beatrixbrug

In de jaren 1957 en '58 gebouwde oeververbinding tussen Oost- en Westzijde te Zaandam, dichtbij en ten noorden van het sluizencomplexplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWilhelminasluis

Op 24 oktober 1903 geopende, belangrijkste doorsluizing van de Dam te Zaandam.

Vóór de aanleg, die in 1901 een aanvang nam, omvatte het Zaandamse sluizencomplex de Duikersluis met een breedte van 6,29 m, diepte 2,20 m onder Amsterdams Peil, de Kleine Sluis met een lengte van 18 m, breedte 3.24 m en diepte 2,01 m en de
, geopend op 3 december 1958. Voor de aanleg van de brug en vooral voor die van de aansluitende wegen als de huidige Peperstraat moesten veel panden worden gesloopt. Nadat de brug opgeleverd was moest in de Westzijde het verkeers-belemmerende pand van De Gruyter alsnog worden weggebroken. De kosten zijn door één en ander aanzienlijk hoger opgelopen dan de bijna f 3,5 miljoen die de brug kostte.

De doorvaartwijdte is 12 meter, bij gesloten stand is de doorvaarthoogte onder de basculebrug 2.20 meter boven NAP. Met vier rijbanen voor het autoverkeer, benevens fiets- en wandelpaden is de Beatrixbrug een van de belangrijkste kunstwerken binnen Zaandam. Om verkeersopstoppingen bij voor de scheepvaart geopende brug te beperken is een regeling ingesteld waardoor omleiding over de Wilhelminasluisbrug plaats heeft. De Beatrixbrug vormde met deze brug aan de zuidzijde van de sluizen en de ongeveer 1100 meter noordelijker gelegen Prins Bernhardbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBernhardbrug, Prins

Prins Bernhardbrug te Zaandam, gezien naar het westen. Op de achtergrond de grote, inmiddels verdwenen, gashouder van het gemeentelijk gasbedrijf. Rolbasculebrug, ontworpen en uitgevoerd door bouwkundig opzichter D. Voet, werkzaam sedert 1919 bij de dienst Gemeentewerken. Aanvankelijk één der twee, later drie en nog later één der vier bruggen, de in 1938 meest noordelijke, die het gemotoriseerd verkeer in Zaandam tussen Westzijde en Oostzijde met elkaar verbonden, gebouwd in…
de enige verbinding tussen de twee stadshelften van Zaandam tot de bouw van de noordelijk gelegen Prins Willem Alexanderbrug in 1976 tussen het Zaandamse Kogerveld en Koog aan de Zaan.

Na de opening van de Dr. J.M. den Uylbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUylbrug, dr. J.M. den

Brug over de Voorzaan te Zaandam, voor verkeer opengesteld in december 1990. In 1984 nam de gemeenteraad van Zaanstad het principebesluit tot de bouw van de Voorzaanbrug. Voordelen van deze brug waren onder meer een veel snellere aansluiting van Zaandam-West (inclusief de nieuwe bedrijventerreinen ten westen van de spoorlijn) op de Coentunnelweg en een verkeersontlasting van het Zaandamse Centrum.
in 1990 over de Voorzaan, werd de westelijke voortzetting van de afrit naar de Gedempte Gracht autovrij gemaakt. Ook mocht de Beatrixbrug overdag niet door gemotoriseerd vervoer gebruikt worden. Na 18:00 uur, koopavonden uitgezonderd, mochten auto's er nog wel over passeren.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/beatrixbrug.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)