes ontspringen de dans en zullen het werk van de Koogse OD voortzetten,​ hoewel zij zich slechts moeizaam herstelt van deze catastrofe. ​+In Nijverdal raakt de man die Johnny ​liquideerde ​aan de drank. Spoedig is hij weer in de Zaanstreek en verraadt door zijn door de drank gestimuleerde loslippigheid de Koogse ploeg, inclusief de beide Nijverdallers. In april 1941 wordt de Koogse Stijkelgroep,​ ongeveer gelijktijdig met de Haagse, inclusief de beide Nijverdalgangers,​ gearresteerd. Slechts enkelen, waaronder Piet Zwart en de familie Tjeertes ontspringen de dans en zullen het werk van de Koogse OD voortzetten,​ hoewel zij zich slechts moeizaam herstelt van deze catastrofe. ​
  
 Bijna een jaar lang zaten de mensen van de Stijkelgroepen het Oranjehotel in Scheveningen. Regelmatig kwam men voor verhoor en het was een gelukkige omstandigheid,​ dat er o.a. met medewerking van enkele bewakers contact tussen de Stijkelmensen mogelijk was, zodat men vaak van elkaar wist wat men gezegd had en op die manier een zekere mate van samenspel mogelijk was.  Bijna een jaar lang zaten de mensen van de Stijkelgroepen het Oranjehotel in Scheveningen. Regelmatig kwam men voor verhoor en het was een gelukkige omstandigheid,​ dat er o.a. met medewerking van enkele bewakers contact tussen de Stijkelmensen mogelijk was, zodat men vaak van elkaar wist wat men gezegd had en op die manier een zekere mate van samenspel mogelijk was. 
Regel 41: Regel 41:
  
 == Voorarrest == == Voorarrest ==
-Ongeveer vier maanden lang zaten de leden van de Stijkelgroep in Berlijn nog in voorarrest. De processen hebben met elkaar in totaal vijf dagen geduurd. Het verloop van het proces was vooral komedie. Vóórdat het begon stond de uitslag al in grote trekken ​vast. Men werd berecht door de derde Senaat van het Oberreichs Kriegsgericht.+Ongeveer vier maanden lang zaten de leden van de Stijkelgroep in Berlijn nog in voorarrest. De processen hebben met elkaar in totaal vijf dagen geduurd. Het verloop van het proces was vooral komedie. Vóórdat het begon stond de uitslag al in grote lijnen ​vast. Men werd berecht door de derde Senaat van het Oberreichs Kriegsgericht.
  
-Deze Senaat bestond uit een generaal van de Luchtmacht, een generaal van de Infanterie en nog enkele andere hoge officieren. Eén van de heren was zo doof, dat hij niets verstond van wat er werd gezegd, een ander deed tijdens het proces zijn privé-correspondentie af en een derde zat met een verveeld gezicht zijn nagels schoon te maken. Er was geen sprake van een behandeling,​ zoals in een normaal proces ​ de gewoonte is: verhoor, verdediging,​ ondervraging,​ etc. +Deze Senaat bestond uit een generaal van de Luchtmacht, een generaal van de Infanterie en nog enkele andere hoge officieren. Eén van de heren was zo doof, dat hij niets verstond van wat er werd gezegd, een ander deed tijdens het proces zijn privé-correspondentie af en een derde zat met een verveeld gezicht zijn nagels schoon te maken. Er was geen sprake van een behandeling,​ zoals in een normaal proces de gewoonte is: verhoor, verdediging,​ ondervraging,​ etc. De beschuldigingen werden voorgelezen. Ze waren opgemaakt aan de hand van de in Scheveningen afgenomen verhoren. Dan vroeg men aan de beschuldigden of ze wisten wat ze gedaan hadden.
-De beschuldigingen werden voorgelezen. Ze waren opgemaakt aan de hand van de in Scheveningen afgenomen verhoren. Dan vroeg men aan de beschuldigden of ze wisten wat  ze gedaan hadden.+
  
-Het vonnis werd eind november 1942 bekrachtigd,​ maar de uitvoering van het vonnis ​ werd al maar uitgesteld. De families der veroordeelden,​ die inmiddels langs allerlei ​ wegen op de hoogte waren gekomen, bewogen hemel en aarde om nog iets voor hun verwanten te kunnen bereiken. Bij velen leefde ook de hoop, dat er spoedig een einde  aan de oorlog zou komen, en hierdoor het leven van de veroordeelden gered zou kunnen ​ worden. +Het vonnis werd eind november 1942 bekrachtigd,​ maar de uitvoering van het vonnis werd al maar uitgesteld. De families der veroordeelden,​ die inmiddels langs allerlei ​ wegen op de hoogte waren gekomen, bewogen hemel en aarde om nog iets voor hun verwanten te kunnen bereiken. Bij velen leefde ook de hoop, dat er spoedig een einde  aan de oorlog zou komen, en hierdoor het leven van de veroordeelden gered zou kunnen ​ worden. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Nog ruim zes maanden zaten de leden van de Stijkelgroep in hun cellen, alvorens over werd gegaan tot het uitvoeren van het vonnis. ​
-Maar het heeft niet zo mogen zijn. Nog ruim zes maanden zaten de leden van de Stijkelgroep in hun cellen, alvorens over werd gegaan tot het uitvoeren van het vonnis. ​+
  
 Op 4 juni 1943 klonken in Berlijn/​Tegel tussen acht en tien uur 's morgens de schoten die een einde maakten aan het leven van 32 leden van de Stijkelgroep. Zij werden in hun laatste ogenblikken bijgestaan door de gevangenispredikant Ds. Harald Poelchau. Zij werden één voor één doodgeschoten. De meesten hadden verzocht niet te worden geblinddoekt. Op 4 juni 1943 klonken in Berlijn/​Tegel tussen acht en tien uur 's morgens de schoten die een einde maakten aan het leven van 32 leden van de Stijkelgroep. Zij werden in hun laatste ogenblikken bijgestaan door de gevangenispredikant Ds. Harald Poelchau. Zij werden één voor één doodgeschoten. De meesten hadden verzocht niet te worden geblinddoekt.
  
-Ds. Poelchau heeft hen tot het laatste begeleid voor zover zij Protestant ​waren. De Rooms-Katholieken ​werden door een geestelijke bijgestaan. Geen klaagtoon kwam over hun lippen. Ook geen woord van haat of verbittering. Toen zij voor het vuurpeloton stonden begon één van de mannen Het Wilhelmus te zingen, en alle anderen zongen mee.  De lichamen van de 32 gefusilleerden werden ter aarde besteld in Döbaritz. Na mei 1945 lag dat in de Russische zone. Na langdurige onderhandelingen werden zij in 1947 naar de Franse sector van Berlijn overgebracht en vandaar in twee groepen naar Nederland.+Ds. Poelchau heeft hen tot het laatste begeleid voor zover zij protestant ​waren. De rooms-katholieken ​werden door een geestelijke bijgestaan. Geen klaagtoon kwam over hun lippen. Ook geen woord van haat of verbittering. Toen zij voor het vuurpeloton stonden begon één van de mannen Het Wilhelmus te zingen, en alle anderen zongen mee.  De lichamen van de 32 gefusilleerden werden ter aarde besteld in Döbaritz. Na mei 1945 lag dat in de Russische zone. Na langdurige onderhandelingen werden zij in 1947 naar de Franse sector van Berlijn overgebracht en vandaar in twee groepen naar Nederland.
  
-Het op de begraafplaats Westduin opgerichte monument werd op 4 mei 1953 onthuld door de burgemeester van Den Haag, F.M. A. Schokking. Bij deze onthulling was ook de gevangenispredikant uit Berlijn, ds. H. Poelchau, die zo veel voor de gevangenen heeft gedaan, aanwezig. Het monument werd vervaardigd door de beeldhouwster Marian Gobius. Het bestaat uit een bakstenen muur, waarin rechts een hardstenen plaat met de namen van de gevallenen is geplaatst.+Het op de begraafplaats Westduin opgerichte monument werd op 4 mei 1953 onthuld door de burgemeester van Den Haag, F.M.A. Schokking. Bij deze onthulling was ook de gevangenispredikant uit Berlijn, ds. H. Poelchau, die zo veel voor de gevangenen heeft gedaan, aanwezig. Het monument werd vervaardigd door de beeldhouwster Marian Gobius. Het bestaat uit een bakstenen muur, waarin rechts een hardstenen plaat met de namen van de gevallenen is geplaatst.
  
 Zie ook [[tweede_wereldoorlog]] ​   Zie ook [[tweede_wereldoorlog]] ​  
  
 {{tag>​tweede_wereldoorlog}} ​ {{tag>​tweede_wereldoorlog}} ​
  • jong4.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/03/27 12:38
  • door zaanlander