Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
abspoel [2019/04/18 20:08]
jan
abspoel [2019/05/24 21:51] (huidige)
jan
Regel 9: Regel 9:
  
    
-„De roep om meer politie en strengere straffen is een veel groter gevaar voor onze democratische samenleving dan de gestegen criminaliteit,"​ zo meende Abspoel in zijn in 1986 verschenen tweede boek '​Tralies zijn geen medicijn' met als ondertitel '​bespiegelingen van een strafrechter'. De gepensioneerde hoofdofficier van Justitie in Alkmaar beschreef in '​Studenten,​ moordenaars en ander volk' een aantal spectaculaire strafzaken die hij als officier van Justitie in Amsterdam behandelde.  +„De roep om meer politie en strengere straffen is een veel groter gevaar voor onze democratische samenleving dan de gestegen criminaliteit,"​ zo meende Abspoel in zijn in 1986 verschenen tweede boek '​Tralies zijn geen medicijn'​. De gepensioneerde hoofdofficier van Justitie in Alkmaar beschreef in '​Studenten,​ moordenaars en ander volk' een aantal spectaculaire strafzaken die hij als officier van Justitie in Amsterdam behandelde. ​\\ 
-Circa 3000 strafzaken, kleine criminaliteit,​ kreeg hij als plaatsvervangend politierechter bij de rechtbanken in Den Haag en Haarlem onder ogen. Links en rechts werden flinke tikken uitgedeeld; hij liet zich over diverse ​personen ​kritisch uit, toch bleek dit boek minder geruchtmakend te zijn. Z'n achting voor het OM daalde, maar ook die voor de advocatuurmet uitzondering van de sociale advocatuur en de advocatencollectieven, steeg geenszins.+Hij liet zich diverse ​malen kritisch uit over het OM daalde ​en de advocatuur met uitzondering van de sociale advocatuur en de advocatencollectieven.
  
-Een passage over de raadslieden:​ „Hun kennis van het recht is vaak uiterst gering. Het komt niet zelden voor dat ik een verdachte moet vrijspreken vanwege een gebrekkige ​dagvaarding of andere ​juridische onvolkomenheden,​ zonder dat de raadsman ​dit bepleit heeft. Hij heeft de fouten niet gezien of niet begrepen."+Advocaten verweet hij hun gebrek aan rechtskennis. Het gebeurde ​dat hij verdachten vrijsprak wegens fouten in de dagvaarding of anderen ​juridische onvolkomenheden,​ zonder dat de raadsman ​het opgemerkt had.
  
-Kritiek leverde Abspoel ook op 'menig officier van Justitie, die volstrekt onvoorbereid ter zitting verschijnt.'​ VVD-leider Nijpels kreeg de grootste veeg uit de pan, zijn plannen ter bestrijding van de kleine criminaliteit werden als '​wartaal'​ bestempeld. Ondanks enkele zwakheden ten aanzien van argumentatie en vergelijkingen,​ is '​Tralies zijn geen medicijn'​ een interessant en boeiend werk. 
  
-Bron: [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010948742:​mpeg21:​a0167|Het Vrije Volk]] 
  
- Mr J.J. Abspoel was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.+Kritiek leverde Abspoel ook op menig officier van Justitie, die  onvoorbereid op de zitting verschenen. De plannen van VVD-voorman Ed Nijpels om de kleine criminaliteit te bestrijden werden door hem  wartaal genoemd.  
 + 
 +Mr J.J. Abspoel was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
 + 
 +  * Bron: Het Vrije Volk, 20 maart 1986
  
 {{tag>​justitie politierechter officier}} {{tag>​justitie politierechter officier}}
  • abspoel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/24 21:51
  • door jan