allochtonen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

allochtonen [2016/04/23 14:47]
allochtonen [2020/09/07 12:05] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +==== Allochtonen ====
 +Inwoners die van elders afkomstig zijn, in tegenstelling tot autochtonen, de oorspronkelijke streekbevolking. Als allochtoon worden meer in het bijzonder de bevolkingsgroepen aangeduid die uit het buitenland afkomstig zijn. In 1988 woonden in Zaanstad 7.841 personen van een andere dan de Nederlandse nationaliteit, dit is 6,1 procent van het totaal. Sinds omstreeks 1955 is het aantal allochtonen in de Zaanstreek gestadig toegenomen. 
 +
 +De industriële bedrijven kampten in die tijd met grote personeelstekorten, zij boden graag werkgelegenheid aan buitenlandse arbeidskrachten. Aanvankelijk waren deze vooral afkomstig uit Zuid-Europa, voormamelijk uit Spanje, maar ook uit Portugal, Italië, Joegoslavië en Griekenland; later werden werknemers geworven in Turkije en Marokko (zie ook: [[Arbeidsplaatsen]]). Daarnaast hadden zich eerder al groepen uit de Overzeese Gebiedsdelen (later Koninkrijksdelen) in de streek gevestigd: de Molukkers (Ambonezen) in Wormerveer, terwijl ook Surinamers en Antillianen woon- en werkgelegenheid in de Zaanstreek vonden (zij bezitten overigens de Nederlandse nationaliteit). 
 +
 +In verschillend opzicht dient aan allochtonen voorlichtende en begeleidende zorg te worden gegeven. Zie: [[Overheidszorg]] Historisch gezien is de instroming van allochtone groepen geen nieuw verschijnsel Al in de 17e eeuw werden voor de walvisvaart onder meer Basken en Jutten gemonsterd; later vestigden zich bijvoorbeeld Waalse en Franse steenhouwers in de streek, terwijl relatief ook veel Duitsers, deels lutheranen, zich in de bevolking hebben gemengd. Deze groepen zijn inmiddels geheel in de streekbevolking geïntegreerd. In ruimere zin beschouwd kent de Zaanstreek thans zeer veel allochtonen. Een groot deel van de bevolking is hier niet geboren.  
 +
 +
 +{{tag>actualiseren}}
 +