Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
terwey [2019/02/16 08:09]
zaanlander
terwey [2019/12/06 14:35] (huidige)
kelvin
Regel 27: Regel 27:
 In 1892 oppert dr. Kollewijn het denkbeeld, weer eens aan de Nederlandse spelling te gaan tornen, om haar tot de eenvoudigste vorm terug te brengen. Een commissie, bestaande uit P. Buitenrust Hettema, H. J. Emous, P. de Geus, Gerard Keller, R. A. Kollewijn en Tijs Terwey, heeft een brochure met voorstellen tot vereenvoudiging van het stelsel van de Vries en te Winkel nader toegelicht. Ten einde de nieuwe schrijfwijze te verwezenlijken,​ nodigt de commissie een ieder uit te willen mededelen, of hij met de voorstellen kan meegaan of niet. De commissie vestigt er de aandacht op, dat zij door vereenvoudiging van de [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMKB04:​000123777:​mpeg21:​a0005|spelregels]] de spelling regelt naar de beschaafde uitspraak. ​ In 1892 oppert dr. Kollewijn het denkbeeld, weer eens aan de Nederlandse spelling te gaan tornen, om haar tot de eenvoudigste vorm terug te brengen. Een commissie, bestaande uit P. Buitenrust Hettema, H. J. Emous, P. de Geus, Gerard Keller, R. A. Kollewijn en Tijs Terwey, heeft een brochure met voorstellen tot vereenvoudiging van het stelsel van de Vries en te Winkel nader toegelicht. Ten einde de nieuwe schrijfwijze te verwezenlijken,​ nodigt de commissie een ieder uit te willen mededelen, of hij met de voorstellen kan meegaan of niet. De commissie vestigt er de aandacht op, dat zij door vereenvoudiging van de [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMKB04:​000123777:​mpeg21:​a0005|spelregels]] de spelling regelt naar de beschaafde uitspraak. ​
  
-Tot de voorgestelde vereenvoudigingen behoren de volgende: ​ 
-   * De //e// en de //o// worden op het eind van een lettergreep niet verdubbeld: bleken, lopen, zo.  
-   * Men schrijft //ie// in open lettergrepen : Januarie en ook in het achtervoegsel ies : Pruisies. ​ 
-   * De stomme //ch// en de stomme //h// vervallen in Nederlandsche woorden: vis, dorsen, tans.  
-   * In bastaarden wordt //ph// door //ƒ// vervangen: fotografie. ​ 
-   * Omtrent de geslachten van de zelfstandige naamwoorden wordt voorgesteld,​ mannelijk te noemen de namen van mannelijke personen en dieren, wanneer er een afzonderlijke naam voor het wijfje bestaat, alsook de woorden: mens en hond. Vrouwelijk zijn: de namen van vrouwelijke personen en dieren, wanneer er een afzonderlijke naam voor het mannetje bestaat. ​ 
-   * Tweeslachtig,​ mannelijk en vrouwelijk, zijn de niet onzijdige stofnamen. ​ 
-   * Alle overige zelfstandige naamwoorden hebben een gemengd geslacht. Volgens de vereenvoudigingen zou ook de verbuiging van het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord anders worden: //een//, //zijn//, //uw//, in plaats van eene, zijne, uwe, enz.  
-   * In de vervoeging van de werkwoorden wordt geen verandering voorgesteld,​ omdat bij de vervoeging van de sterke en zwakke werkwoorden regels gevolgd worden, die in overeenstemming zijn met de regels van de uitspraak en van de gelijkvormigheid. ​ 
  
-De commissie is overtuigd, dat met deze wijzigingen de meerderheid van de landgenoten zal worden geriefd; zij voornamelijk,​ die in staat zijn, eenvoudige taalregels, zonder veel uitzonderingen,​ behoorlijk toe te passen. ​ 
  
 Op 17 september 1893 overleed de Tijs Terwey, leraar in het Nederlands aan de Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen,​ ook zeer bekend door zijn Nederlandse spraakkunst. Tijs Terwey bereikte de leefijd van 48 jaar. Ofschoon hij aan een slepende borstziekte leed en langzaam in krachten afnam, was een zo spoedige beslissing toch niet te verwachten. De Kweekschool lijdt door zijn heengaan een zeer groot verlies. Op 17 september 1893 overleed de Tijs Terwey, leraar in het Nederlands aan de Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen,​ ook zeer bekend door zijn Nederlandse spraakkunst. Tijs Terwey bereikte de leefijd van 48 jaar. Ofschoon hij aan een slepende borstziekte leed en langzaam in krachten afnam, was een zo spoedige beslissing toch niet te verwachten. De Kweekschool lijdt door zijn heengaan een zeer groot verlies.
  • terwey.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/12/06 14:35
  • door kelvin