aafjes_jan_pieter

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
aafjes_jan_pieter [2017/05/16 13:10]
zaanlander
aafjes_jan_pieter [2017/10/22 09:03] (huidige)
zaanlander
Regel 5: Regel 5:
 Aanvankelijk zuivelhandelaar te Krommenie, betrokken bij de regionale en later voorzitter van de landelijke organisatie in deze branche. Hij maakte zich sterk voor een schappelijke melkprijs. Jan Pieter Aafjes was later fractie-voorzitter en gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid en geruime tijd wethouder van Krommenie, in welke functie hij tevens lid was van de Ontwikkelingsraad en bestuurslid van de Stichting de Zaanse Schans. Aanvankelijk zuivelhandelaar te Krommenie, betrokken bij de regionale en later voorzitter van de landelijke organisatie in deze branche. Hij maakte zich sterk voor een schappelijke melkprijs. Jan Pieter Aafjes was later fractie-voorzitter en gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid en geruime tijd wethouder van Krommenie, in welke functie hij tevens lid was van de Ontwikkelingsraad en bestuurslid van de Stichting de Zaanse Schans.
  
-**Zaterdag melk aan de kar**+==Zaterdag melk aan de kar==
  
-,,Laat de weekklanten op maandag in plaats van op zaterdag afrekenen. Neem 's zaterdags geen lege flessen aan. Lever steriele melk op vrijdag af in plaats van op zaterdag. Schaf de bezorging van melk aan de huisdeur op zaterdag af en laat de klanten die dag aan de kar komen."​ Dit advies gaf de voorzitter van de Centrale Melkhandelaren Organisatie, ​J. P. Aafjes, op [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010953846:​mpeg21:​a0269|23 mei 1962]] aan de in Leeuwarden congresserende leden. ​+,,Laat de weekklanten op maandag in plaats van op zaterdag afrekenen. Neem 's zaterdags geen lege flessen aan. Lever steriele melk op vrijdag af in plaats van op zaterdag. Schaf de bezorging van melk aan de huisdeur op zaterdag af en laat de klanten die dag aan de kar komen."​ Dit advies gaf de voorzitter van de Centrale Melkhandelaren Organisatie, ​Jan Pieter ​Aafjes, op [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010953846:​mpeg21:​a0269|23 mei 1962]] aan de in Leeuwarden congresserende leden. ​
 Hij was, als ervaren melkhandelaar,​ van mening dat de melkhandelaren de service zo groot mogelijk dienen te houden. Niet bezorgen op één vaste dag in de week werd niet wenselijk geacht, omdat de omzet daardoor te sterk zou dalen. Hij was, als ervaren melkhandelaar,​ van mening dat de melkhandelaren de service zo groot mogelijk dienen te houden. Niet bezorgen op één vaste dag in de week werd niet wenselijk geacht, omdat de omzet daardoor te sterk zou dalen.
  
-Voorzitter Aafjes van de Centrale Melkhandelarenorganisatie (CMO), hield op [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010679467:​mpeg21:​a0270|17 mei 1964]] tijdens een bijeenkomst van De Bond van Kleinhandelaren in melk en zuivelprodukten ​een korte toespraak, waarin hij wees op de onschatbare waarde van het bezorgen van de melk bij de consument en waarin hij zich voorstander toonde van de in te stellen arbeidsongeschiktheidsverzekering.+Voorzitter Aafjes van de Centrale Melkhandelarenorganisatie (CMO), hield op [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010679467:​mpeg21:​a0270|17 mei 1964]] tijdens een bijeenkomst van De Bond van Kleinhandelaren in melk en zuivelproducten ​een korte toespraak, waarin hij wees op de onschatbare waarde van het bezorgen van de melk bij de consument en waarin hij zich voorstander toonde van de in te stellen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  
   
-**Prijsbeleid ​van regering wordt ons noodlottig**+==Prijsbeleid noodlottig==
  
-Ruim vijftienhonderd zelfstandige melkhandelaren uit het hele land, die georganiseerd ​zijn in de Centrale Melkhandelaren Organisatie (CMO) waren op [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010889759:​mpeg21:​a0199|23 mei 1964]] naar Leeuwarden gekomen voor de jaarvergadering. De opkomst van de leden was zo groot, dat het bestuur van de organiserende Friese bond, niet bijtijds een zaal hadden kunnen vinden, die de vergadering onderdak kon verschaffen. In de open lucht werd daarom vergaderd.+Ruim vijftienhonderd zelfstandige melkhandelaren uit het hele land, georganiseerd in de Centrale Melkhandelaren Organisatie (CMO) waren op [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010889759:​mpeg21:​a0199|23 mei 1964]] naar Leeuwarden gekomen voor de jaarvergadering. De opkomst van de leden was zo groot, dat het bestuur van de organiserende Friese bond, niet bijtijds een zaal hadden kunnen vinden, die de vergadering onderdak kon verschaffen. In de open lucht werd daarom vergaderd.
  
-Op de terrassen van het kunstcentrum de Prinsetuin zaten de leden; in de koepel van de muziektent zaten de bestuursleden 'te verrekken van de kou', aldus de voorzitter van de Friese Bond, de heer C. Boonstra, in zijn welkomstwoord. Over de vijver van de Prinsetuin heen viel de voorzitter van de CMO, de heer J. P. Aafjes, het prijsbeleid van de overheid aan. „Dit prijsbeleid wordt ons noodlottig. We schieten niets op met een opmerking van de minister, als we die horen zeggen, dat wij, zelfstandige melkhandelaren,​ niet in zijn prijspolitiek passen."​+Op de terrassen van het kunstcentrum de Prinsetuin zaten de leden; in de koepel van de muziektent zaten de bestuursleden 'te verrekken van de kou', aldus de voorzitter van de Friese Bond, de heer C. Boonstra, in zijn welkomstwoord. Over de vijver van de Prinsetuin heen viel de voorzitter van de CMO, Jan Pieter ​Aafjes, het prijsbeleid van de overheid aan. „Dit prijsbeleid wordt ons noodlottig. We schieten niets op met een opmerking van de minister, als we die horen zeggen, dat wij, zelfstandige melkhandelaren,​ niet in zijn prijspolitiek passen."​
  
-**Machtsmisbruik**+==Machtsmisbruik==
  
-Het noodlot van dit prijsbeleid is, zo klonk door heel de toespraak van voorzitter Aafjes heen, dat de zelfstandige melkhandelaren niet profiteren van de heersende welvaart. „Die gaat onze deur voorbij."​ Maar niet alleen maken de zelfstandige melkhandelaren front tegen het prijsbeleid van de regering. Ook naar de kant van de geconcentreerde detailhandel moeten de zelfstandigen strijden, aldus de heer Aafjes. „Machtsmisbruik"​ noemde hij de methoden, die door de geconcentreerde melkbedrijven +Het noodlot van dit prijsbeleid is, zo klonk door heel de toespraak van voorzitter Aafjes heen, dat de zelfstandige melkhandelaren niet profiteren van de heersende welvaart. „Die gaat onze deur voorbij."​ Maar niet alleen maken de zelfstandige melkhandelaren front tegen het prijsbeleid van de regering. Ook naar de kant van de geconcentreerde detailhandel moeten de zelfstandigen strijden, aldus de heer Aafjes. „Machtsmisbruik"​ noemde hij de methoden, die door de geconcentreerde melkbedrijven veelal aan de dag worden gelegd.
-veelal aan de dag worden gelegd.+
  
 De arbeidstijdverkorting kreeg als aspect van onze welvaartsstaat speciale aandacht van de heer Aafjes. „Dat is niet alleen een zaak voor de melkbezorger;​ ook de melkdetaillist,​ de ondernemer, dient deze arbeidstijdverkorting te kennen.''​ Een samenspel tussen consument en melkhandelaar achtte hij bij de verwezenlijking van deze arbeidstijdverkorting noodzakelijk. Voor alles moeten we „de service aan de consument hoog houden",​ aldus Aafjes. De arbeidstijdverkorting kreeg als aspect van onze welvaartsstaat speciale aandacht van de heer Aafjes. „Dat is niet alleen een zaak voor de melkbezorger;​ ook de melkdetaillist,​ de ondernemer, dient deze arbeidstijdverkorting te kennen.''​ Een samenspel tussen consument en melkhandelaar achtte hij bij de verwezenlijking van deze arbeidstijdverkorting noodzakelijk. Voor alles moeten we „de service aan de consument hoog houden",​ aldus Aafjes.
  
  
-**Geen melkslijter voor wit loon** +==Geen melkslijter voor wit loon==
- +
-„Melkhandelaren kunnen voor de bezorging van hun produkten voor de '​witte'​ garantielonen geen personeel krijgen. Deze sector van de middenstand is genoodzaakt met de loonbetaling naar andere mogelijkheden te zoeken. Een gezonde zelfstandige melkhandel heeft ook recht op een menswaardig bestaan, aangepast aan de tijd van welvaart, waarin het Nederlandse volk thans mag leven en waarbij het midden- en kleinbedrijf,​ dus ook de melkhandel, nog steeds ten achter blijft"​. Deze bittere klacht uitte voorzitter van de Centrale Melkhandelaren Organisatie,​ J.P. Aafjes op [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​110588608:​mpeg21:​a0319|13 mei 1964]] in zijn jaarrede op het jubileumcongres te Amsterdam.+
  
 +„Melkhandelaren kunnen voor de bezorging van hun producten voor de '​witte'​ garantielonen geen personeel krijgen. Deze sector van de middenstand is genoodzaakt met de loonbetaling naar andere mogelijkheden te zoeken. Een gezonde zelfstandige melkhandel heeft ook recht op een menswaardig bestaan, aangepast aan de tijd van welvaart, waarin het Nederlandse volk thans mag leven en waarbij het midden- en kleinbedrijf,​ dus ook de melkhandel, nog steeds ten achter blijft"​. Deze bittere klacht uitte voorzitter van de Centrale Melkhandelaren Organisatie,​ J.P. Aafjes op [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​110588608:​mpeg21:​a0319|13 mei 1964]] in zijn jaarrede op het jubileumcongres te Amsterdam.
   
-**Groot schandaal melk als lokartikel ​te gebruiken**+==Melk ​als lokartikel==
  
 ,,Het is een groot schandaal dat de melk gebruikt, wordt als lokartikel voor de levensmiddelenzaken. We hebben dit jarenlang gezien met de roomboter en wat is ervan overgebleven?​ Niets. Het wordt bijna niet meer verkocht."​ Dit zei voorzitter Aafjes,​tijdens de jaarvergadering van de CMO op [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​011015272:​mpeg21:​a0035|8 mei 1968]] in Emmeloord. ​ ,,Het is een groot schandaal dat de melk gebruikt, wordt als lokartikel voor de levensmiddelenzaken. We hebben dit jarenlang gezien met de roomboter en wat is ervan overgebleven?​ Niets. Het wordt bijna niet meer verkocht."​ Dit zei voorzitter Aafjes,​tijdens de jaarvergadering van de CMO op [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​011015272:​mpeg21:​a0035|8 mei 1968]] in Emmeloord. ​
  
 Aafjes noemde het gebruik van melk als lokartikel een degradatie van dit product. ,,Dit is niet alleen ten nadele van de veehouders en melkhandelaren,​ maar ook van de consument. Voor een artikel waarmee geknoeid wordt heeft men minder waardering. Daarom zal er in de toekomst een nog sterkere binding met de leverende bedrijven moeten komen. Wij zullen van die bedrijven de melk betrekken die de voorkeur geven aan de melkhandelaar en alleen maar melk afleveren aan levensmiddelenbedrijven in overleg met de plaatselijke of regionale melkhandel en tegen een prijs die wij er ook voor rekenen."​ Aafjes noemde het gebruik van melk als lokartikel een degradatie van dit product. ,,Dit is niet alleen ten nadele van de veehouders en melkhandelaren,​ maar ook van de consument. Voor een artikel waarmee geknoeid wordt heeft men minder waardering. Daarom zal er in de toekomst een nog sterkere binding met de leverende bedrijven moeten komen. Wij zullen van die bedrijven de melk betrekken die de voorkeur geven aan de melkhandelaar en alleen maar melk afleveren aan levensmiddelenbedrijven in overleg met de plaatselijke of regionale melkhandel en tegen een prijs die wij er ook voor rekenen."​
- 
   
-**Melkhandelaren samen in één bond**+==Melkhandelaren samen in één bond==
  
 De drie landelijke bonden van melkdetailhandelaren [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010618253:​mpeg21:​a0255|richtten in september 1969]] de Verenigde Nederlandse Melkhandel op. De snelle ontwikkeling met de daaruit voortvloeiende veelheid aan problemen in deze ondernemersgroep maakt een constructieve samenwerking noodzakelijk. De Vereniging én secretariaten van de drie organisaties in de melkdetailhandel worden in Utrecht ondergebracht. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de heren A. Th. van Schaik uit Utrecht (voorzitter),​ L. P. Janson, uit Leiden (secretaris),​ J. van Ringen uit Groningen (penningmeester),​ A. van Buuren uit Delft, J. P. Aafjes uit Krommenie, en W. Kolkman uit Daarlerveen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de dagelijkse besturen van de drie bonden. De drie landelijke bonden van melkdetailhandelaren [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010618253:​mpeg21:​a0255|richtten in september 1969]] de Verenigde Nederlandse Melkhandel op. De snelle ontwikkeling met de daaruit voortvloeiende veelheid aan problemen in deze ondernemersgroep maakt een constructieve samenwerking noodzakelijk. De Vereniging én secretariaten van de drie organisaties in de melkdetailhandel worden in Utrecht ondergebracht. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de heren A. Th. van Schaik uit Utrecht (voorzitter),​ L. P. Janson, uit Leiden (secretaris),​ J. van Ringen uit Groningen (penningmeester),​ A. van Buuren uit Delft, J. P. Aafjes uit Krommenie, en W. Kolkman uit Daarlerveen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de dagelijkse besturen van de drie bonden.
  • aafjes_jan_pieter.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/10/22 09:03
  • door zaanlander