Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
maas [2018/03/06 01:32]
zaanlander [Maas, Gerard]
maas [2019/05/16 09:30]
jan
Regel 2: Regel 2:
 Zaandam, 17 augustus 1913 - Amsterdam, 6 april 1988 Zaandam, 17 augustus 1913 - Amsterdam, 6 april 1988
  
-[{{:​gerard_maas.png?​200 |//Gerard Maas 1913-1988//​}}]Gerardus (Gerard) Maas, verzetsstrijder,​ lid van de gemeenteraad van Zaandam en Statenlid van Provinciale Staten voor de CPN, redacteur van De Waarheid. Geboren in een arm bootwerkersgezin voelde Gerard Maas zich aangetrokken tot studie, verslond boeken en kranten tot diep in de nacht. Hij wist een viool te bemachtigen en leerde er voortreffelijk op spelen. Hij meldde zich bij een toneelvereniging en werd de hoofdrolspeler. Zijn laatste rol, in de bezettingstijd,​ was die van Tijl Uilenspiegel:​ heel Zaandam sprak er over. Toen de oorlog naderde werd hij communist. Die oorlog bepaalde de verdere richting van zijn leven. Hij ging deel uitmaken ​van de illegale Zaanse CPN-leiding, hij schreef, redigeerde, sprak, organiseerde,​ bemoedigde, tot hij in 1943 door verraad gepakt ​werd+[{{:​gerard_maas.png?​200 |//Gerard Maas 1913-1988//​}}]Gerardus (Gerard) Maas, verzetsstrijder,​ lid van de gemeenteraad van Zaandam en Statenlid van Provinciale Staten voor de [[cpn|CPN]], redacteur van [[waarheid|De Waarheid]]\\ 
 +Geboren in een arm bootwerkersgezin voelde Gerard Maas zich aangetrokken tot studie. ​ Toen de oorlog naderde werd hij communist ​en maakte ​deel uit van de leiding ​van de illegale Zaanse CPN en werd in 1943 door verraad gepakt. ​
  
-Tweemaal werd hij voor het vuurpeloton gebracht, maar het vonnis werd beide keren niet voltrokken. Het laatste oorlogsjaar bracht Maas in een Duits tuchthuis door. Hij werd gemarteld maar hij brak niet. Hij werd ter dood veroordeeld,​ maar het vonnis werd door een samenloop van omstandigheden niet voltrokken. Op een meidag in 1945 kwam hij terug in het bevrijdde Zaandam en diezelfde avond hield hij voor duizenden toegestroomde mensen een schitterende redevoering,​ vol hoop. Het leven begon opnieuw en hij kon het aan+Tweemaal werd hij voor het vuurpeloton gebracht, maar het vonnis werd beide keren niet voltrokken. Het laatste oorlogsjaar bracht Maas in een Duits tuchthuis door. 
  
-Na de bevrijding werd Maas direct ​in de noodgemeenteraad van Zaandam gevraagd. Na de eerste verkiezingen werd hij in 1946 voorzitter van de uit acht personen bestaande ​CPN-fractie. In deze functie kwam hij meermalen in botsing met de in 1948 benoemde burgemeester ​ [[Thomassen|Wim Thomassen]]. Maas werd redacteur van De Waarheid en vervulde verschillende partijfuncties. In 1954 moest hij in verband met zijn verhuizing naar Rotterdam zijn raadslidmaatschap opgeven. ​+Na de bevrijding werd Maas in de noodgemeenteraad van Zaandam gevraagd. Na de eerste verkiezingen werd hij in 1946 voorzitter van de CPN-fractie. In deze functie kwam hij meermalen in botsing met de in 1948 benoemde burgemeester ​ [[Thomassen|Wim Thomassen]]. Maas werd redacteur van De Waarheid en vervulde verschillende partijfuncties. In 1954 moest hij in verband met zijn verhuizing naar Rotterdam zijn raadslidmaatschap opgeven. ​
  
 Vier jaar later verhuisde hij naar Amsterdam-Noord. In de jaren zestig en zeventig zat hij veertien jaar in de Provinciale Staten van Noord-Holland. ​ Vier jaar later verhuisde hij naar Amsterdam-Noord. In de jaren zestig en zeventig zat hij veertien jaar in de Provinciale Staten van Noord-Holland. ​
  
-Voorts was hij+Maas publiceeerde een drietal boeken over zijn oorlogservaringen:  
-   * Voorzitter van het Nederlands Vredesberaad,​  +  * De Kroniek van de Februaristaking (Amsterdam 1961) 
-   * Gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Zaandam, +  * Tijgers in tanks (Amsterdam, 1968) 
-   * Statenlid van Noord-Holland. Lange jaren lid van het partijbestuur,​  +  * Ter dood veroordeeld (Amsterdam, 1971) 
-   * Partijorganisator in Rotterdam en in Brabant, +
-   * Spreker op honderden, misschien wel duizend of meer vergaderingen,​ in volle zalen of op een kar ergens in Brabant, waar schooljongens werden gestuurd om hem onverstaanbaar te maken.  +
-   * Inleider op cursussen,  +
-   * Organisator van partijpropaganda.  +
-   * Redacteur van  De Waarheid.  +
-   Secretaris van de Nederlandse Vredesraad.  +
-   * Lid van het Februari-herdenkingscomité.  +
-   * Schrijver van brochures en tijdschriftenartikelen.  +
-   * Secretaris van het Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek,  +
-   * Schrijver over zijn oorlogservaringen, ​De Kroniek van de Februaristaking (Amsterdam 1961) en Ter dood veroordeeld (Amsterdam, 1971) en Tijgers in tanks.+
  
        
 {{tag>​tweede_wereldoorlog statenlid raadslid redacteur}} {{tag>​tweede_wereldoorlog statenlid raadslid redacteur}}
  • maas.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/16 09:30
  • door jan