beatrixbrug

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
beatrixbrug [2015/10/12 21:25]
127.0.0.1 Externe bewerking
beatrixbrug [2017/05/28 08:13] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Beatrixbrug ==== ==== Beatrixbrug ====
-In de jaren 1957 en '58 gebouwde oeververbinding tussen Oost- en Westzijde te Zaandam, dichtbij en ten noorden van het sluizencomplex,​ geopend op 3 december 1958. Voor de aanleg van de brug en vooral voor die der aansluitende wegen (onder meer de huidige Peperstraatmoesten veel panden worden gesloopt. ​Zelfs nadat de brug geopend ​was moest in de Westzijde ​nog het (het verkeer ​belemmerendepand van De Gruijter ​worden weggebroken. De kosten zijn door een en ander aanzienlijk hoger geweest ​dan de bijna f 3,5 miljoen die de brug kostte. De doorvaartwijdte is 12 meter, bij gesloten stand is de doorvaarthoogte onder de basculebrug 2.20m +NAP. Met vier rijbanen voor het autoverkeer,​ benevens fiets- en wandelpaden is de Beatrixbrug een der belangrijkste kunstwerken binnen Zaandam. Om verkeersopstoppingen bij voor de scheepvaart geopende brug te beperken is een regeling ingesteld waardoor omleiding over de Wilhelminasluisbrug plaats heeft. De Beatrixbrug ​vormt met deze brug aan de zuidzijde ​der sluizen en de ongeveer ​1 100 meter noordelijker gelegen ​Prins [[Bemhardbrug]] de enige verbinding tussen de twee stadshelften van Zaandam. Na de opening van de Dr. 1M. den Uylbrug over de Voor 61  ​werd de westelijke voortzetting van de afrit (Gedempte Grachtautovrij gemaakt. Ook de Beatrixbrug ​mocht nadien ​overdag niet meer door gemotoriseerd vervoer gebruikt worden. Na 18.00 uur (koopavonden uitgezonderdmochten auto`s er nog wel over.  ​+In de jaren 1957 en '58 gebouwde oeververbinding tussen Oost- en Westzijde te Zaandam, dichtbij en ten noorden van het [[wilhelminasluis|sluizencomplex]], geopend op 3 december 1958. Voor de aanleg van de brug en vooral voor die van de aansluitende wegen als de huidige Peperstraat moesten veel panden worden gesloopt. ​Nadat de brug opgeleverd ​was moest in de Westzijde het verkeers-belemmerende pand van De Gruyter alsnog ​worden weggebroken. De kosten zijn door één en ander aanzienlijk hoger opgelopen ​dan de bijna f 3,5 miljoen die de brug kostte. ​ 
 + 
 +De doorvaartwijdte is 12 meter, bij gesloten stand is de doorvaarthoogte onder de basculebrug 2.20 meter boven NAP. Met vier rijbanen voor het autoverkeer,​ benevens fiets- en wandelpaden is de Beatrixbrug een van de belangrijkste kunstwerken binnen Zaandam. Om verkeersopstoppingen bij voor de scheepvaart geopende brug te beperken is een regeling ingesteld waardoor omleiding over de Wilhelminasluisbrug plaats heeft. De Beatrixbrug ​vormde ​met deze brug aan de zuidzijde ​van de sluizen en de ongeveer ​1100 meter noordelijker gelegen [[Bernhardbrug|Prins Bernhardbrug]] de enige verbinding tussen de twee stadshelften van Zaandam ​tot de bouw van de noordelijk gelegen Prins Willem Alexanderbrug in 1976 tussen het Zaandamse Kogerveld en Koog aan de Zaan 
 + 
 +Na de opening van de [[uylbrug|Dr. J.M. den Uylbrug]] in 1990 over de Voorzaan, ​werd de westelijke voortzetting van de afrit naar de Gedempte Gracht autovrij gemaakt. Ook mocht de Beatrixbrug overdag niet door gemotoriseerd vervoer gebruikt worden. Na 18:00 uurkoopavonden uitgezonderdmochten auto's er nog wel over passeren.  ​
  • beatrixbrug.1444677902.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2015/12/07 17:26
  • (Externe bewerking)