Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
kamer [2016/06/10 12:06]
jan [Kamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek]
kamer [2018/06/02 12:40]
zaanlander [Algemeen]
Regel 6: Regel 6:
    
  
-Aangenomen wordt dat de oorsprong van Kamers van Koophandel (KVK) in Frankrijk is te vinden. In 1599 bestond er in Marseille een stedelijke commissie, die men als voorloper kan beschouwen. Als gevolg van de Franse heerschappij in Nederland (zie: [[franse|Franse Tijd]]) vond het instituut ook hier ingang. In 1810 bepaalde Napoleon bij Keizerlijk Decreet de oprichting van KVK's in Amsterdam, Rotterdam en Embden en 'in alle overige steden waar dezelve gevraagd en door Ons op het rapport van onze Minister van Binnenlandsche Zakenin derzelver oprigting zal worden toegestemd.' ​+Aangenomen wordt dat de oorsprong van Kamers van Koophandel (KVK) in Frankrijk is te vinden. In 1599 bestond er in Marseille een stedelijke commissie, die men als voorloper kan beschouwen. Als gevolg van de Franse heerschappij in Nederland (zie: [[franse|Franse Tijd]]) vond het instituut ook hier ingang. In 1810 bepaalde Napoleon bij Keizerlijk Decreet de oprichting van KVK's in Amsterdam, Rotterdam en Embden en 'in alle overige steden waar dezelve gevraagd en door Ons op het rapport van onze Minister van Binnenlandsche Zakenin derzelver oprigting zal worden toegestemd.' ​
  
-Bij de verzelfstandiging van Nederland in 1813 bleven de Kamers bestaan en werd de aanduiding 'Kamer van Koophandel en Fabryken'​.. De taken van deze Kamers waren voornamelijk beperkt tot het gebied van advisering. Inkomsten werden aanvankelijk verkregen uit opcenten op patentrechten,​ later door verstrekte gelden van de gemeente van vestiging. Een grote verandering kwam bij de wet van 26 maart 1920. In het gehele land werden KVK's ingesteld. Dit was het gevolg van de instelling van het Handelsregister,​ waarvan het beheer aan de Kamers werd opgedragen.+Bij de verzelfstandiging van Nederland in 1813 bleven de Kamers bestaan en werd de aanduiding 'Kamer van Koophandel en Fabryken'​. De taken van deze Kamers waren voornamelijk beperkt tot het gebied van advisering. Inkomsten werden aanvankelijk verkregen uit opcenten op patentrechten,​ later door verstrekte gelden van de gemeente van vestiging. Een grote verandering kwam bij de wet van 26 maart 1920. In het gehele land werden KVK's ingesteld. Dit was het gevolg van de instelling van het Handelsregister,​ waarvan het beheer aan de Kamers werd opgedragen.
  
 De financiële basis werd gevormd door de jaarlijkse bijdragen van de in het register voorkomende bedrijven. Daarnaast kregen de Kamers het recht voor bepaalde werkzaamheden retributies te heffen. Deze werkzaamheden bestaan tegenwoordig uit het verstrekken van uittreksels uit het Handelsregister,​ de afgifte van Certificaten van Oorsprong, de afgifte van vestigingsvergunningen,​ het legaliseren van handtekeningen,​ het in depot nemen van stukken, het doen van onderzoek naar de toelaatbaarheid van een handelsnaam,​ het verstrekken van inlichtingen uit het Handelsregister enzovoort. ​ De financiële basis werd gevormd door de jaarlijkse bijdragen van de in het register voorkomende bedrijven. Daarnaast kregen de Kamers het recht voor bepaalde werkzaamheden retributies te heffen. Deze werkzaamheden bestaan tegenwoordig uit het verstrekken van uittreksels uit het Handelsregister,​ de afgifte van Certificaten van Oorsprong, de afgifte van vestigingsvergunningen,​ het legaliseren van handtekeningen,​ het in depot nemen van stukken, het doen van onderzoek naar de toelaatbaarheid van een handelsnaam,​ het verstrekken van inlichtingen uit het Handelsregister enzovoort. ​
  
-Het toezicht op de Kamers werd opgedragen aan de minister van economische zaken. Bij de Kamers werden afdelingen Grootbedrijf en Kleinbedrijf ingesteld, die in het algemeen evenveel leden telden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wijzigde de Duitse bezetter de organisatievorm,​ waarbij provinciale Kamers werden ingesteld. In provincies met meer dan één Kamer zoals in Noord-Holland ​werden er naast een hoofdkwartier ​in onze provincie ​Amsterdam ​regionale kantoren ingesteld. Per januari 1951 werd de oude toestand hersteld. ​+Het toezicht op de Kamers werd opgedragen aan de minister van economische zaken. Bij de Kamers werden afdelingen Grootbedrijf en Kleinbedrijf ingesteld, die in het algemeen evenveel leden telden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wijzigde de Duitse bezetter de organisatievorm,​ waarbij provinciale Kamers werden ingesteld. In provincies met meer dan één Kamerzoals in Noord-Hollandwerden er naast een hoofdkwartier in Amsterdam regionale kantoren ingesteld. Per januari 1951 werd de oude toestand hersteld. ​
  
 === Ontwikkeling in de Zaanstreek === === Ontwikkeling in de Zaanstreek ===
  • kamer.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/04/29 20:29
  • door 82.74.36.146