Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
spaanse [2019/04/29 09:43]
jan [Vrede van Munster]
spaanse [2019/04/29 09:43] (huidige)
jan [Vrede van Munster]
Regel 22: Regel 22:
 Ook de economie van het welvarende zuidelijke deel van de Nederlanden stagneerde. Onder deze omstandigheden moest er een uitweg aan de onderhandelingstafel gevonden worden. Geheel onverwacht, op 4 maart 1576, stierf de landvoogd. De Raad van State, waarin gematigden de overhand hadden, nam de landvoogdij tijdelijk waar, maar wilde niet de Staten-Generaal bijeenroepen. Toen dit zonder vertegenwoordigers van Holland en Zeeland tegen de wil van Filips ​ II toch gebeurde, werden onderhandelingen met Oranje begonnen. ​ Ook de economie van het welvarende zuidelijke deel van de Nederlanden stagneerde. Onder deze omstandigheden moest er een uitweg aan de onderhandelingstafel gevonden worden. Geheel onverwacht, op 4 maart 1576, stierf de landvoogd. De Raad van State, waarin gematigden de overhand hadden, nam de landvoogdij tijdelijk waar, maar wilde niet de Staten-Generaal bijeenroepen. Toen dit zonder vertegenwoordigers van Holland en Zeeland tegen de wil van Filips ​ II toch gebeurde, werden onderhandelingen met Oranje begonnen. ​
 ==Vrede van Munster== ==Vrede van Munster==
-Deze resulteerden in de Pacificatie van Gent. Met de ondertekening van de Unie van Utrecht(([[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Unie_van_Utrecht_(1579)|Unie van Utrecht]])) op 23 januari 1579 werd al ten dele de basis gelegd voor uiteindelijke vrede. Er ontstond een langdurige status quo en pas met de Vrede van Munster(([[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Vrede_van_M%C3%BCnster|Vrede van Munster]])) ​kwam in 1648 de Tachtigjarige Oorlog definitief tot haar einde. ​+Deze resulteerden in de Pacificatie van Gent. Met de ondertekening van de Unie van Utrecht(([[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Unie_van_Utrecht_(1579)|Unie van Utrecht]])) op 23 januari 1579 werd al ten dele de basis gelegd voor uiteindelijke vrede. Er ontstond een langdurige status quo en pas met de Vrede van Munster kwam in 1648 de Tachtigjarige Oorlog definitief tot haar einde. ​
  
 De literatuur over de Zaanstreek in de Spaanse Tijd is uitermate beperkt. Vrijwel alle schrijvers stoelden hun uitlatingen op [[soeteboom|Hendrick Soeteboom'​s]] De Nederlandsche beroerten en oorlogen omtrent het IJ en aan de Zaan(([[https://​archive.org/​details/​ned-kbn-all-00009882-001/​page/​n9|De Nederlandsche beroerten en oorlogen omtrent het IJ en aan de Zaan]])) Amsterdam omstreeks 1750. [[honig_jacob_janszoon_jr|Jacob Honig Jsz. Jr.]] ging uitgebreid in op de Zaanstreek in de jaren 1572-1576 via zijn Geschiedenis der Zaanlanden(([[https://​archive.org/​details/​geschiedenisder01honigoog/​page/​n8|Geschiedenis der Zaanlanden]])),​ Zaandijk 1849, maar vermeldde al: 'Op Soeteboom kan men niet onvoorwaardelijk vertrouwen, (...) zijn ingenomenheid met de Zaanlanden, doet hem menige onwaarschijnlijkheid als waar aannemen.'​ Op zijn beurt toonde Honig echter dezelfde ingenomenheid met wat hij 'de wakkere daden' van de inwoners noemde. Zijn beschrijving beperkte zich tot de opsomming van militaire schermutselingen. Het was in de tijd van Soeteboom en Honig traditie alleen de politiek dynastieke/​militaire/​staatkundige en de economische geschiedenis te behandelen. Het sociaal-culturele leven bleef onbesproken of kwam slechts aan bod als ondersteuning van hun betoog. Daardoor is vrijwel niets bekend over de jaren na 1576.  De literatuur over de Zaanstreek in de Spaanse Tijd is uitermate beperkt. Vrijwel alle schrijvers stoelden hun uitlatingen op [[soeteboom|Hendrick Soeteboom'​s]] De Nederlandsche beroerten en oorlogen omtrent het IJ en aan de Zaan(([[https://​archive.org/​details/​ned-kbn-all-00009882-001/​page/​n9|De Nederlandsche beroerten en oorlogen omtrent het IJ en aan de Zaan]])) Amsterdam omstreeks 1750. [[honig_jacob_janszoon_jr|Jacob Honig Jsz. Jr.]] ging uitgebreid in op de Zaanstreek in de jaren 1572-1576 via zijn Geschiedenis der Zaanlanden(([[https://​archive.org/​details/​geschiedenisder01honigoog/​page/​n8|Geschiedenis der Zaanlanden]])),​ Zaandijk 1849, maar vermeldde al: 'Op Soeteboom kan men niet onvoorwaardelijk vertrouwen, (...) zijn ingenomenheid met de Zaanlanden, doet hem menige onwaarschijnlijkheid als waar aannemen.'​ Op zijn beurt toonde Honig echter dezelfde ingenomenheid met wat hij 'de wakkere daden' van de inwoners noemde. Zijn beschrijving beperkte zich tot de opsomming van militaire schermutselingen. Het was in de tijd van Soeteboom en Honig traditie alleen de politiek dynastieke/​militaire/​staatkundige en de economische geschiedenis te behandelen. Het sociaal-culturele leven bleef onbesproken of kwam slechts aan bod als ondersteuning van hun betoog. Daardoor is vrijwel niets bekend over de jaren na 1576. 
  • spaanse.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/04/29 09:43
  • door jan