bescherming_bevolking

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
bescherming_bevolking [2016/11/15 21:33]
jan
bescherming_bevolking [2016/11/22 10:27] (huidige)
jan
Regel 6: Regel 6:
 In 1954 was de gewenste sterkte van 3150 personen bereikt. De Bescherming Bevolking kreeg de volgende taken: coördineren van rampbestrijding;​ instellen van een verbindingsdienst (waarvoor een commandopost te Westzaan werd ingericht; deze was gereed in 1957); redden van slachtoffers;​ organiseren van geneeskundige aangelegenheden;​ organiseren van atomaire, biologische en chemische bescherming;​ sociale verzorging; bedrijfszelfbescherming. De BB kreeg een kantoor in de Kerkstraat te Zaandijk (later verplaatst naar Lagedijk 43 te Zaandijk) en magazijnen in de Jan Bestevaerstraat te Koog. Financiële middelen werden door het rijk volgens normbedragen per inwoner en aard van risicogebied verstrekt. Eventuele tekorten dienden door de deelnemende gemeenten te worden aangevuld. De opleiding en oefening van de noodwachters kostte veel tijd en bleek op langere termijn weinig effectief. In 1954 was de gewenste sterkte van 3150 personen bereikt. De Bescherming Bevolking kreeg de volgende taken: coördineren van rampbestrijding;​ instellen van een verbindingsdienst (waarvoor een commandopost te Westzaan werd ingericht; deze was gereed in 1957); redden van slachtoffers;​ organiseren van geneeskundige aangelegenheden;​ organiseren van atomaire, biologische en chemische bescherming;​ sociale verzorging; bedrijfszelfbescherming. De BB kreeg een kantoor in de Kerkstraat te Zaandijk (later verplaatst naar Lagedijk 43 te Zaandijk) en magazijnen in de Jan Bestevaerstraat te Koog. Financiële middelen werden door het rijk volgens normbedragen per inwoner en aard van risicogebied verstrekt. Eventuele tekorten dienden door de deelnemende gemeenten te worden aangevuld. De opleiding en oefening van de noodwachters kostte veel tijd en bleek op langere termijn weinig effectief.
  
-Na de invoering van de noodwachtplicht (1960) waardoor militairen en buitengewoon dienstplichtigen (zonder mobilisatiebestemming) tot BB-activiteiten konden worden opgeroepen namen veel vrijwilligers ontslag. Op 31 mei 1961 werden de gemeenschappelijke regelingen van Zaanstreek en Waterland ontbonden en per 1 juni werd de nieuwe regeling onder de naam A-kring Noord-Holland C Zaanstreek-Waterland aangegaan. De organisatie bleef op dezelfde locaties gehuisvest. De sterkte van het beroepspersoneel werd op 16 personen gebracht. De organisatie kampte met vele moeilijkheden. De na 1960 bij de dienst betrokken militairen en buitengewoon dienstplichtigen bleken voor de BB-taken moeilijk te motiveren; het publiek zag de BB als een oorlogsorganisatie,​ die bij rampen in vredestijd te omslachtig was om adequaat te kunnen opereren en die daarnaast bij een (atomaire) oorlogsdreiging weinig praktisch nut zou hebben. In het midden van de jaren '70 werd besloten de BB als organisatie op te heffen en de taken bij de inmiddels grotendeels geregionaliseerde brandweer onder te brengen. In de brandweerwet van 1 maart 1985 werd de brandweer aangewezen als speerpuntorganisatie bij de rampbestrijding onder gewone én onder buitengewone omstandigheden. De hiervoor benodigde gelden en materialen werden door het Rijk ter beschikking gesteld. Via de zogenaamde intrekkingswet van 1 juli 1986 werd de BB ontbonden. Het door verloop in de laatste jaren al gereduceerde beroepspersoneel vond bijna geheel een plaats bij de brandweerorganisatie in Zaanstreek en Waterland. ​+[{{ :​bb.jpg?​300|De onttakelde BB-Commandopost Middel 6, Westzaan gemeente Zaanstad. Foto Gerrit J. Schenk}}]Na de invoering van de noodwachtplicht (1960) waardoor militairen en buitengewoon dienstplichtigen (zonder mobilisatiebestemming) tot BB-activiteiten konden worden opgeroepen namen veel vrijwilligers ontslag. Op 31 mei 1961 werden de gemeenschappelijke regelingen van Zaanstreek en Waterland ontbonden en per 1 juni werd de nieuwe regeling onder de naam A-kring Noord-Holland C Zaanstreek-Waterland aangegaan. De organisatie bleef op dezelfde locaties gehuisvest. De sterkte van het beroepspersoneel werd op 16 personen gebracht. De organisatie kampte met vele moeilijkheden. De na 1960 bij de dienst betrokken militairen en buitengewoon dienstplichtigen bleken voor de BB-taken moeilijk te motiveren; het publiek zag de BB als een oorlogsorganisatie,​ die bij rampen in vredestijd te omslachtig was om adequaat te kunnen opereren en die daarnaast bij een (atomaire) oorlogsdreiging weinig praktisch nut zou hebben. In het midden van de jaren '70 werd besloten de BB als organisatie op te heffen en de taken bij de inmiddels grotendeels geregionaliseerde brandweer onder te brengen. In de brandweerwet van 1 maart 1985 werd de brandweer aangewezen als speerpuntorganisatie bij de rampbestrijding onder gewone én onder buitengewone omstandigheden. De hiervoor benodigde gelden en materialen werden door het Rijk ter beschikking gesteld. Via de zogenaamde intrekkingswet van 1 juli 1986 werd de BB ontbonden. Het door verloop in de laatste jaren al gereduceerde beroepspersoneel vond bijna geheel een plaats bij de brandweerorganisatie in Zaanstreek en Waterland. ​
 M. Ruiter ​   M. Ruiter ​  
  • bescherming_bevolking.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/11/22 10:27
  • door jan