Hazerswoude, 6 juni 1917 - Zaandam, 18 oktober 1987

mr. Jan Jacobus Abspoel, jurist, groeide op in Epe en begon zijn juridische loopbaan als Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht te Arnhem, vergelijkbaar met de functie van officier van justitie. Van 1957 tot 1976 was hij officier van justitie te Amsterdam, namens het Openbaar Ministerie voerde hij spraakmakende processen tegen de Maagdenhuisbezetters en tegen schrijver Gerard van het Reve wegens godslastering.

In deze tijd kwam hij te wonen in Zaandam. Van 1976 tot zijn pensionering in 1982 was hij hoofdofficier van justitie te Alkmaar. Tot zijn zeventigste jaar was hij rechter-plaatsvervanger in het arrondissement Haarlem en Den Haag, hij hield als politierechter zitting in Zaandam.

„De roep om meer politie en strengere straffen is een veel groter gevaar voor onze democratische samenleving dan de gestegen criminaliteit,“ zo meende Abspoel in zijn in 1986 verschenen tweede boek 'Tralies zijn geen medicijn'. De gepensioneerde hoofdofficier van Justitie in Alkmaar beschreef in 'Studenten, moordenaars en ander volk' een aantal spectaculaire strafzaken die hij als officier van Justitie in Amsterdam behandelde.
Hij liet zich diverse malen kritisch uit over het OM en de advocatuur met uitzondering van de sociale advocatuur en de advocatencollectieven.

Advocaten verweet hij hun gebrek aan rechtskennis. Het gebeurde dat hij verdachten vrijsprak wegens fouten in de dagvaarding of anderen juridische onvolkomenheden, zonder dat de raadsman het opgemerkt had.

Kritiek leverde Abspoel ook op menig officier van Justitie, die onvoorbereid op de zitting verschenen. De plannen van VVD-voorman Ed Nijpels om de kleine criminaliteit te bestrijden werden door hem wartaal genoemd.

Mr J.J. Abspoel was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

  • Bron: Het Vrije Volk, 20 maart 1986
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/abspoel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/28 23:25
  • door jan